Uran

 

Synonimy:     Uran……
Antonimy:     Słońce……

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Spadający na Twoich oczach    –    Twoje plany legną w gruzach…
Widzieć    –    symbol dużych zmian w Twoim życiu…
Rozmawiać o    –    zapowiada odkrycie czegoś zupełnie nowego w obecnym życiu…
Obserwować przez teleskop    –    chęć ucieczki i rozpoczęcia wszystkiego od początku…
Być na    –    bunt i łamanie skostniałych struktur…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Starożytni wierzyli, że znanych im siedem planet tworzy całkowitą kosmiczną strukturę odzwierciedlającą pierwotne siły zarządzające ludzkimi losami. W tej strukturze Urana z samej zasady zapowiada bunt i zmiany,poszukiwanie osobistej wolności i wyzwolenia, lub reformy i rewolucji, przy jednoczesnym przebłysku wglądu w istotę zagadnienia, i rewelacyjnymi informacjami wręcz skłaniającymi do przebudzenia. Kojarzy się go także z intelektualną błyskotliwością, z inwencją twórczą, kreatywnością, oryginalnością i indywidualizmem. Jego znakiem jest prostopadle postawiony symbol Marsa ze złamanym krzyżem materii. Kropka w kole ducha nawiązuje do słonecznego, odwrócone półkole nad kołem do merkuriuszowego charakteru planety. Wszystkie trzy pierwiastki (duch, dusza i materia) są więc skojarzone w tym symbolu. Zarysowująca się nad kołem litera H jest inicjałem nazwiska Herschela, angielskiego odkrywcy Uranusa. Zamiast bocznych słupków, tworzących literę H, niektórzy umieszczają tam dwa półkola, mające być wyrazem ekscentryczności i rozdwojenia duszy na pierwiastek dodatni i ujemny. Tak więc Uran w sennej rzeczywistości  to pierwiastek odmienności i indywidualizmu, połączonego z buntem przeciwko normom, w których realiach człowiekowi przyszło żyć. W naszych snach Uran budzi Cię do zmiany gdyż Twoje obecne spojrzenie na życie, idee, pragnienia a nawet zachowanie nie pasują do ustalonego schematu w jakim funkcjonujesz. Twoja postawa pozbawiona rysu indywidualności zmusza  Cię do zerwania obowiązujących reguł, potęga energii twojego hamowanego wnętrza zaczyna szukać ujścia manifestując się jako odległa trochę mityczna planeta w snach. Jest to dla nas wskazówką, pozwalającą nam lepiej zrozumieć naturę naszej transformacji. Co dzieje się z nami, kiedy ?uderza? w nas coś potężnego, co sprawia, że nasze dotychczasowe struktury nie są w stanie wytrzymać nacisku? Czasem to ?zderzenie? ma charakter dosłowny, czasem zaś przybiera ono postać bardziej metaforyczną, jednak zawsze skutki wewnętrzne są dla nas takie same, zmuszając nas do porzucenia utartych szlaków i “wyruszenia” w świat naszego nieodkrytego potencjału. Tylko pod wpływem kryzysu rozpadamy się, czasem może wydawać nam się, że to już koniec, że coś lub ktoś nas pokonał i że już nigdy się nie pozbieramy. A jednak na tym właśnie przykładzie widzimy, że wszystko jest możliwe. Uran w symbolice alchemicznej jest planetą która zdołała ?pozbierać się? po katastrofie kosmicznej która go rozsadziła. Czynnikiem, który to umożliwił, było jądro planety, symbolicznie będące tą najgłębszą, najgęstszą i niepodzielną cząstką nas samych, czystą esencją Ja, którą można określić jako naszą świadomość. Dlatego w naszym życiu tragiczne i traumatyczne wydarzenia kreują wzrost naszej świadomości i naturalne jej zwrócenie się do własnego wnętrza. To podczas “przeżywania” ciężkiego kryzysu, a w szczególności w jego drugiej fazie, świadomość zyskuje większą przestrzeń i dystans do struktury, której jest zaledwie częścią. Możemy wtedy wyraźniej odczuć, czym lub kim jesteśmy w swej istocie, a co jest lub było ?dodatkiem? do niej, składającym się z różnych uwarunkowań zewnętrznych, a także osobistych oczekiwań, potrzeb, nawyków, nadziei, lęków i złudzeń. Świadomość siebie jawi się tu zatem jako jedyna prawdziwa i niezmienna siła wewnętrzna, zdolna zjednoczyć i utrzymać w całości nasze istnienie, bez niej ponowne zjednoczenie po okresie kryzysu nie byłoby możliwe. Oczywiście, po zmianie jaką może być choćby ten sen nic nie już nie będzie takie, jak wcześniej, mimo, że wciąż składamy się z tych samych części wewnętrznych. Mówiąc bardziej obrazowo, to te same gry naszego umysłu, ale inaczej przez nas postrzegane. Sen w którym w jakiej kol-wiek postaci mamy do czynienia z Uranem daje nam szansę na stanie się bardziej świadomym siebie, własnej indywidualności i prawa do korzystania z niej na co dzień…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »