Siedemnaście

Synonimy:    Siedemnaście……
Antonimy:    Zero……

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć – niepokoje i nieporozumienia w rodzinie…
Pisać – niejasna sytuacja w interesach…
niewyraźna – zapowiedź poprawy warunków finansowych….
Skreślić – pomyślnie zrealizujesz zadania….
Wyraźna – symbol ulegania własnym słabościom….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Matematyka jest alfabetem, przy pomocy którego Bóg opisał wszechświat. Od czasów rzymskich za liczbę tajemniczą, pechową i złowróżbną uznawano siedemnastkę. Wydaje się jednak, że tradycja ta sięga czasów wcześniejszych, już Egipcjanie powiadali, że śmierć Ozyrysa zdarzyła się w siedemnastym dniu miesiąca, kiedy księżyca w pełni najwyraźniej zaczęło ubywać, przeto nazywali ten dzień pechowy i żywili wstręt do tej liczby. Innym wytłumaczeniem tej szczególnej niechęci może być zdarzenie z czasów panowania cesarza Augusta. W czasie wojny z plemionami germańskimi (9 r. n.e.) trzy pułki, 17., 18. i 19., zostały podstępnie zwabione na moczary przez wojska Arminiusza i doszczętnie wybite. Utraciły też swoje pułkowe orły. Kilka lat później Germanik odzyskał orły pułków 18. i 19., ale 17. nie udało mu sie odnaleźć. Nigdy nie sformowano nowego pułku o tym numerze. Wiele lat później w 1799 r. Napoleon Bonaparte odłożył o jeden dzień zamach stanu planowany początkowo na piątek 17, twierdząc, że tylko głupcy wyzywają wrogie i nieznane siły przeciwko sobie. Liczba ta występuje w całej Biblii 17 razy, a 17 rzeczy nie mogą nas oddzielić od Miłości Bożej (Rz 8.35-39), jak również 17 różnic między Starym i Nowym przymierzem (Hbr 12). Siedemnastka w naszych snach symbolizuje zwierzęcą duszę, naszą pierwotną trochę dziką naturę i zmysły, ale i z wolna budujące się nasze wnętrze, a w nim kształtujące się sumienie człowieka, poszukiwanie w swojej ułomności siły do metamorfozy, poszukiwanie w upadku moralnym siły do powstania, zrozumienia i udoskonalenia swojego wnętrza. Siedemnastka to znak drogi do duchowość, przyziemnych instynktów kierujących nas do nieprzyziemnych potrzeb i wzrostu….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »