Szata

 

 

 

Synonimy:     Szata, Szata liturgiczna, Strój liturgiczny……
Antonimy:       Szata świecka…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Nosić –   symbol mądrości i czystości…
Widzieć –   szacunek okazywany innym jest również szacunkiem okazywanym sobie…
Prosta i skromna –   zostaniesz przez innych wywyższony…
Szata liturgiczna –   przeanalizowanie swoich życiowych postaw…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Szata liturgiczna to rodzaj odzieży stosowanej w czasie liturgii mającej na celu określenie i zaznaczenie funkcji osoby ją noszącej. Jezus Chrystus nie dał swoim uczniom wyraźnych wskazówek, dotyczących używania specjalnych szat przy odprawianiu nabożeństw. Apostołowie otrzymali jedynie pouczenia o prostocie i skromności odzieży…., I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie. Lecz by obuli sandały, a nie wdziewali dwóch sukien. Nie mamy również danych świadczących o tym, że apostołowie używali specjalnych szat przy odprawianiu nabożeństw. Jednak już w Kościele starożytnym panowało przekonanie, że używanie szat liturgicznych stanowi tradycję apostolską. Szczególność szat liturgicznych polegała prawdopodobnie na tym, że zwykła odzież użyta raz przy odprawianiu nabożeństwa nie mogła być już używana do innych celów. Szaty liturgiczne były przeważnie koloru białego, o czym świadczą kroniki kościele mienionych wieków. Używane obecnie szaty uzyskały swoją formę około VI wieku pod silnym wpływem bizantyjskiego, cesarskiego ceremoniału. Podstawowymi, ?codziennymi? szatami kapłana są podriasnik i riasa. Te długie, pokrywające całe ciało szaty z szerokimi rękawami historycznie pochodzą ze starożytnej wschodniej tradycji. Były one popularne wśród środowiska judaistycznego w czasach ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Sam Zbawiciel nosił takie szaty o czym świadczy sama ikonografia. Symbolicznie szaty te oznaczają przynależność do grona uczniów Jezusa Chrystusa. Szaty te są zazwyczaj koloru czarnego co również ma swoją symboliczną wymowę. Kolor czarny jest w zasadzie brakiem barwy, jest symbolem niebytu pewnego odłączenia od rzeczywistości. Zatem czarna barwa podriasnika i riasy symbolizuje dążenie kapłanów do odłączenia się od grzesznej rzeczywistości tego świata, przynależności ich do świata bożego. Czarna barwa również symbolizuje duchowy pokój, śmierć dla grzechu. Symbolika tych szat ma, a przynajmniej powinna mieć charakter dydaktyczny zarówna dla samych duchownych jak i dla wszystkich wiernych. Życie polegające na wyrzeczeniu się świata, ascezie, srogim poście, modlitwie towarzyszyło chrześcijaństwu od samego początku. Świadczy o tym obraz Kościoła przekazany nam przez apostoła Łukasza w Dziejach Apostolskich. W epoce prześladowań sama przynależność do chrześcijaństwa ?wydzielała? człowieka ze świata i jego życia. Jednak im bardziej świat zbliżał się do Kościoła i przenikał jego wewnętrzne życie tym bardziej w samym Kościele narastało wydzielanie się tych ludzi, którzy chcieli żyć zgodnie z chrześcijańskim maksymalizmem naturalnym dla pierwotnego chrześcijaństwa. Dlatego symbolika szaty jest wezwaniem do przemyślenia stanu świeckiego i przeanalizowaniu swoich życiowych postaw, a w nie których przypadkach na wezwaniu do stanu duchownego….., Nie trzeba jednak się do czego kol-wiek spieszyć jeżeli powołanie jest prawdziwe to na pewno się powtórzy w tej lub innej postaci…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »