Topienie marzanny

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Topienie marzanny, Topienie kukły ze słomy, Palenie kukły….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Topienie marzanny – symboliczne topienie kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono bądź topiono w czasie wiosennego Jarego Święta, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Zgodnie z opisanymi przez Jamesa Frazera zasadami magii sympatycznej wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jednocześnie usunięcie efektów przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny. Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby orszak złożony z kukły i dzieci z zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Marzanny, również obecnie, związane są różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek, śmierć w ciągu najbliższego roku. Obecnie w Polsce obrzęd łączony jest z nastaniem kalendarzowej wiosny 21 marca lub z przypadającym na ten właśnie okres Jarym Świętem. W naszych snach każdy dzień jest jednak traktowany symbolicznie w ten sam sposób i oznacza konieczność odrzucenia tego co stare, nieprzystające do nas na rzecz wiosny w sercu która ma nas przygotować do nowej postawy i nowych wyzwań….

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »