Rozwój

 

 

 

Synonimy:     Rozwój, Wzrost…..
Antonimy:       Niedorozwój…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć swoje wady i zmieniać je –   rozwijasz się w prawidłowym kierunku…
Widzieć u kogoś –   ktoś Cię mocno zadziwia, jeszcze krok i zakochasz się…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Każdy z nas znajduje się na różnych poziomach rozwoju zgodnie z własnymi zdobytymi doświadczeniami na swojej drodze życia w świecie materii. Gdy analizujemy własne nawet pojedyncze życie wyraźnie widzimy wędrówkę poprzez różne poziomy świadomości i własny rozwój. Nasz plan fizycznej egzystencji zmienia się i pogłębia punkt widzenia sensu życia na nim, pogłębia się również sposób widzenia własnej esencji i Najwyższego Źródła. Struktura życia oparta jest na tym, aby przechodzić przez poziomy rozwoju świadomości tak jak po szczeblach drabiny by piąć się w górę. To dla tego poczucie aktualnego przeżywania lub bezpośredniego doznawania czegoś, poczucie obecności czy zachodzenia czegoś w polu naszej wewnętrznej percepcji jest uzależnione od osobistego poziomu rozwoju. Świadomości nie należy utożsamiać z samoświadomością rozumianą jako różne sposoby poznawania własnej istoty, dotyczy to szczególnie świadomości samego siebie, dzięki której człowiek zdaje sobie sprawę z własnej tożsamości. Każdy plan fizycznej egzystencji jakim jest nasze życie zmienia się wraz ze zdobytymi doświadczeniami na ziemskim planie życia, w ten sposób pogłębia się nasz punkt widzenia świata i otoczenia oraz sposób widzenia własnej esencji i Źródła Wszelkiego Istnienia. Sposób zbierania doświadczeń oparty jest na tym, aby przechodzić przez poziomy własnego rozwoju tylko w oparci o własne doświadczenia i na swojej skórze……. Więcej w doskonałym artykule….. http://wiedzaduchowa24.sennik-mistyczny.pl/poziomy_swiadomosci,93.html

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »