Cytat do rozdział 9
“Kto na tym świecie jest powstrzymywany przez sumienie,
kto budzi się z poczuciem winy niczym narowisty ogier do bata?

Ci powściągnięci przez sumienie, którzy idą przez życie,
zawsze uważni, są wszak nieliczni….

Po osiągnięciu kresu cierpienia i niedoli przemierzają nierówności równomiernie;
kroczą melodyjnie poprzez fałsz i obłudę tego świata”….

Autor: Budda Siakjamuni

Rozdział 9

Sumienie i wyrzuty sumienia w snach….
Poczucie winy – Twój osobisty diabeł….
Cenzor w snach z piekła rodem….

 

 

Co mówi ci Twoje sumienie? Czy w swojej głębi nie mówi Ci, że powinieneś stać się kimś innym niż jesteś obecnie, tym, kim jesteś naprawdę?
jak powinniśmy postąpić w danej sytuacji
głos podpowiada nam niekiedy bardzo trudne rozwiązania, w ostateczności okazuje się jednak, że była to najlepsza decyzja jaką mogliśmy podjąć.

Szukając wewnętrznych prawd o samym sobie, należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie skłonności jakie posiadamy gdyż leżą one u podstawy naszej podatności do określonych postaw i skłonności do obciążających nałogów. Są nimi: brak jasno określonych zasad i wartości dla których warto żyć ale i nieumiarkowanie, nieopanowanie, chciwość, niskie poczucie własnej wartości, pobłażanie sobie, łamanie własnych kryterium. To one jako nieukształtowana wiedza o samym sobie odbijają się w naszych snach. Cechy te sprawiają, że człowiek nie realizuje się w tym co jest dla niego ważne i poszukuje mechanizmów zastępczych zaspokojenia swoich potrzeb wyższych, a szczególnie potrzeby poczucia bezpieczeństwa, samoakceptacji i zrozumienia podstaw samego siebie. Jeżeli nie umiecie dokonywać w pełni świadomych wyborów to w snach bardzo często dochodzi do głosu Twoje sumienie które ujawnia wszelkie niespójności z Twojego życia. Należy jednak porzucić błędne wyobrażenie, że do snów przykłada się taką samą miarę moralności, jak do spraw mających miejsce na jawie. W trakcie snu który ma nam uzmysłowić jakiś problem z perspektywy ogólnie pojmowanych norm współegzystencji muszą powstawać fabuły sprzeczne z wszelkimi przyjętymi wyobrażeniami o moralności. Istota snu nie odnosi się przecież wprost do naszych niemoralnych intencji a jedynie obrazowo “naświetla” swoje wątpliwości i dylematy. Tak kształtuje się sumienie. Twoje sumienie. Marzenia senne związane z nim bywają skonstruowane według surowych zasad logiki i rozsądku tylko i wyłącznie naszej podświadomości. Nie można tego mylić z emocjonalną logiką naszego umysłu. Nie można też systemowo opisywać sumienie, gdyż każdy ma inne jego prerogatywy. Nasza wewnętrzna istota posługuje się sumieniem i poczuciem winy jak narzędziami, używa tych narzędzi do wykonania zadania ale wcale przy tym nie ocenia ich “jakości” a jedynie systematyzuje za ich pomocą swoje wątpliwości i sprzeczności. Sny są odbiciem naszych wewnętrznych wątpliwości, ujawniają nasze napięcia, linie graniczne konfliktów, ujawnia w ten sposób to czego nie chcemy robić a jednak robimy. Nielogiczność i amoralność takich obrazów marzeń sennych jest esecją naszych napięć i wprost wynika z naszych nieprzepracowanych pragnień. Biorąc pod uwagę duży wpływ sumienia i z nim związanych procesów na naszą świadomość, przeróbkę treści emocji i uczuć w życiu na jawie w obrazy senne należy uznać za mechanizm wprost nieoceniony. Jest to akt walki z mrokiem własnej duszy, który utrzymuje naszą równowagę emocjonalną, przywracając wewnętrzną harmonię naruszaną przez brak zrozumienia samego siebie. By osiągnąć równowagę pomiędzy swoim życiem a sumieniem musimy ustalić własną hierarchię wartości która jest zgodna z naszą prawdziwą naturą. Jeśli dokonamy właściwych wyborów, to ograniczenia jakie sobie sami nałożymy, nie tylko nie będą nam doskwierają, ale jeszcze znajdziemy za ich sprawą radość, spełnienie i satysfakcję. Bardzo dużo możemy się na tym polu o sobie dowiedzieć. Bardzo, bardzo dużo. Dlatego warto studiować to zagadnienie dogłębnie….

Czym zatem jest sumienie?

Sumienie jest częścią naszej głębokiej świadomości samego siebie. Jest “instytucją” która ma nas wspierać w sytuacjach gdy możemy zagubić wytyczona uprzednio drogę, wywołuje w nas niepokój i poczucie winy, gdy je naruszamy lub uczucie zadowolenia i przyjemności, gdy nasze czyny, myśli i słowa są zgodne z uznanym uprzednio systemem wartości. Sumienie jest wprost związane z prawem do samostanowienia nazywanym “wolną wolą”, a dokładniej jest jego niezbędnym uzupełnieniem. Bez sumienia, wolna wola mogła by nas zaprowadzić na manowce. Jest to prawo do wolności ograniczonej tylko i aż przez samemu ustanowione granice. Można tu odczuć wprost – palec sił sprawczych które to tak “sprytnie” w nas “skonstruowały”. Nasze sumienie reaguje, gdy nasze czyny, myśli lub słowa dostosowują się do systemu naszych wartości lub gdy są sprzeczne z tym co według naszego “kręgosłupa moralnego” jest właściwe. To nasz szkielet który sami w sobie budujemy, to cichy wewnętrzny głos z pogranicza wszystkich tych wartości które w pełni akceptujemy i wiedzy o samym sobie. Niedojrzały albo słaby system wartości tworzy słabe sumienie, słaby kręgosłup natomiast w pełni ukształtowany system tworzy silne poczucie tego co słuszne, a tego co nie. To zasada która przestrzega Cię zawsze wtedy gdy przekraczasz ustanowione przez samego siebie granice. Nie odzywa się bez celu, ale kiedy zabierze głos trudno je uciszyć. Tworzy pętle, jest nieustępliwe a nawet namolne. Nie ustąpi, chyba, że zmienisz swój wewnętrzny wzorzec. Tworzenie się sumienia trwa całe nasze życie i dokonuje się w procesie poznawania i akceptowania własnej woli, jest zmienne, płynne, nigdy do końca się nie krystalizuje, choć ma swój kręgosłup który jest trudny do przebudowania. Taki jest jego nadrzędny zamysł. Mądrze używane to świadomość, że istnieje w człowieku trybunat wewnętrzny, nadrzędny sens istnienia który budujemy dzień po dniu a który zmierza w jasno określoną stronę, w kierunku pozwalającym rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi z własnej wewnętrznej perspektywy. Jest to zdolność pozwalająca człowiekowi ujmować swoje czyny pod kątem moralnym by uwalniając się od wpływu zewnętrznego umieć samodzielnie je odpowiednio oceniać. Czynnikiem decydującym w przestrzeganiu tych norm jest poczucie winy, które występuje w momencie uświadomienia sobie rozbieżności między własnym postępowaniem a przyjętymi wewnętrznie normami. Sumienie kieruje się własnymi kryteriami oceny, zależnymi od wielu czynników wewnętrznych każdego z nas. O wewnętrzną moralność marzeń sennych dba trochę inne sumienie senne, przez Zygmunta Freuda nazwane „cenzurą marzeń sennych” (niem. Traumzensur). Jest to instancja kontrolna naszej psychiki, decydująca, w jakiej postaci marzenie senne zostaje zaakceptowane. Jeśli więc jakiś element zawiera pragnienie, do którego na co dzień nie mamy odwagi się przyznać (na przykład z powodu jego niemoralności), to marzenie senne, w którym to pragnienie zostałoby bezpośrednio wyrażone, mogłoby wywołać ciężkie poczucie winy, zarzuty pod własnym adresem i strach przed karą. Dlatego cenzura powoduje taką obróbkę „niedozwolonego” pragnienia, ażeby zostało ono zaakceptowane w postaci zawoalowanej. W tym celu obiekt pragnienia zostaje na przykład zastąpiony w fabule sennej innym, „dozwolonym”, albo też wskutek przesunięcia pragnienie to usuwa się na drugi plan i chowa pod elementami drugorzędnymi, tak że przy powierzchownym przypomnieniu treści snu w ogóle go nie zauważamy. Tym sposobem zmniejszają się nasze wewnętrzne napięcia związane z pragnieniami. Analogicznie sprawdzana jest przez cenzurę „dopuszczalność” wszystkich innych treści, zanim zostaną one zaakceptowane w postaci mniej lub bardziej zniekształconej. Najsilniejsze zniekształcenia dokonywane są w przypadku potrzeb seksualnych, które nawet dzisiaj, w naszym wydawałoby się oświeconym społeczeństwie, traktowane są niepotrzebnie jako tabu. Sumienie senne nie działa autonomicznie. Jego funkcje kontrolne są ściśle powiązane z naszą osobowością oraz z przyswojonymi w trakcie własnego życia zasadami moralnymi i wartościami które uznajemy wewnętrznie za swoje, a także z osobistym rozwojem życiowym każdego z nas. Dlatego u jednej osoby sumienie senne dopuszcza treści, które u kogoś innego wywołałyby ciężkie poczucie winy, samooskarżenia a nawet głębokie poczucie winy. Wszyscy podlegamy wprawdzie oddziaływaniu podobnych wartości, norm oraz innych czynników odczuwanych przez nas często jako przymusów społecznych, ale podczas gdy jeden człowiek ze względu na swą osobowość i rozwój nie dostosowuje się ściśle do reguł zachowania i oczekiwań, tylko traktuje je w sposób suwerenny – drugi nie pozwala sobie na najmniejsze choćby odstępstwo czy nawet traktuje siebie samego surowiej, niż oczekuje tego sumienie. Tak buduje się obciążające nas poczucie winy i wyrzuty sumienia….

Twój osobisty diabeł – wyrzuty sumienia….
Każdy z nas jest dla siebie sędzią i katem, bo przecież nie ma chyba na świecie człowieka, który byłby całkowicie zadowolony z tego, co ma, i niczego nie pragną, niczego nie chciał. Nasze pragnienia i potrzeby niemal zawsze znacznie przekraczają nasze faktyczne możliwości. Niezaspokojone potrzeby i pragnienia stanowią podstawę dla naszych motywacji i dążeń. Ich skala i rozpiętość bywa duża i przez to bardzo przytłaczająca. Nie mogąc osiągnąć swoich celi ulegamy frustracji i w ten sposób budzimy nasze senne demony. Jednak nic nie przemija bez echa, wszystko w nas kiełkuje, rozwija, narasta, kipi bo podświadomość ciągle to “obrabia” (nigdy nie zapomina). Poczucie winy to stan głębokiego napięcia emocjonalnego powstający zawsze wtedy, gdy następuje uświadomienie złamania własnych zasad jakim chcemy podlegać. Związane jest zwykle z poczuciem odzywających się w naszej świadomości “wyrzutów sumienia”. To jest nasze osobiste piekło z którego raz po raz wyskakuje wciąż inny diabeł. Sny są tego najlepszym przykładem. Piekło, diabły, demony tworzą tu scenerie który ma nam obrazowo uzmysłowić, że czas przemyśleć swoje “uczynki”. Nie zawsze jednak poczucie winy wiąże się z faktyczną winą. Nieuzasadnione poczucie winy może występować pod wpływem wydarzeń na które nie mieliśmy żadnego wpływu. Ponieważ takiego zdarzenia nie można cofnąć, poczucie winy może prowadzić nas wtedy do depresji. Poczucie winy ma za swoje podłoże powszechny społecznie wzorzec reakcji na przekraczanie obowiązujących norm. W niektórych kulturach dominuje poczucie winy za które należy odpowiadać bezpośrednio przed Bogiem np. wśród wyznawców judaizmu, w innych podobną funkcję pełni publiczne napiętnowanie które ma przynieść hańbę i wstyd wynikający z nagannego zachowania np. w Japonii . W chrześcijaństwie poczucie winy jest uznawane za prymitywną reakcję duchową na grzech, w przeciwieństwie do skruchy, żalu oraz zadośćuczynienia. To właśnie wyrzuty sumienia wywołują napięcia, których czasem sobie nawet nie uświadamiamy. Szczególnie silne napięcia powstają wtedy, gdy wyrzuty sumienia nie są dopuszczane do głosu, tłumiąc je ponieważ wywołują w nas poczucie winy za niemoralną postawę. Mogą się one poważnie odbić się na naszej świadomości, a za pośrednictwem blokad prowadzić do różnego rodzaju sprzeczności. Marzenia senne dają możliwość rozładowania takich napięć, co utrzymuje lub przywraca naszą równowagę psychiczną….

 

Sny i senna rzeczywistość posługuje się w tym celu różnymi metodami:
– We śnie mogą się ujawnić – bardziej lub mniej wyraźnie – pragnienia i potrzeby, które są wprawdzie dozwolone, lecz na jawie wypierane ze świadomości jako sprzeczne z naszym wewnętrznym poczuciem uczciwości lub sprawiedliwości. Nasza senna “logika” obracając je na różne sposoby analizuje wszelkie związane z nim alternatywy aby znaleźć w sprzecznościach jakie tworzymy sens i logikę, by je w przynajmniej w części “rozładować”.

~ Niektóre pragnienia i potrzeby mogą zostać zaspokojone i w ten sposób rozładowane w trakcie ich “przeżywania” w sennej rzeczywistości, gdy realizacja ich celu występuje w fabule sennej w postaci jawnej lub symbolicznej. Oczywiście nadal jest to tylko pozorne zaspokojenie, gdyż na jawie nie mamy zeń żadnej korzyści, jednak napięcia zostają na jakiś czas rozładowane.

~ Marzenia senne, których przedmiotem są pragnienia lub potrzeby, mogą nam podpowiadać w formie jawnej bądź zakodowanej, w jaki sposób osiągnąć swe cele na jawie. Rozwiązania takie powstają z zasobów wiedzy i doświadczenia, kryjących się w podświadomości. Są to często bardzo oryginalne pomysły – kreatywne propozycje niezwykłych, a mimo to realnych dróg postępowania.

Wejść do jaskini własnych obaw….
Jeśli obawiamy się, że odżyją w nas jakieś wyparte niechciane już uczucia lub emocje, które przeszkadzają nam normalnie żyć i funkcjonować na co dzień,  to spychamy je w zapomnienie, ba, walczymy by o nim nie myśleć, bo nie chcemy czuć się źle. Nic dziwnego, że to czego nie chcemy czuć świadomie obciąża także mocno nasze wnętrze. Jest rzeczą jak najbardziej oczywistą, że to, co ukryjemy przed sobą na jawie ma swoją kontynuacje w naszych snach. To dlatego to czego nie możemy zaakceptować w marzeniu sennym, ma wpływ na powstanie nielogicznej fabuły w świecie naszych snów. Poznawszy ową „wewnętrzną logikę” marzenia sennego, możemy z większą łatwością odszyfrować tkwiące w nim wskazówki, a co za tym idzie – zrozumieć jego właściwy komunikat. Fabuły senne nie są też wcale tak niemoralne i pozbawione sumienia, jak wskazywałaby ich treść. Należy porzucić wyobrażenie, że do snów przykłada się taką samą miarę moralności, jak do spraw mających miejsce na jawie. Wskutek naszych obaw mówienia sobie prawdy mogą powstawać fabuły sprzeczne z wszelkimi ogólnie przyjętymi wyobrażeniami o moralności, choć śniący w rzeczywistości wcale nie ma niemoralnych intencji. Morderstwo popełnione we śnie wcale nie musi świadczyć, że naprawdę chcemy kogoś zabić. Jest to przeważnie rezultat zestawienia różnych elementów w fabułę, która ujawnia prawdziwą treść marzenia sennego. Jeżeli podejmiemy się zrozumienia w snach swoich problemów to z czasem znajdziemy w nich rozwiązania tego problemu. Niektóre odpowiadają też wysokim wymogom moralnym. Nie jest więc prawdą, że każda fabuła senna ma przebieg sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem, chaotyczny i niemoralny. Marzenia senne nie muszą jednak podlegać zasadom logiki i rozsądku, czasu i przestrzeni, moralności i etyki. Możemy więc popełniać w nich czyny zupełnie fantastyczne, absurdalne, obsceniczne i kryminalne, do których nigdy nie posunęlibyśmy się na jawie. Kwestia ta wygląda różnie u różnych osób i nie została jeszcze dokładnie wyjaśniona. W każdym razie akcja marzenia sennego nie zawsze odpowiada naszemu rozsądnemu i moralnemu zachowaniu na co dzień. Człowiek o trzeźwym i rzeczowym spojrzeniu na świat może w swoich snach przeżywać najbardziej powikłane i fantastyczne przygody, zaś osoba cicha i spokojna – popełniać najbrutalniejsze występki. Dlatego nie cofajmy się przed interpretacją takich snów – pozornie do głębi niemoralnych, dewiacyjnych czy obscenicznych – jeżeli tego nie zrobimy, będziemy musieli uznać siebie samych za potwory….

Pryzmat sumienia w snach….
Jak zachować równowagę sumienia….

Równowaga pomiędzy własnymi potrzebami a sumieniem to ciężka sprawa. Pryzmat sumienia właśnie w snach manifestowany jest przez całą sferę sporów, konfliktów o podłożu moralnym. Ujawniają się one w postaci wielu różnorodnych emocjonalnie snów. To właśnie wszystkie te konflikty, problemy i troski dnia codziennego, trapią w mniejszym lub większym stopniu każdego z nas, przeszkadzają wielu z nas żyć…..

Czy słusznie ?

Sumienie jednak nie odzywa się tu bez przyczyny. Takie sny dotyczą stanów frustracyjnych i związanych z nimi napięć emocjonalnych spowodowanych negatywną postawą w interakcji człowiek-człowiek. Tak ujawniają się nasze sprzeczne cele, szemrane interesy, negatywne postawy, zmanipulowany przez życie wpływ partnerów na siebie. To charakterystyczny układ powiązań między różnymi z pozoru sprawami w życiu na jawie które łączą jednak podobne uczucia i emocje. Każdy konflikt który u podstawy ma napięcie związane z wątpliwościami co do własnej postawy nie zgaśnie dopóki nie zostaną określone jednoznacznie nasze wewnętrzne priorytety a zachowanie na jawie nie będzie jasno określone. Białe i czarne nic po środku. Doświadczony zabójca, damski bokser czy pedofil nie mają wyrzutów sumienia. Wyrzuty sumienia mają tylko ludzie którzy z założenia podświadomie krytykują swoje własne zachowanie. Dodatkowo wątpliwości wzmacniają każdy efekt emocjonalny, pobudzając intuicję i wyobraźnię. To list od naszej świadomości do podświadomości. Śnią się nam sprawy które po prostu “śmierdzą”. Podświadomość chce przykuć naszą uwagę, ba, wręcz błaga w ten sposób o określenie po której stronie jesteśmy. Albo, albo. Sen który ujawnia konflikt sumienia to zjawisko złożone z szeregu epizodów które stara się pokazać nam nasze sprzeczności o podłożu moralnym z każdej możliwej perspektywy. Jednak takie sny niosą w swoim jądrze wielki potencjał. To rozwiązanie którego jeszcze nie widzimy ale które manifestuje się przez nasza sprzeczność i związany z tym ból. W takich snach ukryte są rozwiązania. Labirynt, który ma wyjście, choć trzeba się jeszcze sporo napocić by w nim odszukać wyjście. Kiedy uchwycimy ukryty sens właściwy przedmiot sporu z własnym sumieniem nie bywa trudny do ogarnięcia, bo ma zawsze za główny cel przeciwdziałanie powstawaniu tego typu konfliktów w życiu na jawie. Recepta też jest prosta z założenia, trzeba zachować równowagę, jakby się szło po grani, nie przechylać się za bardzo ani na jedną, ani na drugą stronę.

Skala wyrzutów sumienia jest różna dla różnych ludzi. Niektórzy obwiniają się o wszystko bo są nadwrażliwi. Niestety często również słabsza u osób odznaczających się nieprzeciętną śmiałością i pewnością siebie, w dużym stopniu niezależna od powszechnie uznanych norm. Najwyraźniej ludzie ci nie muszą tak mocno ukrywać przed sobą swych postaw, pragnień, potrzeb i przeżyć, gdyż odznaczają się wybujałą pewnością siebie, nonszalancją i samozadowoleniem. To dlatego nawet przy dokładnej analizie wykazują oni zawsze swoistą „logikę wewnętrzną” która pozwala im nad swoim zachowaniem przejść bez odczuwania dyskomfortu moralnego. Nie jest to wcale dobre ale na pewno jest nieobciążające. Dla takich osób postawy te w dłuższym odcinku czasowym są niszczące, wywołujące wrogość, nienawiść, lęk czy ból choć na dziś nie są dla nich obciążające. Prowadzą do wytworzenia się zburzonych postaw „przeciw ludziom”, przeciw wszystkiemu, walki o swoje, walki ze wszystkimi i o wszystko. Objawiają się najczęściej poprzez różne formy rywalizacji otwartej – wyzwiska, przemoc, rękoczyny, bójki oraz ukrytej – szykany, bojkot, sabotaż. Tymczasem podjęcie zmagań z życiem czy samym sobą powinno stać się „motorem postępu”, czynnikiem aktywizującym, integrującym, stwarzającym warunki do zdobywania uniwersalnej umiejętności, takich jak tolerancja i dochodzenie do kompromisu. Tak pojmowana rywalizacja staje się „szkołą” społecznego współżycia, w której uczymy się wyrażać swoje opinie, poglądy, stanowiska, a co za tym idzie bronić tego co dla nas ważne, walczyć o przeforsowanie własnych dążeń w sposób zgodny z własnym kodeksem moralnym….

 

Gdy dręczą cię wyrzuty sumienia zastosuj metodę małych kroków…..
Stosuj ja zawsze wtedy gdy masz trudne zadanie do wykonania lub nie czujesz wystarczającej motywacji….

Na samym początku rozpoznaj konflikt i nazwij go po imieniu….
– jest to faza pierwsza i decydująca należy dokładnie określić sprzeczności które nie dają Ci spokoju a które należy rozwiązać. Należy także w szczegółach określić co jest powodem Twojego “kaca moralnego”. Swoje uczucia tak jak i wszystkie inne towarzyszące im emocje należy wyrażać jasno. Warto zapisać sobie także swoje pragnienia i z nimi związane najmroczniejsze nawet żądze. Istotne jest by samemu sobie zobrazować problem i jego rangę. Najlepiej na “piśmie” ponieważ inaczej na to reaguje nasza pamięć operacyjna. Sposób myślenia o sobie powinien być diagnozowany w pierwszej osobie tzn. „ja”. Unikamy słów upokarzających lub powszechnie uważanych za obraźliwe bo to z natury obniża naszą wewnętrzną wartość. Trzeba pamiętać, że to nie z poczuciem winy mamy walczyć. Zmagamy się z swoją postawą, która należało by tak zmodyfikować, by nie wyrządzać krzywdy innym a przy tym i sobie szkody…..

Jeżeli wyrzuty sumienia tyczą się tego co zrobiliśmy- określ jednoznacznie swój problem…..
– najpierw należy w sposób hipotetyczny odwrócić emocjonalną strzałkę wydarzeń i wczuć się mentalnie w rolę ofiary po to by zobaczyć siebie oczami ofiary by sprawdzić, czy Twoje działanie przyniosło lub przyniesie komuś realną krzywdę. Najszybszym, choć nie najłatwiejszym sposobem jest zapytanie domniemanej ofiary, jak odebrała nasze zachowanie, działanie lub zaniechanie. Może się okazać, że nasze poczucie winy jest iluzoryczne. Osoby nadwrażliwe w sposób nawykowy wyobrażają sobie, że kogoś zranili lub zrobili coś nagannego. Potem katują się z tym, zadając sobie niepotrzebne rany. Może się jednak okazać, że druga osoba albo nie pamięta sytuacji, o której wspominamy, albo pamięta ją zupełnie inaczej. Co więcej, nie czuje się skrzywdzona. To dlatego warto rozważać zaistniałe wydarzenia z perspektywy “ofiary” by pokazać sobie swoje sprzeczności i je określić mentalnie….

Jeżeli wyrzuty tyczą się tego co możemy zrobić, chcemy lub nawet tylko o tym myślimy…..
– warto wiedzieć, że znajomość swoich słabości jest wielkim atutem który w przyszłości można wykorzystać do powstrzymania się od niechcianych zachowań. Powinno się wyraźnie określić swoje pragnienia i z nimi związane plany. Tu przyjmuje się prostą zasadę “siebie mogę ewentualnie skrzywdzić realizując swoje zamierzenia ale nikogo więcej”. Jeżeli masz w tym punkcie wątpliwości i obawiasz się o innych, to porozmawiaj z nimi. powiedz, że twoim życzeniem jest aby i oni razem z tobą podjęli poszukiwania takiego rozwiązania dzięki któremu wszystkie potrzeby zostaną zaspokojone i żeby znaleźć takie rozwiązanie w którym nie będzie pokrzywdzonych czy pokonanych. Jeżeli takiego rozwiązania niema bo każde zakończy się czyjąś krzywdą to czas rozpocząć zmagania z samym sobą.

Znaleźć możliwe rozwiązania….
– kluczem do tego etapu jest względnie duża ilość możliwych rozwiązań. Należy czarno na białym zapisać (jeżeli to tyczy się innych zaproponować aby zrobić to wspólnie). Na tym etapie nie należy oceniać żadnego pomysłu, nie wyrokować i nie wyrażać lekceważenia. Na tym etapie nie okazujemy że któraś z propozycji jest nie do przyjęcia albo, że jedna jest lepsza niż inne. Tak długo wymyślamy różne propozycje aż zabraknie pomysłów.

Krytycznie ocenić propozycje rozwiązań – teraz (na tym etapie) oceniamy zapisane propozycje i tu należy dokładnie podać co odczuwamy np.;
„to by mi się nie podobało”
„to nie zaspokaja wszystkich moich potrzeb”
„to słaby pomysł”
„to dobry ale….”
„ten mi sie bardzo podoba, tylko co powie na to….”
„tego nie da się zaakceptować”
„nigdy tego komuś nie zrobię”
„brzydziła bym się sobą gdybym tak zrobiła” itd…..

Zdecydować się na najlepsze rozwiązanie…..
– rozważania wszelkich propozycji należy prowadzić w odniesieniu do uczuć i emocji, które sprawdzamy pytaniem “czy świadomie akceptuje to rozwiązanie ?”. Jakie widzę w tym plusy a jakie minusy i gdzie są słabe strony. Jeśli rozwiązanie składa się z kilku etapów dochodzenia do celu, warto je sobie zapisać aby nie zostały zapomniane. Należy się upewnić czy zostało wszystko dobrze przemyślane i jakie konsekwencje Twojego działania mogą zaistnieć.

Wykonać swoje postanowienia…..
– gdy już rozwiązanie zostało przyjęte pozostaje dokładnie opracować szczegóły własnego działania i od kiedy zaczynamy.
Nie należy długo zwlekać. Wszystko to jest tylko swoistą lekcją nad własną moralnością we współpracy z własnym sumieniem.

 Powstrzymaj się przed tym czego w gruncie rzeczy nie chcesz….
– Jeżeli sam nie akceptujesz własnych pragnień i budzą one w Tobie bardzo duży moralny sprzeciw, zatrzymaj się na chwilę i zastanów, czy emocje, uczucia czy pragnienia budzą w Tobie wstyd, strach, zażenowanie, lęk przed akceptacją ze strony otoczenia itd, czy może są to sprawy ogólnie nieakceptowalne i z założenia nie do przyjęcia? Jeśli sobie odpowiesz na swoje wątpliwości, to będziesz wiedzieć, jakiemu obszarowi moralnemu trzeba przyjrzeć się bliżej. Pamiętaj tylko źli ludzie nie mają wątpliwości, a Ty do nich nie należysz. Masz po prostu pragnienia z którymi nie możesz się pogodzić. Czas te sprzeczność rozwiązać. Pozbyć się ich albo im ulec przyjmując na siebie wszelkie, najgorsze tego konsekwencje. Jeżeli konsekwencją Twoich działań będzie ból bliskich lub niewinnych to zastanów się po której stronie życia chcesz stanąć. Kim chcesz dla nich być. Aniołem czy demonem. Wybór należy do Ciebie.

Ważna jest też późniejsza samoocena…..
– nie wszystkie rozwiązania okazują się dobre. nie ma co nad tym ubolewać, następnym razem pójdzie Ci lepiej. Licząc się z tym warto nieraz jeszcze raz powrócić do własnych zapisek, przeanalizować własne postanowienia ale i zmodyfikować cele lub popracować nad jaśniejszym wyrażeniem swoich pragnień.

Jeżeli coś pójdzie nie tak jak oceniłaś….
– pamiętaj można potępić czyn, ale nie trzeba potępiać człowieka. Przecież zawsze masz szansę poprawy. Tylko zastanów się, jak to zrobić. Nie zadręczaj się, przeszłości nie da się zmienić. Stało się, ale twój błąd to nie cała ty, nie utożsamiaj się ze swoimi pomyłkami. Dręczące, zwłaszcza nieadekwatne poczucie winy zabiera kreatywność, czas, poczucie wpływu na własne życie i czyni nieszczęśliwym. Zamiast wyrzucać sobie, jak bardzo jesteś beznadziejna, przyznaj sobie prawo do omylności i popełniania błędów. Jeśli to tylko możliwe, to je napraw – jeżeli nie, uznaj, że na tamten moment postąpiłaś tak, jak umiałaś i na co było cię stać. Nawet jeśli dziś postąpiłabyś inaczej, to przecież „wtedy” było wtedy, nie dziś. Nawet jeśli nie uda ci się uspokoić sumienia, naprawiając krzywdę, to zawsze możesz zrobić coś dobrego dla innych. Bo prawda jest taka, że w życiu nie chodzi tylko o to, by uspokoić sumienie, ale żeby wypracować i zachować własną wewnętrzną równowagę. Mieć świadomość, że jesteśmy zdolne także do rzeczy wielkich, dobrych. Nie tylko płytkich, smolubnych i przyziemnych

Metoda ta wymaga dogłębnego zaangażowania się w rozwiązanie problemu. Warunkiem jej powodzenia jest obdarta z ułudy świadoma samoocena która konfrontuje własne pragnienia i cele z sumieniem i moralnością. taka postawa uczy nas wewnętrznej komunikacji o własnych potrzebach w oparciu o własne przeżycia a to buduje zdrowe relacje z sumieniem. W czasie rozwiązywania “naszych” problemów mogą wystąpić silne emocje w naszym otoczeniu , to też aktywne słuchanie ma znaczenie dla wyrażania tych emocji i ich właściwego zinterpretowania. Wszelkie rozmowy z bliskimi o naszych wątpliwościach moralnych i konflikcie sumienia są potrzebne by nasi bliscy a nawet i dalsi znajomi właściwie nas rozumieli, że my też mamy własne potrzeby, życzenia, uczucia i emocje. Metoda ta zapewnia szansę znalezienia twórczego i możliwie najlepszego rozwiązania konfliktu z sumieniem, rozwija sprawność myślenia, empatie a naszej podświadomości sygnalizuje “kto tu rządzi”. jednocześnie uczy nas (naszą świadomość), że jak mamy problem to zacznijmy myśleć, poszukajmy rozwiązań bo one zawsze są tylko aktualnie ich nie widzimy. Warto również sobie uzmysłowić, iż każdy upadek jest okazją do nauki, do zdobycia cennego wglądu w siebie, do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje życie. A jednak to, że tak często doznajemy rozczarowań z powodu naszych upadków moralnych, sprawia, iż poczucie winy nie opuszcza nas, i potępiamy siebie. W takich sytuacjach poczucie winy jest szkodliwe dla nas: staje się męczarnią, zamiast być bodźcem do wzięcia za siebie świadomej odpowiedzialności…..

Istota snu polega na obróbce wszystkich tych zakłócających wpływów lub ich przepracowywaniu (niem. verarbeiten). Może to powodować negatywny niepokój senny, który bardzo utrudnia spanie. Częściej jednak wplecenie konfliktów, problemów i trosk w fabułę senną odciąża psychikę i zapewnia dobre spanie i lepsze życie po przebudzeniu. Napięcia psychiczne zostają we śnie związane i dzięki temu przynajmniej częściowo unieszkodliwione. Co więcej, w trakcie marzenia sennego wspomniane obciążenia mogą zostać tak skutecznie przepracowane, że rankiem będą oddziaływać znacznie słabiej. Skonfrontowawszy się z nimi we śnie, dochodzimy do wniosku, że nie są wcale takie poważne i nierozwiązywalne, jak początkowo sądziliśmy na jawie. Najwyraźniej podświadomość, wykorzystując swoje doświadczenie i mądrość, potrafi realistycznie ocenić prawdziwą wagę poszczególnych konfliktów, problemów czy trosk i w ciągu nocy pozbyć się ich, jeśli okazują się banalne. Stąd popularna rada, aby z problemami najpierw się „przespać”, bo na drugi dzień wszystko jawi się w zupełnie innym świetle. Niewątpliwie słuszność tego zalecenia opiera się na podświadomej obróbce i przepracowywaniu obciążeń psychicznych i kłopotów w trakcie marzeń sennych. Nierzadko we śnie ukazuje nam się konkretna wskazówka, jak złagodzić jakiś konflikt lub problem albo jak zaradzić zmartwieniu – i jest to rozwiązanie, na które nigdy byśmy nie wpadli w rutynie codzienności. Podświadomość dzięki dzięki analitycznemu kojarzeniu faktów z całego naszego życia tworzy oryginalne wzory rozwiązań, które są zupełnie realne do zrealizowania, jeśli tylko prawidłowo je zrozumiemy i wykorzystamy. Znanym przykładem jest odkrycie benzenu przez chemika Kekulego, który pchnął współczesną chemię na nowe tory. Po długim czasie bezowocnych rozważań naukowiec zobaczył rozwiązanie we śnie, odczytując prawidłowo jego symboliczny sens. Takie sny miał również Albert Einstein, Niuton i inni znani naukowcy. Wielu się do tego nigdy pewnie nie przyznało. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania problemów jawiące się nam we śnie nadają się do wykorzystania w twardej namacalnej rzeczywistości. Pamiętajmy jednak, że nawet jeśli rozwiązanie ze snu okaże się na jawie nierealne i niewykonalne, to spełnia ono jednak zadanie polegające na doraźnym rozładowaniu napięć. Warto tu nadmienić, że poprzez pracę nad sobą i swoimi problemami wewnętrznymi możemy świadomie skłonić podświadomość, aby zaproponowała nam realne rozwiązanie trapiących nas problemów. Czasem wystarczy pamiętać, że to czego nie można zmienić łatwiej jest zaakceptować. Czasem pomocny może się okazać udział w różnego rodzaju warsztatach rozwoju osobistego, które pozwolą zdobyć lub poszerzyć brakujące nam umiejętności lub skonfrontować swoje cele z innymi nam podobnymi osobami. Dla wielu ludzi ważny i pomocny jest rozwój duchowy oraz wsparcie kościoła. Jeśli jednak sami nie potrafimy zachować równowagi wewnętrznej, czasem warto rozważyć jakąś formę psychoterapii lub grupy wsparcia. Rozwiązywanie naszych wewnętrznych konfliktów z pomocą terapeuty, pomoże nam zbudować podstawy naszego zdrowia psychicznego. W zachowaniu równowagi wewnętrznej może pomóc nam świadomość, że bardzo ważne jest dbanie i pielęgnowanie „kodeksu moralnego” który jest naszym sumieniem. Pielęgnowanie tych wartości których jesteśmy zwolennikami jest kluczem do zachowania równowagi wewnętrznej naszego umysłu i duszy…..

Pytania do rozdziału na które warto znaleźć odpowiedzi:

Czy akceptujesz siebie taką/takim jaka jesteś ?
Jak uważasz, czy Twoje otoczenie akceptuje Twoje pragnienia ?
Czy umiesz właściwie zajmować się sobą i dbać o siebie ?
Co jest dla Ciebie największą wartością ?
Co gotowa jesteś zrobić w obronie tych wartości ?
Czy rozważasz siebie z punktu widzenia moralności ?
Czy masz swój własny kodeks moralny ?
Czy często go łamiesz ?
W jakich okolicznościach gotowa jesteś go złamać ?
Czy umiesz mówić „nie”, gdy jest taka potrzeba, gdy czujesz się do czegoś zmuszana, gdy coś dzieje się wbrew Twoim przekonaniom i wartościom ?
Czy jesteś gotowa przyjmować konstruktywną krytykę i wyciągać z niej wnioski na przyszłość ?
Czy postawy moralne innych uczą Cię czegoś ?
Czy przyglądasz się i oceniasz z punktu widzenia Twojej moralnoiści postępowanie innych ?
Krytykujesz ich otwarcie lub po cichu ?
Czy twój kodeks jest “sztywny” czy jesteś gotowa go modyfikować pod wpływem postaw innych na lepsze ?
Czy w swoim kodeksie uwzględniasz, że różni ludzie mogą podlegać odmiennym od twoich wymaganiom moralnym ?
Czy dajesz innym prawo do decydowania o sobie i swojej moralności wedle ich uznania ?
Czy Twoja moralność jest oparta o Twoje “założenia” czy też “skonstruowana” w oparciu o wzorzec ustannowiony przez innych ?
Jak uważasz czy Twoja moralność powinna obowiązywać innych ?
Czy ci “inni” powinni mieć swoją moralność ?
A sumienie ?
Po co naprawdę człowiek ma wpisane w swoją świadomość tak potężny i piękny konstrukt jakim jest sumienie ???
Kto go nam dał skoro nie mają go na naszej ziemi inne istoty ???
Jak teraz uważasz, czy masz prawo narzucać innym swoje wartości moralne czy religijne ???
Czy narzucanie swojej miary moralnej innym to nie sprzeciw wobec Najwyższej Istoty która wpisała w zasadę duszy ludzkiej sumienie ?
Jak myślisz: może Najwyższa Istota wpisując nam sumienie pragnie byśmy sami podejmowali decyzje, łamali swoje własne wzorce – cierpieli bo, sami siebie takimi postawami będziemy się obarczali po to by zrozumieć co i dlaczego jest dla nas ważne ???
Własna niewymuszona moralność nie daje co prawda gwarancji braku wyrzutów sumienia, ale jednak bardziej niż tępa usankcjonowana moralność pozwala, nie popadać w skrajności obarczone wieloma wyrzutami sumienia. Jak uważasz ?

To ważne pytania na temat świadomej moralności, swojego miejsca w oparciu o moralność w społeczeństwie, uniwersalnego dla wszystkich ludzi konstruktu sumienia na które warto poszukiwać odpowiedzi gdyż w tych odpowiedziach zawarte są drogowskazy do lepszego zrozumienia samego siebie i swojego miejsca w otaczającej nas rzeczywistości…..

 

marek kopacz