Saper

 

 

 

 

Synonimy: Saper….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Saper – sen oznacza to, że znajdujemy się w sytuacji wymagającej zastanowienia się nad własnymi wartościami, kryteriami funkcjonowania, działania, nad swoją niezależnością itd. Przedstawia możliwość lub konieczność przeegzaminowania świadomości w kwestii naszego zachowania, oceny potencjału lub dokonania inwentaryzacji naszych słabych i mocnych stron, zalet i wad, najczęściej pod kątem możliwości zrealizowania projektu, na którym bardzo nam zależy. To, czego nie chcemy widzieć lub zaakceptować w swoim śnie, przedstawia to, za co nie chcemy przyjąć pełnej odpowiedzialności, przedstawia konieczność zbadania, do jakiego stopnia sytuacja może wpłynąć na nasze zmysły, zastanowienia się nad własnym zachowaniem prowadzącym do osłabienia naszego w celu zrozumienia, że nie należy reagować zbyt topornie i że trzeba jak najszybciej przestać przeceniać swoje możliwości.

Symbol ujawnia, że z uporem dążymy do odkrycia prawdziwego znaczenia, prawdziwej wagi sytuacji lub chcemy znaleźć sposób na wyeliminowanie jakiejś osobistej postawy, cechy, która szkodzi życiu w harmonii i psuje dobre stosunki z otaczającymi nas osobami. Tę szkodliwą cechę lub postawę odkrywa to, co robimy jako saper….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »