Ź – Litera

 

 

 

 

Synonimy: Ź – Litera….
Antonimy: ….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Ź jako litera – zmiękczenie wszystkich cech litery Z, w sennej rzeczywistości zapowiada zmiany wynikające z zakończenia pewnych długotrwałych procesów. Warto się na nie przygotować, gdyż niektóre z tych zmian mogą nami mocno zakręcić i obrócić nawet o 180 stopni…
Widzieć – najbliższy czas minie Ci na marzeniach, choć nie od razu część z nich uda Ci się urzeczywistnić…
Czytać – zwróć uwagę na własne ograniczenia, jeśli nie zaczniesz wykorzystywać swoich możliwości to prędzej czy puźniej inni Cię zdominują…
Pisać ? wreszcie stań twarzą w twarz z problemami bo już najwyższy czas by się z nim zmierzyć…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Ż jako litera widziana w jakiejkolwiek formie sennej rzeczywistości, jako obraz, pismo, układ znaczeniowy, przeczytana, wypowiedziana na głos, czy przebijająca się przez tło otoczenia ma swoje miejsce w symbolice. Jej występowanie w snach jest ściśle określone jako końcowej dwudziestej szóstej literze alfabetu. Przypada jej symbolika odnosząca się do liczby osiem w klasycznej numerologii. W numerologii każdej literze alfabetu możemy przypisać symboliczną i znamienną wartość liczbową. W ten sposób każdemu słowu odpowiada liczba, będąca sumą jego liter. Jest to jeden z drogowskazów wspierających nas w rozpatrzeniu symbolicznego znaczenia danego słowa w naszych snach. Ważny choć nie dominujący. Liczba znaczeniowa litery z alfabetu prezentuje odmienną naturę słowa. Tym sposobem numerologia umożliwia przekształcanie liter, słów a nawet zdań w cyfry, odkrywając ukryte relacje pomiędzy literami czy słowami. To właśnie dzięki numerologi można zrozumieć czy dominujące słowo klucz w naszym śnie niesie pozytywne czy też wrogie aspekty dla naszego życia na jawie. W tym przypadku może wskazywać na człowieka owładniętego zmysłem analizowania wszystkiego co go w życiu spotyka. Sen symbolizuje przemianę, transformację ale poprzedzone przez destrukcję. Wiąże się z mądrością i zrozumieniem a także powolnym wprowadzaniem harmonii w swoją egzystencje. To właśnie teraz budzi się chęć i potrzeba niesienia pomocy innym, dzielenia się a duża wręcz przesadnnie wyakcentowana uczuciowość powoduje niechciane napięcia i reperkusje. Człowiek taki ma już tylko idealistyczne aspiracje, charakter przepełniony pasja, silny choć łatwo można go osłabić kłopotami i lawiną zwykłych spraw. W swoim otoczeniu może stwarzać wrażenie płytkiego emocjonalnie lub zbyt beztroskiego. Smutek i przygnębienie nie są jednak dla niego stanem naturalnym dlatego nie potrafi w nimch pozostawać zbyt długo, nawet wtedy, gdy są ku temu poważne powody. Nieraz tez nie umie się zatrzymać na dłużej w jednym miejscu, przywiązać do czegoś lub kogoś; jest jak wędrowiec idący tylko do przodu cały czas przed siebie, szukający wciąż nowych przygód.  Charakterystyczne dla niego jest przekonanie o słuszności tylko własnych poglądów i o tym, że inni dla własnego dobra też powinni je przyjąć. Gdy się do czegoś zapali i naprawdę w to uwierzy, jest niestrudzonym propagatorem tej sprawy i trudno mu przyjąć do wiadomości, że ktoś nie jest nią zainteresowany. Potrafi wdawać się w długie dysputy na tematy światopoglądowe i filozoficzne gdy uleganie iluzji jakichś idei. Skrytykowany ma gwałtowna naturę, która znajduje swoje ujście w poszukiwaniu konfrontacji z oponentami i długich dyskusjach publicznych lub przemowach. Musi wtedy stoczyć wiele walk z powodu negatywnych wzorców myślenia oraz wyimaginowanych problemów…

Similar Posts:


« »