„Proszę cię, spojrzyj oczami duszy na samego siebie i ujrzyj swe odbicie we wszystkich jego aspektach, abyś mógł zasadzić drzewo filozofów”
„Quaeso, oculis mentis hanc grani triticei arbusculam secundum omnes suas circumstantias aspice, ut arborem Philosophorum, eodem modo plantare… queas”.

Instructio patris ad filium de arbore solari.
Theatrum chemicum

Tao
Cytaty z Tao i o Tao

        ( Dao )

 


„Tao jest jednym z najstarszych pojęć wśród istniejących poglądów na temat istnienie świata, życia i duszy. Znak Tao odnajdywany jest na wiele tysięcy lat  p.n.e. wcześniej niż powstała cywilizacja Egiptu i w sposób prosty interpretowany jako „droga po której się idzie”…. Tao to podstawowe pojęcie filozofii chińskiej, kluczowe dla taoizmu, ale używane również przez inne kierunki filozoficzne i mistyczne. Do Tao przypisywane są bardzo różne znaczenia, od uniwersalnej zasady kierującej wszechświatem po metodę postępowania danej osoby.  Sam termin Tao jest znacznie starszy niż taoizm. Opisy Tao pojawiają się  w inskrypcjach sprzed 5 tys. lat p.n.e…. Oznaczał wówczas drogę łączącą Niebo z Ziemią. Zasada leżąca u podstawy wszechświata, która ewoluuje i ciągle się zmienia. Nie można jej zdefiniować, gdyż każda definicja byłaby jedynie przybliżeniem, ponadto jej wprowadzenie spowodowałoby zmianę wszechświata, a więc i definicję postrzeganego przez nas Tao. Tao to sens istnienia i klucz do zrozumienia. Pojawia także w Księdze dokumentów, uznanej przez konfucjanizm za klasykę – pięcioksiąg konfucjański. Znaczy ono tam tyle, co model zachowania, słuszną drogę, drogę Nieba. U Konfucjusza Tao znaczy tyle co mądrość, przekazywana drogą ustną, jako wzorcem moralnym. Drogą którą zmierza każdy człowiek a którą Niebo odcisnęło w sercu człowieka. Tao powinno być obowiązkowym obiektem badań przez mędrca gdyż jest miarą wszystkich rzeczy. W sennej rzeczywistości jakie kol-wiek odwołanie się do Tao, to odwołanie się do natury rzeczy, do samych jej podstaw gdzie szukając zrozumienia odnajdziemy swoją prawdziwa drogę do wnętrza samego siebie”….

Czytaj w kolejności…….

„Bądźcie sobą, róbcie swoje, podążajcie swoimi ścieżkami w zgodzie ze swoim Tao”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Tao, które można wyrazić słowami, nie jest prawdziwym Tao tylko jego namiastką”….
Autor: Księga Taoteking


„Tao swoim dotykiem porusza głębie duszy, ponieważ w jej jądrze zawarte jest Twoje Tao”….
Autor: Rozważania o Tao


„Tao jako prawo naturalne jest ponad prawem stanowionym”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Taoizm filozoficzny to przemyślenia nad ostateczną rzeczywistością (Tao) i wejście na drogę mędrca, którego zasadniczą postawą jest kontemplacja własnego życia i umiejętne przełożenie efektów swoich przemyśleń na wszelkie aspekty zewnętrzne otoczenia i to w każdego jego detalu z fascynacja podobną zachwytowi dziecka nad doskonałością rzeczy takimi jakie są naprawdę. Klasycznym dziełem tego nurtu jest Tao Te King dzieło niezwykle wtajemniczone i skarb myśli Taoistycznej, nad którym medytowały pokolenia poszukiwaczy najgłębszej prawdy, mędrców i mistrzów”….
Autor: Rozważania o Tao


„Taoizm praktyczny związany jest z zachowywaniem zdrowia, wydłużaniem życia czy sprowadzaniem pomyślności. Wymienić tu można różne formy Qi Gongu (Chi Kung), Dai Qi (TaiChi), najróżniejsze systemy oddychania oraz wewnętrznej i zewnętrznej alchemii taoistycznej, czy też taoistyczną sztukę transmutacji różnych energii ludzkiego ciała na wyższe przejawy pracy umysłu”….
Autor: Rozważania o Tao


„Taoizm praktyczny wskazuje na szczególne ważną rolę jaką pełni oddech. Ważne jest jednak to, iż praca nad nim nie powinna odbywać się na siłę, ale bardziej w zgodzie z naturalnym rytmem życiowym osoby. W przeciwnym razie narazimy się na zakłócenia w obiegu energii wewnętrznej, co objawia się złym samopoczuciem. Jedna z taoistycznych instrukcji wyjaśnia, iż dzięki regularnemu oddychaniu przez jedną godzinę dziennie, jesteśmy z stanie znacznie odmłodzić biologicznie nasz organizm, a poprzez to istotnie wydłużyć własne życie”….
Autor: Rozważania o Tao


„Taoizm jako połączenie filozofii i praktyki w jedną całość w istotny sposób wspiera transmutację naszej całej istoty w pełniejszą duchowość. Ideały podążania Drogą, praktykowania Drogi oraz praktyki prowadzące do coraz większej doskonałości własnej istoty. Jedną z ważniejszych myśli taoizmu jest wykorzystywać rzeczy takie jakie są bez ich zmiany”….
Autor: Rozważania o Tao


„Droga Dao jest nienazywalna, jeśli się ją nazwie już nie będzie niezmiennym, prawdziwym Dao. Bezimienne Dao jest prapoczątkiem nieba i ziemi. Jest nieociosanym blokiem, a gdy po raz pierwszy blok został ociosany pojawiły się nazwy. Dao jest nienazywalną, nieokreśloną zasadą, podstawą świata. Dao jest zasadą działającą i potencjalną. „Kiedy rzecz osiąga skrajność, odwraca się od niej”. Każda rzecz, osiągając skrajność w swoim rozwoju, zmienia się we własne jakościowe przeciwieństwo, dobro przechodzi w zło, a zło w dobro. Jest to prawo natury, zwane ruchem Dao. Poznanie praw natury i kierowanie swoimi działaniami zgodnie z nimi, to droga Dao zmierzająca do oświecenia. W taki sposób człowiek może żyć bezpiecznie i osiągnąć swoje cele przy jednoczesnym unikaniu szkody i niebezpieczeństw w świecie ludzi. Człowiek, który żyje ostrożnie, musi być łagodny, pokorny i poprzestać na małym, w ten sposób zabezpiecza się przed dojściem do skrajności. Kiedy człowiek działa zbyt wiele, jego czyny przynoszą jedynie szkodę, a nie pożytek. W związku z tym należy stosować zasady niedziałania (wuwei) mówiącej o ograniczeniu działania w celu uniknięcia skrajności. Ludzie poszukują szczęścia i upatrują go w spełnianiu swoich pragnień, lecz gdy próbują zaspokoić ich zbyt wiele, uzyskują rezultat przeciwny zamierzeniom – cierpienie. Dlatego też należy mieć mało pragnień, a ludzie nieprzygotowani duchowo i umysłowo powinni posiadać niewielką w tym temacie wiedzę, a wtedy spełnią się ich wszystkie przyziemne pragnienia. To właśnie zdobycie przyziemnych pragnień sprawi że zdobędą prawdziwą dostępną dla nich mądrość. Tylko wtedy będą mogli sięgnąć dalej po uniwersalną, wyższą mądrość. Nie da się przeżyć jutrzejszego dnia przed dzisiejszym, tak też nie da się zdobyć wyższej, uniwersalnej mądrości za nim nie zdobędzie się mądrości o zwykłym ludzkim przyziemnym życiu. Wszystko ma swój czas i swoje miejsce i nie należy niczego pospieszać ani w sobie ani w innych”….
Autor: Rozważania o Tao


„Taoizm jako filozofia to jeden z dwóch najsilniejszych i najbardziej wpływowych kierunków myśli chińskiej. Jego zapoczątkowanie przypisuje się Laozi (Mistrz Lao, Lao Tse, Lao Zi czy też Stary Mistrz). Taoizm koncentrował się na osobie w kontekście i otoczeniu świata naturalnego. Dążeniem Taoistów było więc życie jednostki i jej dostosowanie do rytmu świata naturalnego, cyklu wszechświata i podążanie Drogą (Dao, Tao) w jedności i harmonii z ogólnie pojmowanym wszechświatem”….
Autor: Rozważania o Tao


„Tao oznacza w taoizmie właściwą drogę życia, drogę cnoty, Model zachowania, Słuszną drogę, drogę Nieba, ścieżkę prowadzącą nas do poznania swoich prawdziwych możliwości”….
Autor: Księga Daodejing


„Tao, które mogłoby zostać wypowiedziane nie jest wiecznym Tao. Zasady leżące u podstawy wszechświata, ciągle się zmieniająca. Nie można ich jednoznacznie zdefiniować, gdyż każda definicja w materialnym świecie byłaby jedynie przybliżeniem, a jej wprowadzenie spowodowałoby zmianę wszechświata, a więc i definicji Tao”….
Autor: Pierwsze słowa Księgi Daodejing


„Drogę naturalnego Tao powinno się utożsamiać z intuicyjną i spontaniczną percepcją prawdy bez logiki, otwierając tym samym drzwi dla duszy z pominięciem umysłu (z chin. wunian, wuxin) jako drogi do ostatecznej i jedynej prawdy”….
Autor: Zhu Daosheng


„Tao wskazuje niezmiennie iż istnieje duchowo-materialna jedność świata. Dlatego nie należy sprzeciwiać się naturalnemu porządkowi panującemu w przyrodzie, a człowiek powinien być wolny i sceptyczny wobec wszelkich konwencji typowo ludzkich gdyż należy uznać wyższość kontemplacji nad nauką”….
Autor: Laozi Lao Tse


„W życiu należy się poddać milczącemu kierownictwu Tao. Celem Tao jest odzyskanie naturalnej spontaniczności i zachowanie postawy szlachetnej prostoty. Ten stan to – powrót do naturalnego dzieciństwa, do czystej szczerości względem siebie i na zewnątrz”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Jedną z podstawowych praktyk Taoistycznej kontemplacji jest ciągłe poszukiwanie Słońca w sercu i Księżyca w głowie. Stan ten oznacza słoneczne gorąco i promieniowanie (miłość) w sercu oraz spokojną, księżycową świetlistość umysłu, która daje prawidłowość myślenia, postrzegania i działania. Prawidłowe myślenie pojawia się wtedy, kiedy spokojne światło Księżyca rozpuszcza nadmierne emocje i uspokaja chaotyczne myśli. Nadmierne emocje są według Chińczyków jednym z głównych źródeł chorób. Dlatego Słońce w sercu i Księżyc w głowie oznaczają też zdrowie fizyczne i psychiczne”….
Autor: Rozważania o Tao


„Droga Tao to nic innego jak przekształcanie wewnętrznych zdolności naszej istoty jako jej umysłowych, psychicznych czy duchowych własności na wyższy ich poziom. Jest po prostu intensywna i subtelna pracą nad sobą, prowadzona na niezwykle głębokim poziomie. Można ją widzieć, dowolnie, jako magię, tantrę, jogę, medytacje, kontemplacje czy praktyki duchowe gdyż jej efekty i terminologia są nieistotne mając jedynie wspólny cel mający służyć do przemiany naszego ciała jako formy i naszego umysłu jako jaźni w jedna doskonałą całość”….
Autor: Rozważania o Tao


„Dao znaczy tyle co nauka lub mądrość, przekazywana z pokolenia na pokolenie z pominięciem wszelkich zmysłów tylko tym którzy tego naprawdę pragną. Dao samo odnajduje nas zawsze wtedy gdy jesteśmy na to gotowi”….
Autor: Księga Daodejing


„Jeśli usypując pagórek, przerwiesz robotę, gdy zaledwie jednego kosza ziemi do jego ukończenia brakuje, to jakbyś pagórka nie usypał. Jeśli chcąc ziemię wyrównać, jeden kosz gruzu w rozpadlinę wsypałeś, toś już pracę rozpocząłeś. Zaniechać nauki to jak zaprzestać usypywania góry wtedy, gdy tylko kosza ziemi brak do ukończenia dzieła. Lecz uczyć się dalej, to jakby zasypywać nierówności gruntu, gdy dopiero kosz jeden został wysypany”….
Autor: Księga Daodejing


„Kiedy doświadczasz agresji wymierzonej we własną osobę, nigdy nie reaguj na nią złością. Agresja nie boi się złości, jest na nią z natury gotowa. Agresja boi się cierpliwości i wyrozumiałości, w ich blasku więdnie”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Odpłacaj za zło sprawiedliwością, za dobroć płać dobrocią a zło będzie Cię omijać szerokim łukiem”……
Autor: Li Tieguai


„Rozum może robić przeróżne rzeczy, ale te rzeczy, które on może robić nie są najważniejszymi rzeczami. Abstrakcyjna mądrość umysłu tylko oddziela myślącego od rzeczywistego świata, a ten świat, Las Prawdziwego Życia, jest w fatalnym stanie z powodu zbyt wielu takich, którzy myślą zbyt dużo, ale zbyt mało ich wszystko obchodzi. Pomimo tego, w co wiele umysłów uwierzyło, błąd ten nie może już dłużej trwać, jeżeli wszystko ma przetrwać. Jedyną szansą, jaką mamy na uniknięcie katastrofy, to zmienić nasze podejście i nauczyć się cenić mądrość. Są to rzeczy, których poszukuje się tak czy inaczej, przez Wiedzę i Inteligencję, ale one nie pochodzą z Wiedzy i Inteligencji. Nigdy z nich nie pochodziły i pochodzić nie będą. Nie stać nas już na to, by z taką desperacją szukać czegoś w zły sposób i w złym miejscu. Jeżeli Wiedza i Inteligencja będą nadal wszystko niszczyły, niedługo zniszczą całe życie na Ziemi, jakie znamy, a jeżeli nawet coś chwilowo przetrwa, nie będzie warte nawet naszego spojrzenia, jeśli jakimś cudem moglibyśmy na to spojrzeć”.
Autor: Alan Alexander Milne – Taoista


„Są ludzie którzy znają swoją Drogę, ponieważ słuchają wewnętrznego głosu, głosu mądrości i prostoty, głosu, który rozumuje poza Inteligencją i wie poza płytką Wiedzą. Ten głos nie jest tylko mocą własnością niewielu, ale dany został wszystkim. Ci, którzy zwracają nań uwagę, są zbyt często traktowani jako wyjątki od reguły, zamiast jak przykłady reguły w działaniu, reguły, która może odnosić się do każdego, kto ją wykorzystuje”….
Autor: Benjamin Hoff – Taoista


„Każda istota jest nieskrępowana żadnymi zasadami moralnymi, dlatego dla każdego dobry jest taki sposób życia jaki uzna za właściwy (oczywiście nieszkodzący innym). Nie należy więc niewolić innych nawet dla ich rzekomego dobra, tyczy się to również w przypadku przekazywania wiedzy. wiedzę można przekazywać tylko tym którzy jej poszukują i to tylko wtedy kiedy są na nią odpowiednio przygotowani”….
Autor: Czuang Tsy


„Są tacy, co mają władzę, są tacy co mają pieniądze, są tacy co mają rozum, a są tacy, co tego wszystkiego nie mają, ale mają zaprawdę wszystko czego potrzebują i są szczęśliwi. Którym z nich ty chcesz być?”….
Autor: Alan Alexander Milne – Taoista


„Wu wei to podstawowa zasada taoizmu, mówiąca o tym, że należy pozwolić rzeczom istnieć zgodnie z naturą, a zdarzenia mają biec tak, jak biec mają, bez wszelkiej ingerencji i narzucania czegokolwiek. Odnosząc się do życia jednostki, wuwei przeciwstawia się wszelkiemu formalizmowi dotyczącego moralności, wszelkim przykazaniom, czy zaleceniom, które są sztuczne i maskują prawdziwe uczucia. Człowiek nie powinien być dobry dlatego, że takie ma rozkazy, czy zalecenia, tylko powinno to być dla człowieka w pełni naturalne, nie powinno wymagać od niego jakiegokolwiek wysiłku. Duchowy stan całkowitej naturalności, pozwalający, w myśl zasady wuwei, czynić dobro bez wysiłku i starania się, nazywa się w taoizmie Mocą lub Cnotą”….
Autor: Rozważania o Tao


„Tak jak komary nie pozwalają człowiekowi zasnąć, tak gadanie o powinnościach wobec innych wprawia mnie w irytację. Nie przejmuj się tym! Staraj się jedynie utrzymywać swój świat w takiej prostocie, jaka tylko jest możliwa. Pamiętaj: tak jak wiatr wieje gdzie i kiedy chce, tak pomyślność pojawi się sama, gdy tylko będzie miała na to ochotę. Bądź naturalny, daj się ponieść wiatrowi”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Studzienna żaba nie może sobie wyobrazić oceanu, ani też letni owad nie pojmie lodu. Jak więc naukowiec może zrozumieć Tao? Jest on ograniczony przez swą własną zarozumiałość”…
Autor: Zhuangzi


„Dobrzy ludzie nie dowodzą swych racji. Ci, którzy to robią, nie są dobrzy”….
Autor: Księga Tao Te King


„Prawdziwe słowa nie są piękne. Piękne słowa nie są prawdziwe”….
Autor: Księga Tao Te King


„Ci, którzy wiedzą, widzą prawdę i nie są uczeni. Ci, którzy są uczeni, nie widzą i nie wiedzą”….
Autor: Księga Tao Te King


„Mistrz powiedział: Nie jestem mądry z przyrodzenia. Jedynie kocham studiowanie starożytnych nauk i ciężko pracuję, aby według nich postępować”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Niebo, Ziemia i Człowiek, ma swoje własne, konkretne powołanie. Powołaniem człowieka jest wykorzystywanie tego, co daje mu Ziemia i Niebo i tworzenie kultury. Pod pojęciem Nieba rozumiał nieosobowy, bezimienny i bezstronny ład przyrody”….
Autor: Xun Qing Xun Kuang


„Tao jest wzorcem moralnym, Drogą, którą Niebo odcisnęło w sercu człowieka. Tao nierozerwalnie drzemie w jądrze każdego istnienia od atomu po gwiazdy”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Tao wskazuje, iż mimo tego, że natura człowieka jest dobra, jednak należy ją pielęgnować i rozwijać. Człowiek z punktu widzenia Tao jest z natury dobry, podstawy cnót moralnych mają u niego charakter wrodzony, ale w swoim życiu powinien ich strzec i rozwijać po przez świadomość siebie i otoczenia”….
Autor: Nieznany


„Możesz wybrać dwie drogi: drogę bogactwa, zaniedbując cnotę dobroci (ren), albo drogę dobroci (ren), rezygnując z bogactwa. Nie możesz wybrać obu dróg, bo nikt nie jest wstanie podążać w dwóch kierunkach”….
Autor: Laozi Lao Tse


„Mędrzec praktykujący Tao nie obwinia nieba ani innych ludzi. Przyczyn niepowodzeń szuka w sobie samym. Wie, że u podstaw jego losu leżą jego błędy. To dlatego poznając siebie jest wstanie zapanować nad swoimi błędami i zmienić swój los”….
Autor: Księga Daodejing


„Człowieczeństwo i cnoty moralne charakteru mogą – ale nie muszą – formować się poprzez wewnętrzny trening, naukę i samokontrolę. Mądrość buduje się latami poprzez wiedzę okraszoną własnymi doświadczeniami ale wszechwiedza płynie tylko z głębi własnej duszy która umie otworzyć się na Tao”….
Autor: MengZi mistr Meng


„Nie należy mieć przyjaciół których cnoty moralne są na innym poziomie od twojego, bo ich przyjaźń sprawi, że zatracisz swoje cnoty wracając do miejsca w którym już byłeś. Jeżeli rozpoczełeś zmiany to nie wracaj do punktu z którego wyszyłeś”….
Autor: Księga Daodejing


„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez ustanku zdobywa, ten może być nauczycielem innych. Może ale nie musi, bo nauczyczycielem też trzeba umieć być i nie każdy to potrafi”….
Autor: Lan Caihe


„Szlachetny człowiek winien znać wiele sztuk i posiąść wiele umiejętności, zdobyć wiele wiedzy; nie może być jak zwykłe narzędzie, które ma tylko jedno zastosowanie”….
Autor: On Xiangu


„Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego. Ani z jednego, ani z drugiego nic dobrego nie wyniknie”….
Autor: Cao Guojiu


„Kiedy coś wiesz – stój przy tym, a kiedy czegoś nie wiesz – przyznaj, że nie wiesz. Oto jest wiedza prawdziwa”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Brakiem odwagi jest dobrze wiedzieć co prawe, lecz tego nie czynić”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„O sprawach dokonanych nie należy rozprawiać. Nie należy też rad udzielać, gdy rzecz już zbyt daleko zaszła, ani wyrzutów czynić, gdy już coś minęło”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Człowiek szlachetny, który ma światem kierować, niczego z uporem trzymać się nie powinien ani niczego z góry odrzucać, a zawsze stawać po stronie tego, co prawe”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Nie smućcie się, że nikt was nie zna. Troszczcie się o to, byście byli godni poznania. By to osiągnąć musicie najpierw poznać samych siebie”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Gdy widzisz mędrca, myśl o tym, by mu dorównać. Gdy widzisz tego, komu brak rozsądku, zastanów się nad sobą samym”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Jeżeli trzech ludzi podróżuje razem, a jeden z nich błądzi, to jednak dojdą do celu, bo błądzących jest mniejszość. Jeżeli natomiast tylko jeden człowiek zna drogę a większość go nie słucha to nic z tego nie będzie. Nie narzucaj swojej woli innym, oni może muszą pobłądzić by zrozumieć, że to Ty miałeś racje”….
Autor: Czuang Tsy


„Kto posiada najwyższe w kraju szlachectwo, nie dba o tytuły ale czy w wystarczającym stopniu dba o innych i czy w wystarczającym stopniu poprzez to poznaje samego siebie”….
Autor: Czuang Tsy


„Kto ślepo słucha otoczenia, ten nie może zyskać swobody dla siebie samego”….
Autor: Czuang Tsy


„Kto zna działanie natury, ten żyje z nią w zgodzie”….
Autor: Czuang Tsy


„Kto zna swoją głupotę, nie jest wielkim głupcem”….
Autor: Czuang Tsy


„Moralność zbójecka: odgadnąć, gdzie wbrew pozorom kryje się skarb – to jest mądrość; wtargnąć pierwszy do domu – to odwaga; wyjść ostatni – to poczucie obowiązku; znać szanse powodzenia – to przezorność; równo podzielić łup – to poczucie ludzkości”….
Autor: Czuang Tsy


„Nie ma broni okrutniejszej nad ludzką ambicję. Najostrzejszy miecz jej nie dorówna. Źle pojmowana prowadzi na manowce, dobrze ulokowane staje się doskonałym orężem”….
Autor: Czuang Tsy


„Prostak naraża swe życie dla zysku, rycerz – dla sławy, dostojnik – dla dobra swojego narodu, naukowiec dla zbawienia świata,  mędrzec szuka wiedzy bo taki jest i do tego się urodził”….
Autor: Czuang Tsy


„Wzorowy może być jeno ten, dla którego osąd innych nie istnieje.
Ucz się tak, jak byś niczego jeszcze nie osiągnął, i lękaj się, byś nie stracił tego, co już osiągnołeś”….
Autor: Lü Dongbin


„Wszystko jest w ruchu jak płynący strumień, co nie zatrzymuje się ani w nocy, ani w dzień. Jet to strumień nieustannego życia który choć zmienia swoją formę to nigdy nie przestanie płynąć”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Ci, którzy się uczą, podobni są do roślin. Zdarza się bowiem, że roślina zakiełkuje, ale nie rozkwitnie; zdarza się też, że zakwitnie, ale owocu nie wyda”….
Autor: Han Xiangzi


„Serce ludzkie można podniecić lub przytłumić, zrobić zeń mordercę lub niewolnika. Uległością ułagodzisz najtwardsze i najsroższe, ale spróbuj ścinać jego kanty i szlifować jak klejnot, a rozgrzeje się jak płomień albo zamarznie jak lód”….
Autor: Czuang Tsy


„Śniłem kiedyś, że jestem motylem, i teraz nie wiem już, czy jestem Czuangtsy, który śnił, że jest motylem, czy też jestem motylem, który śni, że jest Czuangtsy”….
Autor: Czuang Tsy


„Wszyscy znają korzyść pożytecznego, ale nikt nie zna pożytku nieużytecznego”….
Autor: Czuang Tsy
„Czyż można słusznej nie wysłuchać rady? Ważniejsze jest jednak to, by jej wysłuchawszy zmienić to, w sobie co złe”
Autor: Mądrości Dao Tao


„Z tego, że ktoś o cnotach rozprawia, nie można wnosić, że sam cnoty posiada. Człowiek szlachetny stara się, by inni byli dobrzy. Prostak czyni odwrotnie”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Każdy potrafi skarg wysłuchać. Niewielu potrafi mądrze je rozwiązać. Kto jednak zdoła sprawić, by skarg nie było”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Człowiek cnotliwy dobre wypowiada słowa. Ale nie zawsze ten, co dobre powiedział słowo, jest cnotliwy”….
Autor: Lü Dongbin


„Kto dostrzegłszy zysk o prawości pomyśli, kto w niebezpieczeństwie gotów życie ryzykować i po latach nie zapomina o swoich przyrzeczeniach, ten jest człowiekiem doskonałym”….
Autor: Zhang Guolao


„Kto się nie waha czynić wielkich obietnic, temu trudno przyjdzie się z nich wywiązać”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża sprawą ale tylko mędrzec wie jaką ścieżką kroczy i gdzie zmierza”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej, niż przyrzekł”….
Autor: Han Xiangzi


„Jeśli dobrem odpłacisz za zło, czym za dobro się odwdzięczysz”….
Autor: Zhongli Quan


„Jeśli nie będziesz nauczał kogoś, kto na to zasługuje, zgubisz człowieka.
Jeśli nauczasz kogoś, kto na to nie zasługuje, trwonisz tylko swą wiedzę”….
Autor: Rozważania Dao Tao


„Cieśla, który chce dobrze robotę wykonać, musi wpierw naostrzyć swe narzędzia”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny człowiek wymaga od siebie. Prostak od innych Bo tak jest przecież wygodnie”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Czego sam nie pragniesz, nie czyń drugiemu”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny troszczy się o swe cnoty, a nie o to, że mu w biedzie żyć przyszło”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Służąc innym myśl wpierw o swoich obowiązkach, a potem o wynagrodzeniu.
Służąc prawdzie nie myśl o niczym innym”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Tylko bardzo mądrzy i zdecydowani głupcy niczego w swym postępowaniu nie zmieniają.
To dwa bieguny tej samej ludzkiej natury”….
Autor: Rozważania Dao Tao


„W dawnych czasach szaleńcy byli prostoduszni, dziś i oni są krętaczami.
Dziś świat jest coraz bardziej zakłamany bo każdy chce być kimś innym niż jest”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie słońca lub księżyca. Widzi je każdy i krytykuje ale sobie się nie-chce przyjrzeć”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Jeśli się tylko przyjrzeć temu, na czym ktoś opiera swe czyny; jeśli przypatrzeć się temu, z czego się one wywodzą i zbadać to, co mu zadowolenie daje, to czyż człowiek ten zdoła ukryć, kim jest w istocie?”….
Autor: Rozważania Dao Tao


„Szlachetny działaniem wyprzedza swe słowa, a postępowanie jego zgodne jest z tym, co powiedział”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny każdą rzecz z różnych stron widzi i nie ma uprzedzeń. Prostak rzecz z jednej strony widzi i kieruje się uprzedzeniami”….
Autor: Mądrości Dao Tao


W państwie rządzonym dobrze – wstyd być biednym; w państwie rządzonym źle – jest chańbą być bogatym……
Autor: Rozważania Dao Tao


„Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Wielu szuka szczęścia ponad ludzką miarę, inni poniżej jej, lecz ono znajduje się w środku każdego człowieka”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny podnosi zalety ludzi, a nie podkreśla ich przywar. Prostak czyni odwrotnie”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny kocha zgodę. lecz nie jest bezkrytyczny. Prostak jest bezkrytyczny, ale bynajmniej nie jest zgodny”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Co sądzić o człowieku, którego kochają wszyscy w jego wiosce? Nic to jeszcze nie znaczy. A co sądzić o takim, którego wszyscy w wiosce nienawidzą? Nic to jeszcze nie znaczy. Dobrze by o nim świadczyło, gdyby go kochali wszyscy dobrzy, a wszyscy źli nienawidzili”….
Autor: Rozważania Dao Tao


„Szlachetny odznacza się godnością, lecz nie dumą. Prostak bywa dumny, choć brak mu godności”….
Autor: Mądrości Dao Tao

„Mąż uczony, który się zadowala życiem jeno w domowym zaciszu, nie jest wart tego miana.
Mędrzec który mieszka z dala od ludzkich osad jest godzien swego miana”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Kto posiadł cnotę, ma też i dar słowa. Nie znaczy to jednak, że każdy, kto posiadł dar słowa, cnotę posiadł”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Szlachetny jest opanowany i obce mu są swary. Nie unika on ludzi, lecz z żadną grupą się nie wiąże”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Słowa powinny myśli jasno wyrażać a czyny je podkreślać”….
Autor: Mądrości Dao Tao


„Z natury ludzie są sobie bliscy. To, co ich od siebie oddala, to przyzwyczajenia.
Kto dzień w dzień uświadamia sobie, czego jeszcze nie osiągnął, a w ciągu miesiąca nie zapomina tego, czego się nauczył, o tym rzec można, że naukę umiłował”….
Autor: Rozważania Dao Tao


„Wszyscy ludzie biorą to, co pełne, on sam jeden wybrał to, co puste. Nie gromadził i dlatego miał nadmiar i to jakże wspaniały nadmiar! Postępowanie jego było pełne godności, lecz bez wysiłku. Nie uprawiał działania i śmiał się z przemyślnej zapobiegliwości. Wszyscy ludzie szukają szczęścia, on jeden osiągnął całkowitość swej natury przez uleganie przyrodzonemu biegowi rzeczy. Głębię uważał za podstawę, a umiarkowanie za regułę. Mówił: to co twarde będzie rozkruszone, a to, co ostre, stępione. Był zawsze łagodny i wyrozumiały dla wszystkich i nigdy nie był napastliwy w stosunku do innych”….
Autor: Laozi Lao Tse


Similar Posts:


« »