Traszka

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Traszka….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Traszka – jest pogodnym i dobrym symbolem. W swej głębi symbolizuje poszukiwanie prawdy o świecie zewnętrznym, sobie i wielką wewnętrzną potrzebę zwrócenia się do wypracowania sobie własnych wartości. Istota snu o traszce odnosi się do wielkiej wewnętrznej siły, która drzemie w każdym człowieku, w każdej istocie i która pozwala mu się podnieść z każdego upadku by podążać drogą aż do samego jej końca, aż do doskonałości….

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »