Uległość

 

 

 

Synonimy;     Posłuch, Zdyscyplinowanie, Subordynacja, Podporządkowanie się…
Antonimy:     Niezależność…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Twoja względem kogoś    –    masz problemy z zdefiniowaniem słowa lojalność…
Ktoś względem Ciebie    –    nieszczerzy współpracownicy…
Uległość    –    symbolem pokory i uległości…
Nadmierna    –    ostrzega nas przed nieszczerymi osobami…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Uległość symbolizuje niskie poczucie własnej wartości i uzależnianie sposobu myślenia o sobie od sądów innych, wytwarza w nas przekonanie, że zachowanie asertywne względem danej osoby, będzie równoznaczne z utratą jej aprobaty. Zgoda nawet na niewygodne dla nas prośby, polecenia czy sądy mimo, że prowadzi do poczucia krzywdy i frustracji, często jest łatwiejsza niż stres związany z sytuacją konfliktową. Dokładne i szczegółowe wykonywanie poleceń innych osób chroni nas przed odpowiedzialnością i ponoszeniem konsekwencji za potencjalne błędy. Dalej uległość pełni w życiu niektórych ludzi szczególnie ważną funkcję, jest to pozorne dążenie do utrzymania spójnego obrazu samego siebie, w kontekście zdobycia czyjegoś zainteresowania i uwagi. Uległość to również podświadomie wypracowany mechanizm, dokonania pewnego rodzaju zabezpieczenia siebie na wypadek jakiegoś niepowodzenia, przy jednoczesnej chęci odsunięcia od siebie wszelkiej odpowiedzialności. Jest to jedna z wielu cech przypisanych bardziej naturze kobiecej, oznacza poszukiwania pomocnego ramienia na czas kłopotów, szukania silnego partnera przy którym będziesz czuć się bezpiecznie, oznacza naszą potrzebę poddania się naturalnemu biegowi wypadków. W sennej rzeczywistości uległość jest symbolem od naszej podświadomości by spróbować żyć inaczej, wszystko to dokonywać powinno się oczywiście w duchu pozytywnego myślenia, wiary we własne możliwości, przekonaniu o własnej niepowtarzalności i dążeniu do podnoszenia własnej wartości. Wszystko to poto by obudzić w sobie niepowtarzalne przekonanie oparte na naszej prawdziwej świadomości co otworzy obraz samego siebie i co organizuje wzrost samoświadomości w obrębie własnego ja, równocześnie jest to podstawa dla tworzenia się samooceny i bardziej świadomego życia…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 

Similar Posts:


« »