"Nulla aetas ad discendum sera "...
Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny...
Apelles

Zasłona

 

 

 

Synonimy:     Zasłona, Zasłonka, Kotara, Portiera……
Antonimy:     Odsłona……

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Stać za zasłoną   –  skrzętnie skrywasz swoje sekrety, boisz się prawdy….
Podnieść zasłonę  –  spadną z oczu łuski Twoim znajomym, pewne aspekty Twojego życia wypłyną na wierzch…
Kolorowa   –  nie chwal się z swoich sukcesów, ponieważ wzbudza to zazdrość…
Zasunąć  –  chcesz zamydlić komuś oczy, tanimi sztuczkami…
Zerwać  –  odkryjesz sekret i będziesz kimś mocno rozczarowany…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Zasłona to symbol zasłonięcia swoistej tajemnicy skrytej przed oczami postronnych, odsłonięcie jej natomiast jest symbolem objawienia, poznania, nowego początku, inicjacji, otwarcia oczu na nowe doznania. Dostęp do tajemnic duchowych dawano wyraz przez odsłonięcie ciała ludzkiego. Rytualne odsłonięcie egipskiej bogini Izydy było symbolem pojawienia się boskiego światła. Nagość Chrystusa na krzyżu niekiedy interpretowano z tego punktu widzenia jako znak objawienia tajemnicy zmartwychwstania. W filozofii zasłona to warunek istnienia wszelkich zjawisk przemijających, gdyż odsłania ona prawdziwy sens istnienia ukryty u samej podstawy wszelkiego bytu i dopiero przez to nadaje światu prawdziwej pełni jako charakter zjawisk obiektywnych. W islamie uważa się, że oblicze Boga przysłonięte jest 70 tysiącami zasłon światła i cienia, tłumią one boski blask, aby człowiek mógł znieść widok oblicza Boga, właściwie jednak, zasłony te otaczają nie Boga, lecz jego stworzenia czyli nas, i tylko oświeceni ludzie są w stanie częściowo podnieść te zasłony. Koran mówi także o zasłonie, która oddziela potępionych od wybranych. W kulcie i w zwyczajach ludowych zasłona często służy obronie przed wrogimi demonami. Składający ofiarę często zasłaniają twarz na znak czci lub lęku przed tym, co święte. Welon żałobny symbolizuje odsunięcie się od świata przez tego, kto go nosi, welon narzeczonej lub mahometanki jest symbolem wstydliwości, a welon ślubny zarazem znakiem zaślubin. Podobne znaczenie ma welon zakonnic, które uważają się za oblubienice Chrystusa……, W symbolice sennej zaciągnięte zasłony oznaczają że coś przesłania Ci drogę i uniemożliwia dalszy rozwój….., Uniesione symbolizują że pragniesz dokonać poważnych zmian w swoim stylu życia i że masz na to poważną szansę…., Uniesione nad wejściem podpowiadają że gdzieś głęboko w Tobie istnieje przekonanie, że przy odpowiednim wysiłku potrafisz pokonać każdy z dręczących Cię problemów…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Lek nie uleczy zmyślonej choroby, a wódka nie uleczy prawdziwego smutku...
- Anonim...

« »