Trzydzieści Dwa

 

 

Synonimy:     Trzydzieści Dwa…
Antonimy:     Zero…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć   ?   jesteś nadmiernie przemęczony, czas sobie trochę odpuścić?
Liczyć   ?   poważne przedsięwzięcia przed Tobą?
Na papierze   ?   jesteś narażony na zdradę, uwaga?

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu

Trzydzieści Dwa jest w sennej rzeczywistości nazywana posłańcem światła, wskazuje, że w naszym życiu konieczne są wysokie cele i niepoddawanie się złym i negatywnym wpływom, zwłaszcza, że będziemy otoczeni dużą liczbą niesprzyjających nam osób. Mimo negatywnie na nas wpływającego otoczenia nie powinniśmy doprowadzać do ekstremalnych sytuacji, nieporozumień i niepotrzebnych tarć, tylko łagodząc negatywne wpływy otoczenia jesteśmy w stanie osiągnąć własne cele. W sprawach finansowych powinniśmy starannie kontrolować wszelkie transakcje, umowy i nowo rozpoczynane przedsięwzięcia. Uważnie musimy dobierać sobie współpracowników, unikać wywyższania się i zarozumialstwa, gdyż w innym wypadku nasi przyjaciele zmienią się we wrogów, i pojawią się trudności zawodowe, a napotkane przeszkody, opóźnią realizację naszych celów…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 

Similar Posts:


« »