Sąd

 

 

 

Synonimy:  Sąd jako majestat prawa, Sąd jako gmach….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Sąd – jest ostoją i domeną prawa. Miejscem gdzie ono się wylęga w bólach życia jako sprawiedliwość. Jego widok w jakiej kol-wiek formie wzywa nas często do większej wyrozumiałości, tolerancji i sprawiedliwości wobec innych ludzi. Symbolizuje decyzję i jej rozwiązanie. Symbolizuje podejmowanie rozstrzygających decyzji, mówi o zmianach przekonań. Ujawnia często wprost aktywność o charakterze urzędowym i społecznym. Daje nam szanse na właściwe zrozumienie błędów popełnionych przez nas lub artykułuje nasz żal wynikający z doznanych krzywd….

Stać przed sądem ujawnia konieczność stawienia czoła konsekwencji własnych decyzji, którą podjęliśmy, uświadamiając sobie niedoskonałość tego kroku. Czasami manifestuje się przezeń chęć zemsty. Ostrzegać przed żądaniami innych ludzi, które powinniśmy zawczasu odeprzeć. Oznacza obowiązek wykonania tego, co dyktuje nam nasza świadomość…..
Widok masywnego gmachu sądu stanowi ostrzeżenie przed konsekwencjami prawnymi jakiejś sytuacji lub projektu.
W ten sposób istota snu ujawnia nasze podświadome leki przed karą, a sen wtedy oznacza, że doznaliśmy lub spowodowaliśmy, że ktoś doznał poważnej krzywdy, zapowiada, że sprawiedliwości stanie się zadość, prawda zostanie ustalona w sposób bezstronny, nastąpi rozpoznanie i publiczne ujawnienie wszystkich szczegółów, ukrytych elementów naszej historii, oszukańczej sprawy….
Skazanie przez sąd zapowiada poniesienie konsekwencji naszych wcześniejszych postaw i rozczarowanie sobą, swoimi postawami. To także początek cyklu zmian którego konieczność zaczynamy sobie wreszcie uświadamiać….
Wezwanie do sądu – oznacza, że mylisz się lub przynajmniej bardzo męczysz w jakiejś sprawie. To symbol naszego obciążonego jakąś ułomnością własnego życia, naszych trudów, wysiłku i osiągnięć w tym względzie, dlatego bardzo ważna jest cała otoka snu, gdyż symbolizuje przemianę wewnętrzną, jaka się właśnie dokonuje lub jaką wkrótce będziemy przeżywać w trakcie pracy nad sobą w procesie ewolucji. Istota snu oznacza wszelkie sprawy związane z zbieraniem wszelkich doświadczeń. W relacjach międzyludzkich nawiązuje do systematycznej dbałości i pielęgnacji kręgosłupa moralnego co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i zbierać rozkwitnięte plony swoich dobrych decyzji. Dostać wezwanie do sądu może nas w prostej linii przestrzegać by nie schodzić z obranej drogi, by trzymać się swoich zasad, bo tylko tak nie poniesiemy moralnych kosztów łamania własnych praw….
Być pozwanym do sądu – oznacza problemy i może prowadzić do zwiększania się ich skali. Istota snu może w ten sposób sygnalizować o obawach tkwiących w Tobie a związanych z Twoim postępowaniem. Odpuść sobie i innym wszelkie złośliwości. Walcz o swoje ale merytorycznie, konsekwentnie i konstruktywnie. Czasem strategicznie cofnij si ę o krok w tył by móc pójść dwa kroki do przodu…
Przegrać sprawę sądową – skumulowanie wzajemnych pretensji w sporze. Niekorzystny sen. Złe decyzje które prowadzą do zaognienia sprawy zamiast do jej wyciszenia….
Kogoś do sądu pozwać – masz problemy z dochodzeniem swoich praw i oczekujesz pomocy z zewnątrz. Zalecana większa doza asertywności….
Widok sędziego przedstawia szacunek dla przepisów, norm społecznych i prawa. Sędzia w todze ujawnia niecierpiące zwłoki problemy prawne, groźbę poniesienia konsekwencji za stare lub nowe przewinienia….
Widok adwokata w sądzie przedstawia dziedzinę argumentów i atutów, jakimi dysponujemy, aby przywrócić sprawiedliwość, ukazać prawdę, odnosi się do aspektu prawnego jakiegoś zamierzenia, który okazuje się o wiele bardziej znaczący, niż przewidywano; nakazuje przygotować się do obrony swoich praw lub oddania sprawiedliwości pokrzywdzonym przez nas….
Widok notariusza w sądzie przedstawia dziedzinę zysków, darowizn, spadków, oznacza również konieczność przestrzegania lub nakazania komuś przestrzegania jakiegoś porozumienia, umowy, zobowiązania, kładzie szczególny akcent na dotrzymanie warunków porozumienia czy umowy….

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »