Cytat do rozdziału 7

“Zdolność do obserwacji bez oceniania jest najwyższą formą rozwoju każdej istoty.
Gdyż każda żyjąca istota jest zaledwie częścią większej całości, częścią ograniczoną w czasie i przestrzeni.
Doświadcza ona siebie, swoich myśli i uczuć, jako czegoś oddzielającego ją od całości.
To błędne wierzenie jest dla nas rodzajem więzienia, ograniczającym nas do naszych osobistych pragnień i uczuć.
Naszym zadaniem musi być wyzwolenie się z tego więzienia poprzez rozszerzenie kręgu współodczuwania tak,
by objął on wszystkie żywe istoty i całą naturę w jej pierwotnym pięknie”.

– Albert Einstein

Rozdział 7
Sposoby ujawniania się emocji w snach….
Nocny mechanizm rozładowania napięć emocjonalnych….
Nie bój się swoich emocji, one są Twoje i bardzo chcą Ci pomóc….

 

      Nasze sny nie mają nic wspólnego z tym co o sobie myślimy. I w przeciwieństwie do naszej świadomości nigdy nas nie okłamują. Emocje w snach nie kłamią, nie są podszyte ułudą życia codziennego. Wszyscy ludzie są snami zainteresowani, tylko nie wiedzą, w jaki sposób odnaleźć w nich przydatne dla siebie informacje. Sny prawie zawsze dopowiadają to, czego nie zauważamy albo co jest dla nas niewygodne, choć o wiele bardziej prawdziwe niż to co o tym myślimy. To podświadomość w trakcie snu ujawnia swój olbrzymi potencjał analizy stanu naszych “dokonań”. Podczas kiedy całkowitą władzę nad naszym myśleniem przejmuje podświadomość zanurzamy się w najgłębszych emocjach, następnie odreagowujemy je w postaci marzeń sennych podczas kolejnych faz snu, które powtarzają się wielokrotnie w nocy w celu znalezienia panaceum na nasze bolączki. Tak nasz śpiący umysł przenika wszystkie zasoby pamięci i sięga do naszych podobnych doświadczeń, aby znaleźć sposoby na poradzenie sobie z dziennymi emocjami, i przedstawia je nam w postaci kolejnych snów. Tak działa nasz nocny mechanizm analizy podświadomej przeżyć i emocji, mechanizm ten jest równie cenny jak inne nasze zmysły których których używamy za dnia. Podświadomość uruchamiając ten mechanizm działa w swoim trybie który jest 10 000 razy szybszy od działania naszej świadomości na jawie. To potężny mechanizm który wiele potrafi i nie warto go lekceważyć. Ta wielka szybkość jego “pracy” sprawia, że działa przekazami, obrazami i archetypami. W nich zawiera informacje dla naszej ślamazarnie powłóczącej swoimi zmysłami świadomości. Podświadomość mimo że tak szybka, ma jednak swoje mankamenty, umie działać tylko posiadanymi mechanizmami których ma co prawda wiele ale korzysta z nich tylko wtedy gdy widzi zagrożenia. Kojarzy podobne fakty ale ich w żaden sposób nie analizuje świadomie. To pozostawia budzącej się ze snu świadomości. To dlatego w naszych snach podświadomość można ukazywać emocje bezpośrednio ale może to również zrobić za pomocą rozmaitych przenośni. Jednak jak by na to nie patrzeć to emocje w naszych snach i tuż po przebudzeniu nie kłamią i mają one bardzo istotne znaczenie w interpretacji tego o czym śnimy. Odczuwanie złości, lęku, gniewu powinna kierować nas w stronę nierozwiązanych konfliktów, problemów, z których możemy sobie nawet nie zdawać sprawy w życiu na jawie. Dzięki takiej interpretacji naszych snów powinniśmy skupić się na poszukiwaniu źródła tych emocji by zmierzyć się z nimi w realnym już świecie. Rozumienie swoich emocjonalnych snów, ich przyczyny może być doskonałym wstępem do samorozwoju, do zrozumienia siebie. Trzeba tylko chcieć zmierzyć się z tym, co nasze sny chcą nam przekazać….

 

Jak się ukrywają i manifestują nasze emocje w snach ?

Najczęściej bezpośrednio poprzez zaburzenia naszego nastroju w śnie jako obniżenie lub podwyższenie nastroju, lęk, złość, dyskomfort psychiczny odczuwany w obecności jakiś postaci w snach. Zaburzenia naszej postawy, zachowań w snach polegające na zobojętnieniu, spłycenie naszych uczuć i odbioru rzeczywistości, zubożenie duchowe, zaleganie złych emocji, chwiejność charakteru lub odwlekaniu podjęcia decyzji, nietrzymanie zasad które przepełnia nas wstydem. Zaburzenia wyrazu otaczającej nas przestrzeni a w tym symetrii, wynaturzone postacie, wykrzywione w przesadzie twarze, karykaturalne odbicia….

 

Emocje z marzeń sennych usystematyzowane w 12 grup….

– Pościg bądź atak – odwrotnością jest przyjemny kontakt fizyczny, przytulanie, miłe spotkanie…
– Śmierć bądź choroba – odwrotnością jest uzdrowienie…
– Brak kontroli nad pojazdem – sny odwrotne, o bezproblemowej jeździe zdarzają się bardzo rzadko…
– Zgubienie bądź uszkodzenie rzeczy osobistej lub domu – odwrotnością są sny o ulepszeniu własności…
– Niezdany egzamin, nieudany występ – przeciwieństwo to sny o zdanym egzaminie bądź udanym występie…
– Spadanie, tonięcie, upadek – w wersji przeciwnej to latanie, przyjemne pływanie….
– Nagość w miejscu publicznym, bądź strój nieodpowiedni do okoliczności – odwrotnością jest poczucie bycia pięknie ubranym, podziwianym….
– Spóźnienie, nie zdążenie na czas – punktualność lub oczekiwanie na określony czas….
– Problemy techniczne, z jakimś urządzeniem, jego obsługą, bądź zepsuciem….
– Katastrofy naturalne bądź będące dziełem człowieka….
– Zagubienie bądź pułapka, ewentualnie odnalezienie czegoś, jakiegoś skarbu, ukrytego miejsca
– Zmarłe osoby i śmierć

 

Postacie i osoby w snach są silnymi symbolami i wskazują ważne przesłanie, są to pewne wewnętrzne elementy struktury naszego małego “ja”, we śnie bowiem wszystko cokolwiek się przejawia jest odzwierciedleniem naszej własnej osoby, pojawiających się myśli, emocji czy marzeń. A elementami snu najbardziej chyba odzwierciedlającymi stan ludzkich myśli są właśnie senne postacie. Widziane we śnie osoby często bywają przedstawiane pod postacią bliskich nam osób, znajomych czy obcych ludzi, co obrazuje uśpioną część naszej jaźni, nasze myśli, emocje i uczucia. Przy czym płeć precyzuje, czy chodzi o rozum, wiedzę, chęć walki, nadzieje na przyszłość co jest domeną mężczyzn, czy też o emocje, intuicję, przeszłość, bierność które są domeną kobiet. Starzy ludzie – to stara mądrość, długi czas, nasze korzenie, młodzi ludzie – młoda sytuacja, nowe nadzieje. Małe dzieci, ciąża – oczekiwanie lub narodziny nowej sytuacji, pomysły, plany. Rodzeństwo – współpraca lub zwalczanie się naszych wewnętrznych potrzeb. Ojciec i matka to mądre rodzicielstwo, dobre wychowanie i dobre rady. Dlatego sen tak chętnie posługuje się ludzkimi symbolami, że szybko może przekazać swoiste przesłanie. Obce ale znane postacie oznaczają w snach autorytety, punkty odniesienia lub cechy, które nam się z nimi kojarzą. Czasem przekazy naszej podświadomości otrzymujemy w formie wypowiedzi takiej osoby, co ma nas przekonać o ważności słów. Tak więc sytuacje i postacie z naszych snów stanowią formę informacji, którą przesyłamy sami sobie, często chcąc polepszyć, czy wzbogacić nasze życie….

Kobieta atrakcyjna, szlachetna, współczująca – uosabia naszą duchowość i jest raczej przewodniczką, doradczynią niż opiekunką……

Mężczyzna, młody, silny, atrakcyjny – jest symbolem pierwiastka męskiego, wcieleniem zasady twórczej, czynnej w przyrodzie, pozytywnej i wzmacniającej dążenia, symbolizuje rozum, mądrość, wiedzę, twórczość, wynalazczość, płodność, ludzkość i jej siłę w dążeniu do doskonałości. Symbolizuje Słońce jako podstawę życia, Mikrokosmos, porządek rzeczy w wszechświecie, majestat natury w swej pierwotnej formie, tajemnicę intuicji i pragnienie poznania prawdy. Mężczyznę w śnie symbolizuje wszystko to, co jest świadome. przedmioty czerwone i ogniste. Czerwień, Ogień piorun, przedmioty proste i długie. W snach kobiet może być przedmiotem emocjonalnych pragnień związanych z własnymi brakami…..

Starzec to synonim mądrości, zdobytych doświadczeń, zrozumienie prawd otaczającego nas materialnego świata, wiedzy i umiejętności zdobytych na własnej drodze życia…..

Staruszka – dojrzała kobieca mądrość, macierzyńskie dojrzałe zrozumienie, strażniczka zasad natury, konsekwencji kolei rzeczy i mądrości uczuciowej….

Matka – Archetyp pierwiastka żeńskiego. Z jednej strony żywicielka, opiekunka i istota dająca życie, z drugiej strony zaś niszczycielka, pożeracza ciał i istota siejąca zniszczenie. Postać matki symbolizuje zarówno początek jaki koniec życiowego cyklu, jak również nieustanną odnowę, która charakteryzuje przejście z jednego w drugie. Matka jest mądrością związaną z natura, pełnią, samokontrolą i samowystarczalnością. Jest mroczna i tajemnicza ale uczciwa i sprawiedliwa…..

Ojciec – w sennej rzeczywistości może wyrażać i symbolizować władze ojcowska, dyscyplinę, tradycje, zasady moralne, prawo i ład, ale i siłę naszej woli i nasza ambicje. Możesz też śnić o postaci Ojca w kontekście archetypu, który symbolizuje władzę i autorytet jakiemu obecnie podlegamy, dlatego to, co się dzieje we śnie, raczej nawiązuje do Twojego stosunku do społeczeństwa jako całości, a nie jedynie jednego z rodziców….

Dziadek – Rozmowa śniącego z dziadkiem oznacza dobre rady. Czasami dziadek zwraca uwagę na dziedziczne słabości, z którymi warto powalczyć bo można je pokonać…..

Babcia – Babcia w symbolizmie to odwieczna postać opiekunki lub strażniczki, w swoim jak najbardziej pierwotnym aspekcie kojarzona jest z ciepłem, miłością, opiekuńczością i szeroko pojmowanymi dobrymi uczuciami. W swoim negatywnym aspekcie utożsamiana z istotą złą, wrogą, szkodliwą i nieznająca litości….

Matka Natura – symbol natury, zwłaszcza w jej namacalnym, rzeczowym aspekcie, uosobienie matki, bogini-żywicielki, bogini-matki, macierzyństwa, nieśmiertelności, jedności życia i śmierci, postać Wielkiej Matki Natury wyobraża linie losu danej osoby. We śnie może symbolizować ważną zmianę, przełom w sprawie lub ważne życiowo wydarzenia…..

Brat – przestroga przed nadchodzącym kłopotami, jest symbolem wsparcia i oparcia za sprawą więzów krwi, brat to symbol oparcia w rodzinie…..

Siostra – rodzina traktowana jako najwyższa wartość, jako pozytywne wzorce wyniesione z domu rodzinnego a wpływające na obecny związek i zdrową troską o swoje potrzeby, gdzie partnerzy darzą siebie szacunkiem i zaufaniem, co przekłada się na miłą, domowa atmosfera. W negatywnym aspekcie zbyt silne wpływy matki jednego z partnerów lub innej starszej kobiety z rodziny wpływając destrukcyjnie na związek, brak zaufania, dawanie posłuchu plotkom i oszczerstwom jako przyczyną nieporozumień między partnerami, co sprawia zbyt duże uzależnienie od matki i nieustanne poszukiwanie jej obrazu w partnerce uniemożliwiają zbudowanie dojrzałego związku….

Dziecko – Dziecko to naturalność oraz niewinność, to także symbol początku drogi do pełni możliwości, siły twórcze człowieka jego potencjał jaki może przy swoim wysiłku wykorzystać. To tęsknota śniącego za niewinnością, prostolinijnością, szczerymi, impulsywnymi reakcjami, ale także chęć ucieczki od odpowiedzialności….

Dziewczyna – tęsknota za przeszłością która może stanowić wyraz poczucia niższości. Dziewczyna we śnie może symbolizować kobiecą część naszej jaźni, warstwę emocji, intuicji, przeczuć, często sen ma zabarwienie erotyczne. Szczęśliwa, śmiejąca się, pląsająca to zapowiedź powodzenia w sprawach sercowych, szczęśliwego zbiegu okoliczności, miłości, związku, rodziny, rozwoju i kontynuacji rodzaju. płacząca, rozpaczająca, brzydka dziewczyna jest symbolem tego że nic, co ludzkie nie jest nam obce, także krzywdę trzeba umieć znieść mężnie……., i żyć dalej……

Człowiek Ci nieznany – sen wskazuje że pewne Twoje sprawy wymagają przemyśleń i rozwagi a działania na tych właśnie atrybutach powinny być oparte na przemyśleniach uwzględniających elementy nieprzewidziane dotychczas…..

Nauczyciel – Najczęściej nauczyciel we śnie jest pewnego rodzaju przewodnikiem, wprowadza śniącego w świat, uczy, ale i wymaga aktywności. Nauczyciel to symbol ładu opartego na wiedzy i dobroci, poszukuje się go najczęściej w momentach inicjacyjnych lub chwilach zwątpienia i utraty wiary w uznawane wartości….

Wódz – Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w swoim ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania, trochę lub całkiem despotyczny który zawsze wie czego chce i co jest dobre dla innych. Symbolizuje władzę, uznanie, autorytet, przestrzeganie zasad, dyscyplinę, obiektywizm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, dążenie do jasno określonego celu, przejęcie odpowiedzialności za innych, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych strategicznie przedsięwzięć….

Bohater – odważna, silna, świadoma swojej wartości osobowość, dbająca o swoje ciało, uprawiająca sport. Osoba, która wyróżnia się ogromną siłą przebicia, odwagą i dyscypliną. Ktoś o dużej sile fizycznej i dobrej kondycji co wpływa na jego siłę przetrwania w sytuacjach kryzysowych, siłę psychiczną, dobrą kondycją i zdrowie, panowanie nad sobą, narzucanie sobie dyscypliny, wytrwałości, namiętność, akceptację seksualności, udany seks, zacięta walka z nawykami, intensywną pracę fizyczną, upór, konsekwencja, samozaparcie w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów….

Król – często rozumiany jako ucieleśnienie Boga, słońca, nieba, jako centrum kosmosu lub pośrednik między niebem a ludźmi i ziemią. W tym kontekście symbol władzy ludzkiej, zwykle surowej. Król jest niekwestionowanym władcą którego słowo jest prawem i któremu trzeba okazywać posłuszeństwo. W snach król często wyobraża potężnego i apodyktycznego ojca. C.G. Jung widzi w postaci pojawiającego się we śnie starego króla figurę archetypową, która reprezentuje mądrość podświadomości zbiorowej. Taki wizerunek może mieć związek z buntem i konfliktem. Królowie symbolizują także dowolnego męskiego przedstawiciela władzy, na przykład pracodawcę, kochanka, męża….

Królowa – Królowa symbol Bogini Matki w pełni swej płodnej i żywicielskiej mocy. Królowa jest hojną ziemią bogactwem przyrody, obfitością owoców i zboża. Jest najdoskonalszym ucieleśnieniem matki i zarazem najwyższą władzą która sprawuje rządy nad tajemnicami życia, śmierci i ponownych narodzin. Przez nią można osiągnąć wyższą świadomość. Królowa także włada nocą. Jest księżycem, który oświetla tajemniczy krajobraz nieświadomości. W swym dobroczynnym aspekcie królowa to miłość, opieka, nauka, pełnia i szczodrość. W aspekcie złowrogim jest zawiścią, mściwością, zniszczeniem, suszą, jałowością i nieuchronną śmiercią….

 

Wiek postaci…..

Wiek postaci nie pozostaje bez znaczenia i wiąże się z nieuchronnie upływającym czasem, który w naszych snach jest obrazowany po przez symbolikę postaci….,
– niemowlę to sytuacja w powijakach jako narodziny sprawy czy projektu często tylko w sprawie świadomości…,
– dziecko – to początek działania, pierwsze kroki w nowym jeszcze nie wyklarowanym do końca kierunku…,
– okres młodzieńczy – to nauka i realizacja swoich planów związana z dobrym nastrojem, entuzjazmem, życiową odwagą, podejmowaniem się ryzykownych przedsięwzięć…..
– Dojrzały człowiek – to czas na konsumpcje swojej wcześniejszej pracy, na zastanowienie się nad sobą, gdzie jesteśmy, do kąt zmierzamy…,
– starszy człowiek – tym starsza sytuacja ze wszystkim cechami, które z tego wynikają…,
– Staruszek – sprawy na ukończeni, dobiegające do sedna, ważne rady i propozycje…..

Mądry starzec – symbol pierwiastka duchowego, mądrości kultury, uosobienie mędrca, wewnętrznego, duchowego przewodnika, uosabia wyższą jaźń albo ducha opiekuńczego, którego można wezwać w chwili kryzysu. Często są wyobrażane przez dziadków, nauczycieli i wysokich przedstawicieli władzy. To mądrość nagromadzona w życiu i doskonalsza wiedza wyższej jaźni, która prowadzi nas przez życiowe próby. Mądrzy starcy w snach budzą w nas szacunek zwłaszcza, że często starają się zwrócić naszą uwagę na ważne informacje…..

Stara kobieta – Dojrzała mądrość pierwiastka żeńskiego albo Bogini Matki. Stara kobieta to figura archetypiczna. Jako Starucha jest mądrym, lecz niszczycielskim aspektem Bogini Matki, wiedźmą, pożeracz ką – siłą, która powoduje zagładę rzeczy starych, na przykład jakiegoś etapu życia. Mądra stara kobieta mogą także symbolizować cel zintegrowanej jaźni, która jest przygotowana na duchową podróż dopiero pod koniec życia.
Podświadomość która jest królową na płaszczyźnie marzeń sennych może “działać” również formą przedmiotów (kształty idealnie proporcjonalne lub zniekształcone, nieproporcjonalne wynaturzonych), postawą postaci (uwypuklające piękno postaci lub ich zaburzone proporcje reprezentujące ich braki), przesyceniem barwami (barwy cukierkowe”, błyszczące, zwykle ciepłe uwydatniające zadowolenie i radość lub barwy zimne, matowe, zgniłe, zabrudzone, w odcieniach czerni ujawniające nasz smutek i zaniepokojenie), wyszczególnionym rażącym akcentem kolorystycznym (czerwienią – nadmiar agresji, pożądania, przymus działania, szarością – brak motywacji, brak ekspresji i chęci do działania), czasem barwy złamane ujawniające jakieś nasze okaleczenie…..

 

Słowa, czyny i postawy które budzą emocje w snach….
Także nasze słowa lub słowa innych mogą działać podobnie jak czyny czy postawy i wywoływać emocje nie tylko w wypowiadającym je, ale też w całym otoczeniu – radość, żal, wstyd, lęk, poczucie winy, tak jak czyjeś słowo „nie” w naszych snach często jest sprawcą dużego, smutku, rozgoryczenia odczuwanego często długo jeszcze po przebudzeniu. Emocje w snach mogą budzić w nas bodźce odbierane przez nasze podświadome zmysły jako ciepło słońca, zapach kwiatów, powiew wiatru, dźwięk muzyki, zapach odchodów, zgnilizny, rozkładu, dotknięcie czegoś zimnego, zgniły dotyk czegoś martwego, oślizła, nieprzyjemna powierzchnia…..

 

Emocjonalny podtekst przedmiotów w snach…..
Ponadto w snach codzienne, znane nam przedmioty które nie budziły dotychczas wcześniej w nas żadnych uczuć, mogą stać się z nimi nierozerwalnie związane. Przedmioty nas otaczają, tworząc nasze życie, w świecie materii to one wydają się być sensem naszego życia, niektóre lubimy, inne pragniemy zdobyć za wszelką cenę, jeszcze innych nie cierpimy i chcemy się pozbyć. Ich znaczenie jest najbardziej zindywidualizowane w snach. Otaczamy się w życiu ogromną ilością przedmiotów i dla każdego z nas mają one inne znaczenie i budzą inne skojarzenia w naszej podświadomości. To właśnie te skojarzenia grają tu pierwsze skrzypce, gdyż za ich pośrednictwem nasza podświadomość pragnie nam dać znać i przesłać emocjonalne treści. Dlatego kiedy dominującym przesłanianiem snu jest jakiś przedmiot, to trzeba się zdać na własną intuicję która podpowie nam jakie skojarzenia budzi dany przedmiot i w ten sposób wyjaśnić senne przesłanie, gdyż będzie on we śnie ilustrował te cechy, które mu nadałeś w życiu….

Drzwi – przejście przez drzwi, zapowiada zmiany w karierze zawodowej lub w życiu osobistym.
Okno – wzrok, percepcja, przyglądanie się życiu z innej perspektywy….
Mur, ściana – restrykcje, introwersja, oddzielenie od świata i ludzi….
Płot, ogrodzenie – lęk przed wpływem otoczenia na Twoje życie …..
Klucz – władza, męskość, dążenie do odkrywania i zmieniania świata…..
Zamek w drzwiach – sekret, potencjał, kobieca tajemniczość…..
Lustro – odbicie własnej duszy i duchowej płaszczyzny istnienia, naga prawda odbita w odwróconym obrazie….. Ważnym i częstym symbolem jest w snach lustro i odbicie tożsamości manifestujące się poprzez wszystko co odwrócone, opozycyjne i kontra wobec zajmowanego wyjściowo stanowiska, w snach pewne cechy zewnętrznego wyglądu odbite w lustrze postrzegamy jako projekcją naszych cech wewnętrznych. Interpretowanie takich snów uczy pokory i absolutnej szczerości wobec siebie i innych ludzi.
Schody – wchodzenie w górę to wzrost świadomości, schodzenie w dół to zahamowanie w rozwoju i problemy natury intelektualnej…..

 

Emocjonalne Znaczenia Narzędzi, Instrumentów i innych przedmiotów szczególnego przeznaczenia….
Przedmioty szczególnego przeznaczenia widziane w snach należny brać dosłownie, zgodnie z ich przeznaczeniem w życiu. W snach pełnią podobną rolę, tyle że więcej mogą, ostre narzędzia, jak nóż, siekiera, brzytwa mogą zranić, zabić lub obronić nie tylko kogoś, ale również sytuację, lęki, nadzieje. Wszelkie narzędzia do majsterkowania czy naprawy samochodu kojarzą się w snach z naprawianiem sytuacji, związku czy psychiki. Narzędzia kojarzone głównie z polowaniem sugerują polowanie na coś, na okazję, partnera, zarobek lub ilustrują lęk przed byciem upolowaną ofiarą. Narzędzia artystyczne i instrumenty muzyczne wskazują że sam tworzysz i kreujesz swoje życie, narzędzia medyczne uzdrawiają sytuacje, ogrodnicze dzięki którym uprawiasz ziemię, wskazują że ciężką pracą budujesz stabilizację w swoim życiu….

 

Emocjonalne znaczenie snów o Domu, Mieszkaniu, Pomieszczeniu, Wnętrzach, Ruinach itd….
Dom to uniwersalny symbol ładu, porządku i bezpiecznego schronienia, bardziej dosadnie oznacza naszą psychikę, ciało i sytuację życiową oznacza subiektywność i obiektywność połączone w jedno, wyraża to właśnie symbol domu, jako budynku ochraniającego mieszkanie, czyli to co wewnętrzne, a także ubrania, okrywającego nagie ciało. Te symbole mają bezpośrednie powiązanie z zagadnieniem Prawdy Wewnętrznej i skrywającej ją fasady jako formy zewnętrznej, często mylącej i fałszywej. Dom widziany w snach uznano za miejsce święte ze względu na jego rangę dla rodziny. Ciało człowieka nazywa się domem dla duszy, toteż sen, w którym pojawia się dom śniącego, oznacza, iż wiedza z niego zaczerpnięta odnosić się będzie do jego stanu psychicznego. Poszczególne pomieszczenia odpowiadają różnym procesom zachodzącym w czasie rozwoju duchowego człowieka. Wprowadzanie się do nowego domu oznacza radykalne zmiany w sposobie myślenia i postępowania śniącego. Wyprowadzenie się z domu rodzinnego symbolizuje uniezależnienie. Płonący dom przestrzega przed nałogiem. W psychoanalitycznej interpretacji marzeń sennych następuje symboliczne odniesienie do domu jako do całości ludzkiej psychiki jako siedziba duszy. Pomieszczenia w domu są w tym kontekście warstwami psychiki. Górne piętra wyobrażają głowę oraz umysł i związane są z takimi cechami, jak logika, wola i samokontrola. Kuchnia symbolizuje alchemiczny proces przemiany materii w energię….., sypialnia to sprawy seksu…., piwnica to podświadomość. Dom na zewnętrze to nasz charakter, wizerunek, jaki pokazujemy światu. Dach symbolizuje wyższą jaźń i ducha. Drzwi to przeszkody w odkryciach i zmianach albo ochrona przed nieznanym. Tajemnicze, zamknięte pomieszczenia, w których wydają się czaić potwory albo coś przerażającego, mogą zawiadamiać śniącego o potrzebie spojrzenia w oczy jakiemuś problemowi lub sytuacji i uporania się z nimi…… Stan pokoi, ich czystość, umeblowanie i to, co się w nich dzieje, oznaczają różne stany psychologiczne. Budowa domu,remont, krzątanina i dbanie o dom albo pomieszczenie w domu wskazują na korzystny stan psychiczny. Domy lub pokoje, które są zimne, puste, brudne, szczelnie zamknięte i bez otwartych okien, wpuszczających świeże powietrze, odzwierciedlają negatywny stan psychiki. Szczególny stan domu we śnie może zawierać wskazówki co do kierunku działania. Znajdowanie nowych pokoi w domu albo przeprowadzanie się do większego, ładniejszego domu jest odbiciem zmian i roz­woju, jakie zachodzą w życiu wewnętrznym. Budowanie domu albo wchodzenie do nowego domu oznacza powstawanie nowej przestrzeni ego. Twój dom czy mieszkanie może mieć kilka pięter i piwnice – zwróć uwagę, gdzie jesteś, na którym piętrze i czy wchodzisz czy schodzisz. Czym wyżej tym lepiej, gdy schodzisz w dół – to sygnał, że zagłębiasz się w niekorzystne rejony, w depresję, lęki, lub przeszłość. Puste pomieszczenia albo pokoje pełne pajęczyn są symbo­lami uczuciowej straty, na przykład separacji lub rozwodu albo odejścia dzieci z domu. Ponieważ dom czy mieszkanie oznaczają również ciało, niekiedy taki sen sygnalizuje kłopoty ze zdrowiem lub przyszłe zagrożenia. Wówczas wymowa pięter wskazuje na miejsce zagrożenia: góra, dach – głowa, środkowe piętra – środek ciała, piwnica – dolne części lub psychikę, podświadomość.
Cudzy dom, mieszkanie – to na ogół nasza część psychiki, która się wyniosła: role, które przyjęliśmy na siebie, wbrew naszym wrodzonym potrzebom. Ruiny, domy, wnętrza, w których widzimy ślad dewastacji, zniszczone schody, walące się ściany i inne kłopoty – to sygnał jakiejś naszej wewnętrznej ruiny, kłopoty z tożsamością, brak kontaktu z wewnętrzną prawdą. Sytuacja wymaga naprawy, odbudowy, lub porzucenia dotychczasowych planów, “wyniesienia się” w bezpieczniejsze miejsce……

 

Emocjonalne Znaczenie Drogi, Ścieżki czy Rozdroża….
Droga na ogół oznacza nasze życie. Emocje z nim związane. Jak je ocenia nasz wewnętrzny cenzor-podświadomość, widzimy w istocie samej drogi, czy jest szeroka i prosta czy też wąska, kręta, czy po obu stronach jest przestrzeń, bezpieczne pola, czy też skarpy, rowy, przepaść, czy idzie w górę czy też opada w dół, czy są na niej przeszkody, czy też nie. Rozdroże, rozstaje, drogi rozstajne, krzyżowe, rozwidlenie, skrzyżowanie dróg, to symbol trudności, niepewności, ale i nadziei na dobre decyzje i rozwiązanie zawiłych spraw w własnym życiu. Rozdroże jako miejsce zmuszające do wyboru drogi, jest jednym z kilku możliwości, kilku dróg postępowania,zmusza nas do zastanowienia i namysł. Ważne jest również czy drogą idziesz sam czy w towarzystwie, czy też jedziesz, pędzisz, biegniesz, czy czołgasz się, kluczysz, gubisz kierunek.
Wszelkie bezdroża, krzyżujące się szosy, tory pociągów lub tramwajów, nieznane okolice, rozległe nieprzyjazne tereny, fabryki, miasta to sytuacja zagubienia. Pokazuje lęk przed nieznaną sytuacją, lub wskazuje na takie zagrożenie….

Stać na rozdrożu oznacza to że stoisz przed bardzo ważną życiową decyzją i w głębi podświadomości rozumiesz reperkusje tej decyzji w przyszłości. Jeśli dość często w snach stoisz na rozdrożu dróg, to jest to oznaka że jesteś osobą, która odczuwa lęk związany z podejmowaniem decyzji, że lubisz odkładać swoje sprawy na później, a najlepiej żeby same się rozwiązały lub ktoś za ciebie je rozwiązał…

Podążać drogą oznacza przeżywanie swojego życia w pełni, świadomość wiele zmian w życiu jakie po przez życie następują. Jest to pozytywny symbol, ponieważ oznacza rozwój i odważne kroczenie do przodu. Jeśli masz pojąć decyzję i nie jesteś jej pewny, to i tak nie bój się śmiało kroczyć do przodu, jakąkolwiek drogę wybierzesz, zmiana Cię doświadczy i ostatecznie będzie dobra….

Jeśli śni Ci się kręta droga to oznacza zawiłe, zagmatwane wydarzenia w twoim życiu. Zakręty na życiowej drodze mogą oznaczać zarówno różne komplikacje. Taki sen jest ostrzeżeniem – zadaj sobie pytanie w jakim stopniu zawiłości życiowe wynikają z twoich działań. Przecież nie musisz wybierać krętej drogi, Ty sam często kreujesz to, co spotyka cię w życiu. Znaczenie snu o krętej drodze można więc odczytać nie tylko jako ostrzeżenie przed komplikacjami i niespodziewanymi zwrotami akcji ale również jako wskazówkę aby wziąć własny los w swoje ręce jeśli chce się uniknąć zdarzeń, które nie są po naszej myśli.

Prosta droga to sen w który często przytrafia się ludziom, których cechuje otwartość, prostolinijność i prawdomówność. Jeśli śni Ci się, że podążasz prostą drogą to znaczy, że jesteś pewny swoich decyzji i działań. Masz jasno określony cel i wiesz czego chcesz. Nie boisz się podejmować decyzji i ich skutków. Prosta droga zapowiada stabilność i siłę, a skutki Twoich decyzji przyniosą Ci korzyść….

Nie inaczej może być z krajobrazami, senną scenerią czy nawet porami roku – rozkapryszoną jesienią, emocjonalnie obojętną zimą, wiosną króra rozświetla nasz świat nadzieją na lepsze życie czy w czasie letnich upałów gdzie szukamy odrobiny przyjemności płynącej z cienia. Warto poprzez dokładne badanie własnych snów, które powinno sie opierać na raportach sennych tworzonych zaraz po przebudzeniu, gromadzić te informacje o swoich emocjach i rodzaju narracji, które towarzyszą nam podczas snu. Sny w ten sposób ujawnią nam nasze podświadome problemy i pragnienia. Tak też ujawnią się nam nasze podświadome przekonania żywione o samym sobie, stopień, w jakim jesteśmy bliscy tego, jakimi chcielibyśmy być naprawdę, wszystko to jest ważnym źródłem emocji w świecie naszych snów i ważną wiedzą o samym sobie. Patrząc na swoje życie z tej perspektywy sny można traktować jako barwne obrazy zrodzone z naszych emocji, tak więc u podstawy każdego snu leży silna emocja z naszego życia na jawie jaka w nas emocjonalnie dominuje. Ta emocja jest motywem przewodnim snu, zaś cała akcja i obrazy z naszych jej towarzyszące są próbą zinterpretowania tego co jest dla nas niejasne lub niezrozumiałe. W naszych snach mogą się też pojawić pod postacią konkretnych żywioły które wiążą się symbolicznie z konkretnymi emocjami i ich skalą oddziaływania na nas. Sny związane z żywiołami są z zasady bardzo dynamiczne i emocjonalne. Dlatego warto szukać emocjonalnych porównań z żywiołami w swoich snach bo to obrazuje nam skalę a więc i poziom naszych emocjonalnych porównań….

Dla przykładu:

Żywioł OGNIA to gorące uczucia i pierwotna potrzeba aktywnego działania, pasja i namiętność, żywotność i siła organizmu. W snach ukazuje się w formie erupcji gwiazd, wulkanów i bomb, piorunów, pożarów, ognisk, płonących lamp, świec i pieców. Sprzężony z nim jest pociąg, jako przedstawienie Ognia napędzającego Maszynę (czyli uwarunkowania determinujące obecną sytuację, w której tkwi człowiek), kuchenki i kominki, sprzęt elektryczny, wszelkie akcesoria wojenne i wojskowe (broń ostra, czołgi, armaty, wojsko), żołnierze, strażacy, hutnicy, kowale, elektrycy i ludzie kierujący pojazdami, oraz zwierzęta drapieżne. Jest wielką siłą: życiodajną, twórczą ale i niszczącą. Symbolizuje miłość, namiętność, żądze, zniszczenia, przemiany. Żeby odczytać jego znaczenie trzeba zwrócić uwagę, gdzie i z jaką siłą płonie. Ogień w ryzach (ognisko, piec, palnik, świeczka itd.) symbolizuje bezpieczne uczucia, związki, daje ciepło, pomaga, chroni. Ogień żywiołowy, nieokiełznany (pali się trawa, ubranie, dom, las, przedmiot) niesie zagrożenie, czym większy tym większe. Niszczy. Symbolizuje niszczące namiętności, pożądania, żądze, zazdrość. Gdy pali się coś starego, brzydkiego, czy coś strasznego – zapowiada narodziny nowego na zgliszczach starego. Ostry ogień na dole może ilustrować sytuację zagrożenia, związanego z czasem (ziemia mi się pali pod nogami), trzeba się spieszyć z podjęciem decyzji. Ogień z lewej niszczy przeszłość lub palimy za sobą mosty, z prawej – źle rokuje dla przyszłości, chyba że to ogień okiełznany. Ogień w domu- coś wypala nam duszę, jakaś namiętność, zazdrość, zawiść, dach w płomieniach – obsesyjne myśli, lęk przed utratą dachu nad głową, zagrożenie bezpieczeństwa życiowego. Mały ogienek, gasnące świece – wątłe, kruche uczucia w związku, gasnące. Pożogi, pożary – wielkie lęki, zagrożenie egzystencji istniejące lub wyimaginowane…..

Żywioł POWIETRZA to procesy intelektualne, wielkie idee łączące społeczeństwo, informacja i komunikacja, a także wpływy modnych poglądów i koniunktury gospodarczej, którym poddany jest pojedynczy człowiek biernie albo czynnie (wtedy, gdy próbuje wykorzystać ogólnospołeczne trendy dla realizacji swoich ambicjonalnych celów). Ta energia pojawia się w snach w formie przestrzeni kosmicznych i nieba, huraganów, wiatrów, a także dźwięków, głosów i muzyki. Obrazują ją maszyny takie jak: wiatrak, samoloty, śmigłowce, balony, a poza tym spadochroniarze, lotnicy, kosmici i anioły, instrumenty muzyczne, oraz ptaki i owady latające. Powietrze jest symbolem nieskończoności, bezcielesności, wieczności, nieba, kontemplacji, pamięci, duszy, snu, natchnienia, dążenia do wolności. W tradycyjnych wyobrażeniach kosmologicznych wielu ludów powietrze jest jednym z czterech pierwotnych żywiołów stanowiących o istnieniu materii, wraz z ogniem stanowią parę żywiołów ruchliwych, aktywnych, męskich, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch ? biernych i żeńskich, znajduje się w ścisłym związku symbolicznym z wiatrem, oddechem i niewidzialnymi, ale odczuwalnymi w działaniu potęgami światów wyższych. Niektóre kosmogonie uważały ogień za praprzyczynę rzeczy, większość jednak sądziła, że powietrze jest żywiołem pierwotnym i że wystarczy je sprężyć i zgęścić, aby otrzymać ciepło i ogień, a z nich życie. Jako element lotny, zwiewny, łączący niebo z ziemią, jest środowiskiem światła, głosu, zapachu, barwy, wibracji międzyplanetarnej, stanowi pokarm dla tchnienia niezbędnego do życia każdej żywej istoty. Żywioł powietrza traktowano przeto jako odczuwalny symbol życia niewidzialnego, uniwersalnego, siłę napędową i oczyszczającą, a także słowo biblijnego Boga w dniu stworzenia, środowisko dematerializacji, rozpływania się w nicość pod wpływem energii, siły i mocy naszej istoty. W alchemii jedną z nazw dla powietrza jest słowo pramateria. W mitologii hinduskiej Waju, tchnienie kosmiczne, dech, esencja życia. Starożytni Grecy rozróżniali wyższe, świecące regiony powietrzne, aither, eter, i warstwę niższą, air. Pierwszy z czasem zaczęto przedstawiać sobie jako przestrzeń niebios złożoną z pierwiastkowego ognia, z którego powstało Słońce i gwiazdy, jako siedzibę bogów. W tradycji żydowsko-chrześcijańskiej powietrze uchodziło za królestwo szatana, księcia potęgi atmosferycznej, pomieszkanie duchów, demonów i diabłów. Przejmujące, chłodne, zwłaszcza nocne powietrze uchodziło za groźne dla zdrowia. Odwiecznym marzeniem ludzkości było latanie, unoszenie się w powietrzu, co stało się synonimem pełnej swobody i nieograniczonych możliwości, dlatego często uchodziło za subtelnie materialne królestwo pośrednie między dziedziną ziemską a duchową, niejednokrotnie widziano w nim także symbol niewidzialnego, ale odczuwalnego w swych skutkach oddziaływania ducha. W astrologii powietrze powiązano ze znakami Zodiaku ? Bliźniętami, Wagą i Wodnikiem. W alchemii często oznaczano powietrze tajemnym znakiem wiążącym inne elementy w jedna całość. Zwróć uwagę na jakość powietrza we śnie czy jest rześkie, przejrzyste, czyste i lekko się nim oddycha, czy jest mgliste, zanieczyszczone, duszne, stęchłe i ciężkie…..

Żywioł WODY W snach przedstawiają go wszelkiego typu akweny: źródła, rzeki, jeziora, wodospady, gejzery, morza i wybrzeża, oraz deszcz, chmury i mgła. Związane z nim są statki, żaglowce, łodzie, okręty podwodne, baseny, młyny wodne, studnie i fontanny, rybacy, marynarze, a także ryby, ssaki wodne, skorupiaki, gady i płazy. Symbolika wody jest bogata, jak sama woda, dotyczy sfery emocjonalnej w psychice, marzeń, pragnień, wyobraźni, iluzji różnego rodzaju, miłości i oczyszczenia duchowego. Przede wszystkim woda wiąże się z uczuciami, intuicją, kobiecością, macierzyństwem, wyobraźnią, woda to również symbolizuje naszą jaźń, a w szczególności podświadomość. To nasze marzenia, tęsknoty, delikatna zmysłowość, tajemniczość, twórczość, ukryte bariery, zahamowania, zepchnięte w zakamarki umysłu różne przeżycia. Źródło naszego życia, najgłębsze pokłady naszej duszy, potrzeba czystości, oczyszczenia. Daje życie, miłość, odżywia, łagodzi. Żeby się nie pogubić w mnogości znaczeń należy się skupić na dwóch podstawowych: woda to podświadomość i uczucia. Żeby zinterpretować jej znaczenie trzeba zauważyć, czy woda jest czysta, czy brudna, mętna, wielka (morze, jezioro), mała, zamknięta (staw), czy się „rusza” – morze, rzeka, strumień, płynie z kranu. Korzystne znaczenie ma wodą czysta, wszelkie jej zabrudzenia, nieprzejrzystość, zatęchł-ość (kałuża, mały, zarośnięty staw) – niosą niemiłe przesłania: sytuacja życiowa jest zastała, duszna, nierozwojowa, uczucia podobnie. Brudna wskazuje nieczystą relację, „upapranie” duszy nieszlachetnym postępowaniem, niemożność oczyszczenia się z zarzutów i podejrzeń, sygnalizuje choroby, depresję. Mętna woda – nie możemy dojrzeć prawdy, coś się dzieje za naszymi plecami. Duża czysta woda, jezioro, morze wskazują na ustabilizowaną sytuację emocjonalną, miłość, bezpieczeństwo w tej sferze, na umiejętność pełnego czerpania ze swoje podświadomości, intuicji. Woda ruszająca się, płynąca często zawiera w sobie element czasu, płynie on stabilnie, miarowo, jak fale morza lub pędzi, jak strumień. Ruchoma woda oznacza również zmienność emocji, nastrojów, gdy się wzburza, spiętrza, wylewa z brzegów, podobnie kipimy różnorodnymi uczuciami. Trzciny, wodorosty, rzęsa, pływające kłody – to wszystko utrudnia nam korzystanie z własnej wewnętrznej mądrości, mamy w psychice jakieś przeszkody, zadawnione lęki, urazy, wpojone przekonania, które tamują rozwój.
Różne warianty emocji związanych z wodą:
pitna, znaleźliśmy uczucia, nie nadająca się do picia – odwrotnie, ktoś nie odwzajemni miłości, pijemy ją – sycimy się miłością lub jej pragniemy, gorąca, wrzątek – emocje nas parzą, są zbyt silne, bardzo zimna, lód – zima w sercach, zamarznięty staw, jezioro – oschłość, oziębłość, sztywne zasady, racjonalizm nie pozwalają nam czerpać radości z uczuć i bogactwa psychiki. Kropelki wody: tak mało otrzymujemy uczuć, ktoś nam wydziela skąpe racje…..

Żywioł ZIEMI to praktyczne wyrażanie idei, ambicje socjalne, potrzeba konkretyzacji swoich myśli, nadania trwałego kształtu uczuciom i marzeniom. W snach pojawia się w formie gór, pustyń, skał, głazów, kopalń i kopalin, jaskiń i lasów. Symbolizują go rzeźby i kamienie szlachetne, a związane z nim są budynki użyteczności publicznej, takie jak kościoły, zamki, urzędy, szkoły i szpitale, oraz rolnicy, górnicy, ludzie pełniący jakąś (niższą lub wyższą) rolę w hierarchii społecznej, a także zwierzęta roślinożerne. Ziemia to grunt pod naszymi stopami, musi być twarda, bezpieczna. Jeżeli nagle zamienia się w grzęzawisko czy bagno, oznacza, że sytuacja jest niepewna, grząska, stąpamy po zdradliwym terenie. Grzęzawiska dosyć często pojawiają się w naszych snach, wszelkie niepewne sytuacji w pracy lub w związkach natychmiast przekładają się w sennych wizjach na „niepewny grunt”. Trzęsienie ziemi do apogeum naszych lęków, czy groźnych sytuacji: ziemia usuwa nam się spod nóg. Ziemia „sproszkowana”, jako zaorana rola, grudka, czy garstka trzymana w ręku zapowiada płodne zbiory, możliwość „posiania i zebrania” sukcesów, miłości, zapowiada ciążę lub jej pragnienie. Wąchanie ziemi, jedzenie, przesypywanie, odwołuje się do pierwotnych instynktów: potrzeby czegoś stałego, karmiącego, do związków z naturą. Potrzeba prostego życia, prostych relacji z ludźmi…..

Jednak to wszystko dzieje się tylko po to byśmy zrozumieli swoje błędy, gdyż żywioły nam sprzyjają i są one jak woda, która wiecznie płynie, ogień, który wiecznie płonie, wiatr, który stale się przemieszcza i Ziemia, która zawsze ożywa i nieustanie się przemienia….

 

Emocjonalne Znaczenie Strat, Kradzieży, Rabunek, Włamanie, Strata Majątku, Utrata Czegoś w naszych snach….
Kradzież utrata majątku i kosztowności to symbol utraty własnej tożsamości, szacunku dla siebie, uczuć. Coś nam umyka, ktoś chce nas wykorzystać, ktoś wkrada się w nasze łaski, żeby nas oszukać. Sny o kradzieży mogą występować w pierwszym okresie po poważnym wstrząsie, na przykład śmierci kogoś bliskiego, rozstaniu, rozwodzie albo ciężkiej chorobie. W okresie tym doznaje się poczucia nieodwracalnej lub nieprzezwyciężonej straty. Kobiety często śnią gubienie lub kradzież torebki, w torebce noszą całą swoją tożsamość, to czym dla nich jest życie życie, bez którego kobieta czuje się bezradna, zagubiona, nie wie kim jest, traci poczucie bezpieczeństwa. Jednak bez względu na okoliczności na jawie po takim śnie powinniśmy się przyjrzeć bliżej wszelkim motywom podejmowanych działań, by nawet przez przypadek nie stać się oprawcą okradającym innych z pozytywnych emocji i uczuć. Utrata majątku we śnie może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze może być odzwierciedleniem lęków śniącego związanych z niepewną sytuacją finansową. Jeśli sen o utracie majątku przydarzył się osobie o ugruntowanej pozycji to może on ostrzegać przed podejrzanymi interesami. Włamanie to brutalne wtargnięcie kogoś do własnego domu, do miejsca które uważamy za naszą ostoję, mistyczne sacrum, co oznacza wdarcie się obcych elementów w nasze życie, zdeptanie naszej godności, zszarganie dobrego imienia. Włamanie które nas głęboko przecież dotyka jest zrządzeniem losu które na nas gwałtownie spada i jest zazwyczaj poza naszą kontrolą. Doświadczenie włamanie sprawia że nasze życie wywraca się nagle do góry nogami a strach we śnie może wskazywać na lęk przed tym, co dzieje się na jawie, że po pewnych wydarzeniach nic już nie jest takie jak było wcześniej, i mimo naszych starań nic nie wraca do normy. Widzieć włamanie czy włamywacza wyraża pragnie włamania się do duchowego wnętrza śniącego i zburzyć jego porządek, zawładnąć tym, co miłe i drogie komuś, dlatego włamanie to wyraz obawy przed utratą czegoś, co bardzo sobie cenisz i przed zakłóceniem Twojej prywatności. Podobne znaczenie mają niedomknięte drzwi lub okna do domu, To powstające zagrożenie, lęk o własną przyszłość. Utrata Czegoś w śnie wskazuje nam za sprawą naszych obaw co jest aktualnie dla nas ważne, co się liczy i w jakim kierunku zmierzamy….

 

Emocjonalne Znaczenie Ucieczki,Pogoni, Gonitwy itd. w snach….
Gwałtowna cieczka we śnie wskazuje nam na chęć oderwania się od problemów, pozbycia się czegoś co nas obciąża i wzbudza w nas strach połączony z niemocą. Ucieczka oznacza obawę, iż pozostawienie spraw takimi, jakie są, nie jest już możliwe, że trzeba coś zrobić jednak nie czujemy się gotowi by sprostać nadchodzącym problemom, wskazuje to naszą dotychczasową postawę. Jednak nasza podświadomość w snach stawia opór, wskazuje że uciekamy, zamiast podjąć walkę, że czas to zmienić. Sen w którym uciekasz przed kimś wyraźnie sugeruje, że nie próbujesz nawet radzić sobie z przeciwnościami które Cię dotykają, już na wstępie zaistniałego problemu zakładasz, iż nic nie da się zrobić, więc nie warto walczyć. Takie założenie przeszkadza Ci w aktywnym kreowaniu własnego życia. Zamiast zdobywać to, co najlepsze, masz zwyczaj zadowalania się tym, co przyniesie los, niestety on nie zawsze jest życzliwy co sprawia że problemy zaczynają się piętrzyć. Taki sposób twojego zachowania wymaga naprawy, trzeba próbować zmienić ucieczkę na walkę, by wreszcie stawić czoła problemom. Jeśli nam się to uda, zazwyczaj zaczynamy sobie uwiadamiać, że możemy również naprawić nasze życie, zmienia się nasza postawa i zaczynamy walczyć o pozycję w pracy, w związku, ratujemy popsute relacje z rodziną i otoczeniem. Postaraj się wypracować w sobie umiejętność bycia bardziej przebojowym, odważnym, dynamicznym, nie zwlekaj z podejmowaniem decyzji, wykaż konsekwencję i stanowczość w działaniu, a sam nie poznasz siebie. Dopiero wtedy zdasz sobie sprawy, ilu problemów można było dzięki takiemu postępowaniu uniknąć…..

 

Emocjonalne Znaczenia Kataklizmów, Katastrof, Wypadków, Pożarów, Powódź itd….
Kataklizmy i różne katastrofy naturalne to ostrzegawczy sygnał z “góry”, który budzi w nas wiele emocji po przebudzeniu i zarazem wskazuje na nadciągające zagrożenie dla ciebie. Jeżeli jesteś przerażony i bezradny wobec nich, to zagrożenie jest duże, ponieważ nie umiesz się bronić i nie widzisz sposobów na wybrnięcie z zaistniałej sytuacji. Wszelka twoja aktywność w przypadku takich zdarzeń to sygnał, że jesteś dobrze przygotowany do poradzenia sobie z trudnościami. Rodzaj katastrofy symbolizuje jaki zagrożenia nadciągają…
– wojny ukazują konflikty w Twoim otoczeniu, miejscu pracy a nawet w gronie rodzinnym.
– ogień może “spalać” relacje z najbliższymi, partnerem, partnerką, dziećmi, rodzicami, współpracownikami, przez nadmiar gwałtownych emocji które Ciebie trawią, szukając ujścia nie tam gdzie trzeba.
– wichury, huragany – powietrze jest ulotne i niezauważalne tak jak ludzka świadomość jednak nie można mu odmówić niszczycielskich aspektów.
– powódź – woda to symbol naszej jaźni, psychiki, zagrożenie płynące z wewnątrz naszej istoty, ze strony naszej podświadomości, własnych lęków, zahamowań, blokad.
– trzęsienie ziemi – ziemia to twardy grunt na którym stoimy, kiedy się trzęsie to jakieś nasze podstawy okazują swoje słabości, coś co budowaliśmy z mozołem przez wiele lat może runąć. Szczególnym rodzajem katastrof są wypadki komunikacyjne, odnoszą się one najczęściej do naszego związku. Istotne są szczegóły samej kolizji, jej skala, kto został ranny, jakie są straty, gdyż sygnalizują kłopoty jakie przeżywamy na jawie nawet jeżeli sobie ich nie uświadamiamy. Sam symbol kolizji czy wypadku komunikacyjnego symbolizuje sytuacje którą przy mniejszym lub większym wysiłku da się jeszcze naprawić natomiast katastrofa symbolizuje sytuacje nieuchronną gdzie zapobiegać możemy jedynie jej rozmiarom, ale jej nie unikniemy…..

 

Emocją we śnie należy przypisywać ogromne znaczenie, gdyż są prawdziwą i bezcenną wskazówką do odczytania przesłania snu. Emocje w snach nigdy nie kłamią. Jeżeli chcesz czerpać mądrość ze swoich snów nigdy nie lekceważ swoich odczuć, uczuć i emocji. Dzieje się tak ponieważ to co przeżywamy w naszych snach stanowi również swoisty proces poznawczy polegający na odzwierciedlaniu w naszym umyśle złożonych bodźców oddziałujących na nasze narządy zmysłów co przekłada się na wrażenia które są oczyszczone z świadomych relacji z otoczeniem. Tak właśnie uzewnętrzniają się wszystkie nasze pierwotne i najszczersze odczucia, uczucia i emocje które dopiero później tworzą swoiste relacje z otoczeniem nieraz dalekie od swojego pierwowzoru. Równowaga i stałość spostrzeżeń pomiędzy światem naszych snów a życiem na jawie zależy w dużym stopniu od doświadczenia własnej istoty i kontekstu w jakim postrzegamy samego siebie w relacjach z “innymi” na jawie oraz relacji pomiędzy naszymi snami a naszym zachowaniem w konkretnych sytuacjach. Jest to argument przemawiający za tym że nasze sny da się sprowadzić do sumy wrażeń, jest to proces bardzo złożony i jakościowo odmienny niż świadomy na jawie ale jednak przy studiowaniu samego siebie możliwy do odtworzenia, przeanalizowania i zrozumienia w naszym “realnym Świecie”. Dzieje się tak dlatego że nasze uczucia i emocje w snach tak wiele mówią o nas i naszym wnętrzu i są bardzo ważnym i wręcz niezastąpionym narzędziem własnego rozwoju. Dobre uczucia i emocje które szeroko sie rozlewają do okoła nas to wspaniały obraz wysoko rozwiniętej istoty w głębi naszej jaźni. Dużo gorzej jest jeżeli na naszej drodze do czystej jedności stoją blokady, zahamowania, lek, gniew i inne niższe emocje z którymi jeszcze nie nauczyliśmy się sobie radzić, wtedy nasza podświadomość wskazuje nam nasze ciemne miejsca w ten sposób szukając sposobu na zwrócenie naszej uwagi na prawdziwe źródło naszych problemów które stoją nam na drodze do nieskrępowanego rozwoju. Każdy rodzaj agresji oznacza walkę z gnębiącymi nas problemami, przeszkodami, lękami, trudną sytuacją z którą nie umiemy się uporać, z “złymi” ludźmi z naszego otoczenia i często ze złymi wspomnieniami. Jeżeli to my jesteśmy agresorem to oznacza że usiłujemy z czymś się uporać, przezwyciężyć swoje obawy, skończyć to co już rozpoczęliśmy – mimo że coś idzie nie tak, w przenośni. Jeżeli to ciebie atakują to oznacza że jakieś okoliczności zewnętrzne i nasze własne lęki wyrządzają nam niepowetowane straty i nie pozwalają zrealizować naszych zamierzeń a co za tym idzie i się rozwijać. Jeżeli człowiek wkroczył już na drogę doskonalenia ducha to prędzej czy później zacznie rozumieć przesłania ze swoich snów, jeżeli natomiast mocno jest jeszcze przywiązany do materii, przedmiotów, zdobywania sławy, kariery to te sygnały w postaci mniej czy bardziej wyrazistych snów będą zjawiać się w jego sennej rzeczywistości. Dlatego wydaje się nam że z jednej strony nasze spostrzeżenia są w jakimś stopniu obiektywne, bowiem każdy człowiek ma w pewnym zakresie takie same skojarzenia, z drugiej jednak strony każde z sennych doświadczeń jest w dużym stopniu subiektywne, ponieważ na jego odbiór ma wpływ cała nasza osobowość i inne czynniki tyczące się nas jako jednostki. Analizowanie emocji z własnych marzeń sennych odkrywa powiązania pomiędzy życiem we śnie a prawdziwym życiem. Każdy element snu statyczny czy dynamiczny (osoby, otoczenie, przedmioty i wszystkie z tym zwiazane nasze uczucia i emocje) reprezentuje jakąś część nas samych. Naszych marzeń, pragnień i różnych z tym zwiazanych stanów emocjonalnych. Taki rodzaj precyzyjnego i uporządkowanego badania swoich snów po przebudzeniu dostarcza dokładnych informacji o charakterystycznych elementach obrazów sennych i ich związku z prawdziwym życiem. Bo sny to podświadoma kontynuacja tego co przeżyła świadomość na jawie. Dla niektórych spraw o których tylko marzymy to jedyna przestrzeń dla naszego umysłu, gdzie może on wyobrazić sobie wszystkie nasze życiowe sytuacje i te groźne, i te trudne, i te których bardzo pragniemy. W ten sposób nasza podświadomość konsekwentnie dążą do wzbogacania naszej osobowości w nowe bardziej dostosowane do otaczającej nas rzeczywistości postawy życiowe. Próbując nam pomóc w rozwiązaniu problemów dla lepszego funkcjonowania w świecie. Podświadomość robi to pasywnie na wszystkich płaszczyznach naszego życia (analizuje po wielokroć wszystko) ale my, nasza świadomość może to zmienić (nadać tor) by w życiu na jawie jednoznacznie określić kierunek w jakim zmierzamy. Tak możemy otworzyć “przepływ świadomości” lub jak kto woli wejść w “strumień świadomości”. Bo tylko wtedy podświadomość się ugina pod jarzmem świadomości i działa w zgodzie z naszą wolą. Tylko wtedy wszystko staje się możliwe…..

marek kopacz