Stopy

 
Synonimy: Stopy, nogi…… antonimy: ręca……

Antonimy: ręca……

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Piękne – zdrowie i szczęście Małe – niedostatek i kłopoty
Pokaleczone – smutek i nędza
Własna – złość z powodu czyjejś naiwności
W butach – daleka podróż
Czyjaś stopa – zawrzesz korzystne transakcje
Zniekształcona – niepomyślne wiadomości
Pokaleczone – smutek i wiele przeszkód

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

.. Stopa to najbardziej związana z ziemią część ciała człowieka, fundament na którym opiera się nasze istnienie, organ poruszania się do przodu, kroczenia w świat doznań i emocji, pozostaje w symbolicznym związku z naszą wolą…., Zarówno w zwyczajach ludowych jak i prawie postawienie na czymś stopy jest rozumiane jako znak wzięcia tego w posiadanie. W szczególności w starożytności było zwyczajem stawianie stopy na pokonanym wrogu na znak całkowitego poddania go sobie. Już u Rzymian wstawanie lub stąpanie prawą stopą uchodziło za przynoszące szczęście, lewą natomiast, za zapowiadające nieszczęście. Obnażone stopy są często oznaką pokory, szczególnie przy wchodzeniu do meczetu lub innej świątyni, w zakonach są wyrazem świadomego ubóstwa. Istoty demoniczne często przedstawiano ze stopami zwierzęcymi, i tak diabła, z kopytami kozła lub konia, karły czy demony żeńskie, z łapami gęsi lub kaczek. Ucałowanie stóp kogoś wyżej od siebie postawionego był symbolem najgłębszej uniżoności. Umycie stóp na Wschodzie to akt gościnności, a dokonany przez kogoś stojącego od nas wyżej jest symbolem pokory i miłości a także symbolem wielkiej mądrości……, Jako zwyczaj wielkoczwartkowy jest w Kościele kat. naśladowaniem obmycia stóp uczniom przez Jezusa. Stopa pokazuje stanowisko śniącego, dalszy marsz drogą życia w sensie dobrym lub złym. Ogólnie stopy będą symbolizować pragnienie “stanięcia na nogi” i wyjaśnienia wielu spraw osobistych, domowych, zawodowych i egzystencjonalnych…….,Widzieć się bez stóp lub nóg oznacza utratę gruntu pod nogami lub realnego podejścia do życia….., Zimne stopy to oznaka nie odwzajemnionej miłości….., Swędzące stopy to pragnienie podróżowania……, Bose stopy to zadowolenie z nowego związku lub poszukiwanie bardziej duchowej egzystencji, z mniejszym nastawieniem na sprawy materialne…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »