Uczucie Strachu

 

 

 

Synonimy:    Uczucie Strachu, Bojaźń, Cykor, Trwoga, Przerażenie…
Antonimy:    Odwaga…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Odczuwać w śnie   ?    Twoje zaniepokojenie ma jakieś podłoże…
Widzieć kogoś przestraszonego   ?   masz wątpliwości co do podjętej decyzji…
Widzieć strach wszędzie   ?   zwycięstwo nad wrogami i uniezależnienie się…
Kogoś straszyć   ?   czeka Cię niezwykła niespodzianka…
Wiele osób przerażonych   ?   przestroga przed złym towarzystwem…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Strach to jedna z podstawowych cech pierwotnych mająca swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia, jest naturalną reakcją obronną naszego organizmu. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji w szczególności gdy podobna sytuacja w przeszłości miała groźne dla nas konsekwencje oraz w przypadku ludzi z umiejętnością abstrakcyjnego myślenia które powoduje swoiste wizjonerstwo że z tej właśnie decyzji wyniknie problem która spowoduje groźny skutek. Strach jest nierozerwalnie połączony z naszymi doświadczeniami gdzie odstęp czasowy jest nieistotny gdyż wszystkie zdarzenia z przeszłości nasza podświadomość przechowuje jako swój potencjał na wszelkie przyszłe sytuacje ekstremalne w przyszłości przez całe nasze życie. To bardzo ważna zdolność ludzkiej jaźni że z pozoru oderwanych od siebie przeżytych sytuacji newralgicznych w życiu potrafi w stanie emocjonalnego napięcia wysublimować kreatywna nową wartość i obdarzyć nas potencjałem do rozwiązania problemu. Dlatego tez w sytuacji podobnej nasza podświadomość uruchamia sygnały zarejestrowane wcześniej a w nas budzi sie strach który ma nas przygotować do nadchodzącej w mniemaniu podświadomości konfrontacji. W tym kontekście strach może mieć skutek pozytywny gdy efektem jego działania jest ochrona nas lub naszego interesu albo negatywny gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Strach nie wiąże się z odczuwaniem sytuacji jako niebezpiecznej, ale źródło tej reakcji stanowi aktualny, określony stan naszej szeroko pojmowanej jaźni. Szybko wygasa jeżeli po wystąpieniu bodźca, który go wywołał, nie ma przykrych skutków jego działania. Wtedy reakcja zanika, a organizm przystosowuje się do zaistniałej sytuacji. W sytuacji, kiedy szkodliwe działanie bodźca trwa, przeżycie strachu rozwija się i nasila a nasza jaźń szuka zadowalającego rozwiązania. W naszych snach jest symbolem popełnionych w przeszłości błędów których naprawienie tylko na pozór wydaje się trudne i wróżący dokładnie przeciwieństwo, pokazuje że swoje leki jesteś w stanie pokonać gdyż już wstąpiłeś na drogę zrozumienia natury swoich problemów, rozpoznając leki i strach które Tobą dotychczas manipulowały…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 

Similar Posts:


« »