Szympans

 

 

 

 

Synonimy: Szympans….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Szympans – w snach symbolizuje mądrość i inteligencję, pojętność ale i głupotę z chytrością, roztargnienie i melancholię. Reprezentuje działanie nieświadome , nieukształtowanego człowieka, zwierzęcą naturę ukrytą w człowieku; niskie pobudki i instynkty. W naszych snach widziana jest najczęściej negatywnie, symbolizuje ona zwierciadlane odbicie negatywnych postaw człowieka, który wskutek swych przywar stoczył się do poziomu zwierzęcia. W swoim bezpośrednim przekazie symbolizuje pożądliwości i próżności. Psychoanalityczna interpretacja marzeń sennych widzi często w szympansie symbol bezwstydu i wewnętrznego niepokoju lub też, ze względu na jej podobieństwo do człowieka, zwierzęcą karykaturę osobowości. Sen w ten sposób wskazuje, że przywiązujemy wielką wagę do przyziemności, do zdobyczy materialnych, do potrzeby dostosowywania się do kryteriów społecznych określających zasobność ekonomiczną, a także skłonność do popisywania się swą zamożnością przed innymi. Istota snu oznacza, że przedkładamy aspekt materialny lub ilościowy egzystencji nad inne, co dzieje się ze szkodą dla jakości naszych stosunków z otoczeniem, które są bardzo istotne dla naszej równowagi. Cechy szympansa w tym jego zachowanie i postawa przedstawiają to, czemu przypisujemy największą wagę, wartości, które stawiamy na pierwszym miejscu. W ten sposób ujawniają się nasze braki które podświadomie odczuwamy….

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »