Woda – Żywioł Wody

 

 

 

Synonimy:     Woda, Żywioł Wody, Ciecz, Płyn……
Antonimy:      Żywioł Powietrza, Gaz……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…..

Brodzić w wodzie   –  masz skłonność do przeceniania swoich sił…
Zimna  –  powinieneś zwiększyć swoje wysiłki gdyż sukces jest w zasięgu ręki…
Czysta  –  wszystko dobre co sie dobrze kończy, teraz nadchodzą dla Ciebie dobre czasy…
Brudna  –  twoje kłopoty wynikają z pychy i braku opanowania…
Słona  –  z  powodu ambicji i wyrachowania zdepczesz szczęście innych…
Święcona   –  zostaniesz oskarżony o przywłaszczenie sobie cudzej własności…
Wrząca  –  jeżeli sam nie pohamujesz swego temperamentu, to zrobią to inni…
Zanurzyć się w wodzie  –  odpadnie Ci wiele problemów jak ręką odjął…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Woda to symbol o nader złożonym symbolicznym znaczeniu. W sennej rzeczywistości to  symbol naszej podświadomości. Jest dawcą życia, ale też oczyszcza z brudu. Jako bezkształtna, niezróżnicowana masa, woda symbolizuje pełnię wszelkich możliwości, potencjał istnienia i wielu możliwości, prapoczątek wszelkiej egzystencji, materie prima. W tym sensie pojawia się w licznych mitach o początkach świata. Genesis mówi o Duchu Bożym, który na początku unosił się nad wodami. U wielu ludów z wyobrażeniem tym łączy się jeszcze symboliczny czyn jakiegoś zwierzęcia, które zstępuje w głębiny i nieskończonym wodom wyrywa kawałek lądu. Woda jest także symbolem cielesnej, psychicznej i duchowej siły oczyszczenia i odnowy zarówno w islamie, w hinduizmie, buddyzmie, jak i w chrześcijaństwie. W tym kontekście mieszczą się także wyobrażenia wody jako źródła młodości i nieśmiertelności. W Chinach woda jest przyporządkowana zasadzie żeńskiej, również w innych kulturach woda łączona jest z pierwiastkiem żeńskim, ciemną głębią i z księżycem. Szeroko rozpowszechniony jest związek wody z życiem i wzrostem na każdej płaszczyźnie istnienia, gdzie symbolika poprzez deszcz przeciwstawia się pustyni która symbolizuje wyjałowienie i brak życia. Również duchowa płodność i życie duchowe często symbolizowane są przez wodę jako źródło wszelkiego istnienia. Biblia mówi o wodzie życia w duchowym a nie fizycznym sensie, tak jak i wodę nie dającą się niczym ogarnąć spotykamy w różnych kontekstach również jako symbol wieczności i wody wiecznego życia. Jednakże woda może mieć również negatywny charakter symboliczny jako siła niszczycielska definitywnego oczyszczenia niczym potop. Psychoanalityka widzi wodę przede wszystkim jako symbol pierwiastka żeńskiego i sił naszej podświadomości. Woda jest również jednym z żywiołów kreujących podstawy życia, jak i źródłem wszelkiego życia na ziemi. w symbolice sennej jest nierozerwalnie związana z naszą podświadomością i uczuciami. Podstawową naturą żywiołu wody jest przepływanie, oczyszczenie, leczenie, ukojenie, wszelkie emocje i uczucia. Kształtuje naszą psychikę, nastroje i emocjonalność.Druidzi widzieli jej moc w świętych strumieniach, stawach, sadzawkach i w świętych dla nich studniach utożsamiali ją z Nimfami Wodnymi przyjaznymi lecz kapryśnymi. Energia tego żywiołu jest energią tworzącą życie, jego podstawową formę, utrzymującą życie w wyznaczonych ramach, wywiera znaczący wpływ na to, co czujemy i jak czujemy, a także jak to pokazujemy innym.  Woda występuje w snach bardzo powszechnie. Ilość wody oraz nastrój i okoliczności, w jakich znajduje się śniący, mają istotne znaczenie dla interpretacji snu. Może on oznaczać wigor, narodziny, śmierć lub oczyszczenie albo strach przed nimi. Woda płynąca zawsze niesie swoją symboliką pozytywnie znaczenie, stojąca wskazuje na pewien zastój, czysta woda oznacza szczęście w życiu i dobre perspektywy, mętna, zagmatwanie i złe perspektywy na przyszłość, brudna kłopoty ze zdrowiem, zalewanie symbolizuje narastające kłopoty, powódź sygnalizuje niebezpieczeństwo, potop kare za notorycznie złe uczynki…….. 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »