Wcielenie

 

 

 

Synonimy:  Wcielenie,  Inkarnacja, Ucieleśnienie, Uosobienie……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Wcielenie  –  symbol pokładów własnej wiedzy o naturze otoczenia…
Widzieć swoje  –  odczuwać instynktownie rozwiązanie…
Widzieć czyjeś  –  sięgnąć głębiej w czyjąś świadomość i odczytać jego intencje… 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Dla osób wierzących w doktrynę reinkarnacji i prawo karmy nie jest niczym niezwykłym że w szczególnych momentach życia człowiek ma wrażenie Deja Vu które jest niczym innym jak właśnie wspomnieniem swojego poprzedniego życia, zwłaszcza szczególnych w nim zdarzeń najczęściej związanych z dobrze znanym miejscami w poprzednim życiu. Jednak wspomnienia mienionych żyć w snach pojawiają się o wiele częściej niż może nam się to na pierwszy momencie wydawać. Związane jest to z sposobem funkcjonowania naszej podświadomości która magazynuje wszelkie informacje mające jakikolwiek związek z funkcjonowaniem struktur biologicznych od początku czasu zaistnienia naszej istoty. Natomiast doświadczenia natury zmysłowej przechowywane są we wzorcu naszej nieświadomości bardziej zbliżonym swoja pierwotna natura do ducha człowieka jako nieoszlifowanej przez życiowe doświadczenia duszy która poprzez zbieranie doświadczeń oddziela się powoli od materii by stać się niezależną istota duchową. Z punktu widzenia doskonałości w świecie materialnym połączenie tych wszystkich części stanowi pełen obraz istoty doskonałej w materii. Sny o poprzednich wcieleniach są sposobem wglądu w naszą wyższą świadomości i mogą zawierać ukryte wskazówki lub przestrogi, czasem są kluczem do zapisów Akaszy, odnoszących się do  idei mistycznego ?dziennika? inkarnacji, czyli do wglądu w zbiór  doświadczeń z naszych poprzednich żyć. Pewien specyficzny rodzaj snów związany z reinkarnacją, pojawia się celu dokonania zmiany w naszym życiu, tak jak wyobrażenie dosłowne ma na celu udzielenie nam informacji na jawie. Podobnie  symbole i wizje o poprzednich życiach zawierają zarówno jakiś sens, jak i stymulują do doskonalenia się, przy czym to ostatnie wysuwa się na pierwszy plan. Zwykli ludzie, o ile naprawdę pragną rozwoju, mogą miewać sny o swoich poprzednich wcieleniach, wtedy pośród zwykłych scenek, tłoczących się na scenie sennej rzeczywistości, od czasu do czasu może pojawić się właśnie taki sen jakby żywcem wyjęty z kart historii, mitologii lub Pism Świętych, gdyż nasze dusze nie są oceniane według niezmienionych standardów. Ba nikt nigdy ich nie ocenia. Same dokonują oceny wierność własnym ideałom i przyjmują stosowne do swoich potrzeb następne wcielenie. Ocenie poddane zostają nie tyle ich upadki, ile raczej wola powstania i podjęcia kolejnej próby, bo jeśli człowiek próbuje zmieniać swoje życie, nawet jeśli robi to źle i nieudolnie, to i tak lepiej niż miał by nic nie robić, i po prostu tylko unosić się z prądem. Gdy ktoś zmienia swoje życie, nawet jeśli jego wizja jest błędna, wykorzystane zostają pomocne siły pochodzące z jego wnętrza i z zewnątrz, prowadząc go do rozwoju własnej jaźni. Nie trzeba przewidywać, wymyślać czy ulepszać swojego materialnego życia. Wystarczy tylko wykorzystać to, co znajduje się w zasięgu ręki, w naszym wnętrzu a reszta ułoży się sama, bo wszystko czego pragniemy mamy już w swoim środku tylko jeszcze nie potrafimy tego dostrzec.  Dlatego w szczególnych okolicznościach niemal że każdy człowiek może sięgnąć w głąb siebie do olbrzymich pokładów doświadczeń zebranych na przestrzeni wielu swoich żyć. Istnieją bowiem w nim takie siły które kierują  jego rozwojem w zgodzie ze zdobytymi dotychczas doświadczeniami tak by wszystko odbywało się w zgodzie z własną wewnętrzną, wypracowaną naturą. Jakikolwiek pośpiech nie jest wskazany. Jedną z tych sił jest własna, pierwotna iskra twórczej energii danej istoty, istniejąca w nim od momentu stworzenia i zawierająca potencjał  mocy twórczej równie wielkiej jak u samego Stwórcy. Druga siła znajduje się poza granicami wszechświata, jest duchem istnienia, kreatorem materii i wielu innych płaszczyzn ponad nią o nieskończonej otwartości i twórczości. Owa  siła, jeśli jej się na to pozwoli, będzie szukała podobnej mocy wewnątrz człowieka i spotęguje w nim wszystko co dobre i najlepsze otwierając wgląd w naturę otaczającej nas przestrzeni ta że ta nie będzie skrywać przed nami tajemnic…

 

Chcesz przeczytać więcej o reinkarnacji….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Similar Posts:


« »