Ślady stóp

 

 

 

Synonimy:     Ślady stóp, Tropy….
Antonimy:      Brak śladów……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Zostawić ślady   –   Twoja skromność zostanie wreszcie dostrzeżona i doceniona….
Widzieć    –   Twój szacunek do starszych przynosi Ci chwałę….
Zacierać   –   Nie chcesz pokazać otoczeniu swojej prawdziwej twarzy….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Ślady stóp, bose stopy symbolizują ubóstwo i pokorę, tak jak w niektórych zakonach, gdyż stopy nie obute bywają wyrazem szacunku dla miejsca, w którym się przebywa.  Rzymscy niewolnicy chodzili boso na znak swego nędznego stanu. Siady stóp symbolizują i zachowują część osobowości idącego, mogą więc być użyte przeciwko niemu. Rzymskie kamyki wotywne z wyobrażonymi śladami stóp w obu kierunkach nosiły napis, “Na szczęśliwą drogę i powrót”. Łowy tropem śladów powszechnie, na Wschodzie i Zachodzie, zyskały symboliczne znaczenie łowów duchowych. Ślady stóp Buddy czczone są w Indiach i na Dalekim Wschodzie, ślady stóp Chrystusa na Górze Oliwnej, Mahometa w Mekce i licznych wielkich meczetach, ślady bohaterów i diabłów wykute pozostają na wieki w skałach. Siady stóp pielgrzyma w miejscach świętych mają utrwalić tam jego obecność. Herodot pisze, że Scytowie pokazują przyjezdnym, jako jeden z cudów swojego kraju, ślad stopy Heraklesa wyciśnięty na skale nad rzeką Tyres, mierzący dwa łokcie długości. W kościele Nawiedzenia NMP w Krakowie odnaleziono w 1657 i wmurowano kamień, na którym pewien murarz, zatrudniony przy budowie kościoła Karmelitów na Piaskach, wyrył odcisk stopki królowej Jadwigi, żony Jagiełły, w 1390 roku. Symbolika ta jest żywa także w XX wieku: Chiński Teatr Graumana w Hollywood, przed którym w miękkim jeszcze betonie liczne gwiazdy filmowe wyciskały ślady swoich stóp. Ważny w swej symbolicznej wymowie jest zwyczaj mycie stóp, wynikający na Bliskim Wschodzie z noszenia sandałów na zapylonych lub błotnistych drogach. W Biblii Bóg w towarzystwie dwóch aniołów nawiedza dom Abrahama, ten zaś powiada: ?Przyniosę wody, abyście obmyli nogi wasze?, tymi samymi słowami wita Lot aniołów w swym domu w Sodomie. Jest to akt gościnności, symbol oczyszczenia duchowego, a zarazem pokory i miłości ze strony gospodarza. Rytuałem oczyszczenia jest też umywanie nóg apostołom przez Chrystusa w Wielki Czwartek, czego pamiątką jest liturgiczne mycie stóp ubogim w ten dzień w katedrach i klasztorach, wspomniane już u św. Augustyna.  W naszych snach jest wskazówką by się zastanowić, czy nie byłoby rozsądne podążyć czyimś śladem, wybrać podobną karierę czy obrać podobny styl życia i bycia, z powodu niewykształcenia się jeszcze naszych własnych prawdziwych wartości……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »