Szatan

 

 

 

Synonimy:    Szatan, Bies, Zły duch, Czart, Czort, Demon, Diabeł, Lucyfer, Upadły anioł, Licho……
Antonimy:      Anioł, Dobry duch…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć –   wpadniesz w złe towarzystwo i ciężko Ci będzie się z niego wyrwać…
Rozmawiać z nim –   nieszczęście, choroby, a nawet śmierć…
Kłócić się z nim –   grozi Ci jakieś paskudne niebezpieczeństwo…
Pokonać go –   zwyciężysz odwiecznego przeciwnika…
Śmiejący się –   spotkanie z niebezpieczną plotkarką…
Dla rolnika –   oznaka złych zbiorów i biedy…
Dla kobiety –   ostrzeżenie przed utratą cennych rzeczy…
Dla mężczyzny –   dotkliwa przegrana w walce o stanowiska w pracy…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Szatan w chrześcijaństwie i islamie to jeden z aniołów, który zbuntował się przeciwko Bogu i pociągnął do buntu inne anioły, główny sprawca zła na świecie. Niekiedy bywa utożsamiany z Lucyferem. Najczęściej uważany jest za najwyższego rangą demona, przywódcę wszystkich złych duchów. Inne imiona Szatana to: Mastema, Gadriel, Satanael, Samaël, Samiel, Siegel, Satan, anioł Edomu. W tradycji rabinicznej nosi on przydomek „szpetny”. Słowo „szatan” może też być rozumiane jako ogólne określenie każdego upadłego anioła, a nie tylko najwyższego rangą. Oprócz tego słowo Szatan tłumaczy się niekiedy jako symbol i personifikację zła….., Problem Szatana w chrześcijaństwie odzwierciedla pytanie o początek zła. Szatan jest głównym sprawcą zarówno wszystkich niemoralnych uczynków ludzi w całej historii istnienia człowieka na ziemi jak i wystąpienia cierpienia oraz śmierci. Według teologii chrześcijańskiej Szatan będąc istotą duchową stworzoną przez Boga i obdarzoną wolnością wyboru odrzucił w sposób nieodwracalny i ostateczny swój związek z Bogiem poprzez grzech pychy. Szatan zbuntował przeciw Bogu także inne anioły. Teologia chrześcijańska głosi, iż nieodwracalność decyzji Diabła wynika z najdoskonalszego stopnia poznania Boga ze wszystkich stworzonych istot. Działalność Szatana i innych zbuntowanych aniołów jest ograniczona do Dnia Sądu Ostatecznego nad Światem, po którym wszystkie jego czyny mają zostać osądzone przez Boga. Działanie Szatana polegające na zerwaniu więzi człowieka z Bogiem poprzez okazywanie nieufności wobec niego i łamania jego przykazań, związane jest z niezaspokojonym pragnieniem kultu siebie samego, nienawiści do Boga i wszystkich jego stworzeń. Według teologii chrześcijańskiej dzięki działalności Jezusa Chrystusa wymierzonej przeciwko Szatanowi możliwe jest uzyskanie życia wiecznego przez ludzi po śmierci. Szatan jest duchem czystym, bytem całkowicie niematerialnym, co oznacza że nie ma w swoim bycie żadnej materii i nie zależy w żaden sposób od fizycznej materii w swoim istnieniu. Nic, co materialne, nie jest w stanie odebrać mu istnienia czy unicestwić go, to mógłby zrobić jedynie Bóg, jego stworzyciel. Ponieważ szatan jest bytem niematerialnym, nie obowiązuje go ograniczenie przestrzenne, nie można powiedzieć, że duch nieczysty znajduje się w jakimś konkretnym miejscu, raczej twierdzi się, że szatan „znajduje się” tam, gdzie aktualnie działa, gdzie odczuwamy jego działanie….., Pojawiający się w snach odkrywa bezlitośnie słabości charakteru śpiącego człowieka i niedostatki jego życia duchowego…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »