Spódnica

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Spódnica….
Antonimy: ….

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Spódnica – sen symbolizuje Twój styl życia, jako postawę z którą instynktownie się utożsamiamy, sposób funkcjonowania, jaki faworyzujemy w ramach własnego otoczenia i szerzej, wobec zbiorowości otaczającego nas społeczeństwa. Sen przedstawia w ten sposób naszą mentalność którą trzymamy na pokaz. Biorąc pod uwagę, że łączy się z ogólną symboliką ubrania, jeżeli chodzi o wygląd i pozory, spódnica ujawnia wizerunek, jaki inni powinni sobie o nas wyrobić, co do naszej osobowości, który jednak może być całkowicie sprzeczny z naszym własnym obrazem siebie. Istota snu nakazuje uświadomić sobie dotychczas ignorowane nasze rzeczywiste sposoby instynktownego funkcjonowania, które mogą być zarówno wzbogacające, jak i niszczące nasz szacunek wobec własnej osoby. Może również ujawniać, że powinniśmy uświadomić sobie własną niezdolność do określenia rodzaju życia, jaki byłby zgodny z naszymi osobistymi potrzebami. Wygląd spódnicy może również ujawniać rodzaj zwrotnych zachowań, jakich nabyliśmy pod wpływem otoczenia funkcjonując  w społeczeństwie.   Stan spódnicy odzwierciedla poziom życia, jaki jest dla nas osiągalny w ramach obecnego trybu życia i wszelkich uwarunkowań jakimi jesteśmy obciążeni. Dla mężczyzn spódnica symbolizuje najczęściej ich potrzeby towarzyskie bądź erotyczne. Brudna, niemodna lub podarta spódnica przestrzega przed przelotnym romansem, który zaszkodzi naszej reputacji i zakończy się rozczarowaniem. Zbyt ciasna lub zbyt krótka spódnica w snach mężczyzn może wskazywać na dwuznaczną sytuację czy aferę miłosną, natomiast w snach kobiet może ostrzegać przed natarczywością, którą śniąca sama sprowokowała. Zbyt luźna albo zbyt długa spódnica to sygnał, że znajdziemy się w kłopotliwej sytuacji albo staniemy się obiektem plotek. Elegancka spódnica w snach mężczyzn to znak przygody erotycznej, natomiast w snach kobiet – zapowiedź zdobycia ukochanego mężczyzny. Sen o spódnicy to pewien symboliczny obraz prawdy, rzeczywistości o nas samych lub o rzeczywistość danej sytuacji. Widok kogoś w spódnicy odczytuje się jako prawdę o istocie tej osoby, jako jej rzeczywisty obraz który jest skryty pod maską konwenansów osobistych lub społecznych. Warto w snach umiejscowić symbolikę spódnicy gdyż to, co widzimy za jej pośrednictwem, należy zinterpretować jako ważne wskazówki o sobie lub otoczeniu, jak działać, aby uprzedzić przykre niespodzianki. Podświadomość używa symbolu spódnicy, gdy sytuacja nie zawiera żadnej wyraźnej wskazówki, konkretu, które mogłyby nas naprowadzić na właściwy ślad w życiu realnym, rozpoznać sytuację, o jaką chodzi w rzeczywistości….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »