"In vita mors certa est"...
W życiu tylko śmierć jest pewna...
Autor Mi Nieznany

Zegar

 

 

 

Synonimy:     Zegar, Chronometr, Czasomierz, Zegarek……
Antonimy:      Klepsydra…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Na ręku  –  bądź ostrożniejszy w lokowaniu swoich uczuć…
Słoneczny   –  życie jest krótkie, postaraj się żyć pełną piersią…
Na wieży  –  zmień swoje postępowanie względem otoczenia…
Kieszonkowy  –  nigdy nie zapominaj o pomaganiu innym…
Zepsuty  – koniec beznadziejnej sytuacji, znów nadchodzą lepsze czasy…
Zgubić  – czasu nie oszukasz, to co w Twoim związku było dobre, minęło…
Złoty   –  powinieneś być skromniejszy, zostanie to docenione…
Tykanie  ?  wskazuje na obawę, że masz zbyt mato czasu…
Nakręcanie zegara  ?  pragniesz jak najlepiej wykorzystać każdą chwilę…
Tuż przed dwunastą  –  aktualnie najistotniejsza sprawa musi być załatwiona jak najszybciej…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Symbolika zegara odwołuje się do różnych jego cech szczegółowych, gdyż jest to urządzenie służące do pomiaru czasu, symbolizuje jego upływ, kojarzy się z doczesnością. W szerszym znaczeniu symbolizuje przemijanie, odchodzenia w przeszłość a nawet w nicość, łączony jest też z rytmem, powtarzalnością i wszelkim ruchem, liczenie się z czasem to dowód poważnego traktowania swoich obowiązków. Zegar to atrybut osób rozważnych i umiarkowanych, oznacza rozsądek i spokój działania. W dzisiejszych czasach jednak to znaczenie ulega zmianie i kojarzy się raczej z konfliktem między spontanicznością i wolnością a ograniczeniami, presją odpowiedzialności i narzuconych obowiązków i ciągle upływającego czasu pod presja którego żyjemy……, Pojawienie się zegarów na wieżach ratuszy i kościołów jest symptomem uwalniania się czasu spod wpływu Kościoła i hierarchii władzy. Panowanie nad czasem to metafora panowania nad światem, dlatego długo za jedynego pana czasu uważano Boga. Również dlatego zegar funkcjonował jako atrybut tych, którzy sprawują władzę. Z drugiej strony zegar jest symbolem doczesności, a więc świata ludzkiego, podczas gdy do Boga należy wieczność, Jego czas nie przemija i nie da się zmierzyć żadnym chronometrem. Skoro zegar odmierza upływ ludzkiego życia, jego zatrzymanie jest kojarzone ze śmiercią. Złym znakiem jest, gdy stanie zegar ścienny czy ręczny zegarek. Nieruchomy zegar obrazuje zakończenie czegoś, czasem nawet tragiczny koniec, zegar na zburzonym dworcu w Skopje wciąż wskazuje godzinę, o której rozpoczęło się w 1963 roku trzęsienie ziemi. Ludowe wierzenia nakazują zatrzymać zegary, gdy ktoś z domowników umrze ? wskazówki przestają się przesuwać, podobnie jak przestało biec życie zmarłego. Kilkanaście lat temu w Odessie podczas pogrzebu znanego mafiosa żałobnicy zdejmowali z rąk złote zegarki i wrzucali je do otwartego grobu. Tak hojny dar dla zmarłego to demonstracja bogactwa i lekceważenia dla dóbr materialnych, zawiera też w sobie element symboliki wstrzymanego czasu. W marzeniach sennych zegar zwiastuje śmierć i lęk przed nią, rozstanie lub zmianę, czyli kres dotychczasowej sytuacji, konieczność podjęcia ważnej decyzji. Zegar to też skomplikowany mechanizm. Z tego powodu staje się metaforą wszelkich urządzeń mechanicznych, świata rozumianego jako mechanizm, naukowego podejścia do rzeczywistości, a także perpetuum mobile. Postać zegarmistrza, starca nakręcającego czy naprawiającego zegar, obrazuje zatem mędrca, uczonego, a w końcu i samego Boga……
Artykuł o Symbolice zegara w oryginale na…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Człowiek jest piątym elementem natury powstałym by manifestować się po przez poznawanie i zrozumienie,co w końcu i tak przekłada się na doskonalemie otaczającej nas szeroko pojętej biosfery i sfery wszechświata a także siebie co stawia go jako dopełnienie w nieustającym procesie rozwoju wszystkiego...
- Anonim...

« »