Walter

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.Waltan-panować, rządzić, heri- naród, lud, wojsko. Imię oznaczające osobę, która sprawuje najwyższą władzę w państwie. Energiczny, spontaniczny, lubi rządzić, bardzo autorytatywny, pragnie poklasku i uznania. Jednak zdarza się mu być także zbyt porywczym, niecierpliwym, nieufnym oraz podejrzliwym. Nie potrafi skrywać swoich uczuć i myśli, i tego samego oczekuje także od innych. Jednak jego bezpośredniość bywa często przykra dla otoczenia. Bezkompromisowy, często uparty, nieustępliwy. Jeśli na coś się uprze, trudno zawrócić go z obranej drogi. Niechętnie także przyznaje się do błędów, nie lubi zmieniać podjętych decyzji, a już na pewno robić tego na czyjeś życzenie. Jedynka symbolizująca na poziomie energetycznych wibracji to imię jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, początek przedsięwzięć i ważnych etapów naszego życia. Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny. Osoby o tym imieniu są zdolni wspiąć się bardzo wysoko. A to oznacza, że są aktywne, energiczne, pobudliwe i impulsywne, o optymistycznym nastawieniu do życia, otwarci na zmiany i nowe doświadczenia. Brzmienie imienia symbolizuje energię żywiołu w ruchu, a liczby opisujące imię są związane z inicjacją nowego działania lub przedsięwzięcia. Związane są również z przywództwem i trudnościami w ukończeniu rozpoczętych działań…..

 

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://imiennik.sennik-mistyczny.pl/walter

 

Similar Posts:


« »