Rośliny

 

 

Synonimy:     Rośliny, Gąszcz…..
Antonimy:       Pustynia…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Hodować –   dobre wychowane dzieci…
Siać –   bogaty ożenek…
Ładnie rosnące –   Twoje plany, udadzą się i zaowocują sukcesem…
Sadzenie –   oznacza zakładanie czegoś nowego…
Dużo –   lubisz towarzystwo…
Kiełkujące –   skromność popłaca…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Rośliny jako jeden z najniższych i tym samym zarazem podstawowy stopień świata organicznego, odgrywa role metafory bezczynności, niskiej inteligencji, braku uczuć i własnej woli, melancholii i stagnacji, rozwoju w jednym kierunku, powolnego jednak nieustannego wzrostu po określonej ścieżce……., Rośliny są symbolem jedności wszelkiego życia, w przekazach znajdujemy wiele przykładów całkowitej lub częściowej przemiany roślin w zwierzęta i ludzi na bazie naturalnego kierunku rozwoju duszy roślinnej……, symbolika roślin jest znacznie donioślejsza niż nam się to wydaje, to w usystematyzowanym swoim potencjałem świecie roślin leży tajemnica naszej podświadomości która jest najwyższym przejawem wielu milionów lat ewolucji, tylko po to by, taki mechanizm opisujący pierwotne podstawy istnienia i funkcjonowania istoty ludzkiej mógł powstać……, Tak więc usystematyzowanie naszej podświadomości sięga głębin rozwoju duszy natury jako podstaw powstania zasady opisującej istnienie rodzaju ludzkiego……, Koncepcja duszy roslinnej wywodzi sie z nauk hermetycznych i alchemii…., To właśnie te nauki są podwaliną do nowoczesnego sposobu widzenia wszelkich poziomów świata i wszechświata z swoistym miejscem dla racjonalnej nauki naszego obecnego materialistycznego świata…., To dzięki naukom hermetycznym wiemy ze istota ludzka ma trójdzielna naturę i duszę swojego głębokiego wnętrza opartą o wypracowaną we wcześniejszych cyklach wszechświata duszę roślinną, zwierzęcą, i racjonalną…….., Dusza roślinna jest niezbędna i nierozłączną podstawa dla duszy zwierzęcej i dla jeszcze bardziej skomplikowanej duszy racjonalnej człowieka……, Jest swoistym łącznikiem i pośrednikiem pomiędzy nasza podświadomością czyli właśnie zasadą schematyczną, statyczna, określoną do granic możliwości jako dusza roślinna a świadomością, jako duszą potencjału i kreacji, możliwości indywidualnego rozwoju czerpiącego swoimi “korzeniami” z “bazy danych” podświadomości……, Dusza roślinna jest mroczna, przyziemna i ciągnie nas w dół, do świata zmysłów, jednak to dzięki takiemu powiązaniu mamy zapewnioną bezpośrednią i indywidualna wręcz intymną więź z naszymi pierwotnymi korzeniami których rodowód sięga czasów powstania ziemi oraz formowania się na niej całej natury……, Dusza roślinna jest bezpośrednio swoją zasadą związana z Anima Mundi jako Duszą Świata ożywiającą wszelkie istoty, To za pośrednictwem duszy roślinnej uzyskujemy w szczególnych stanach wgląd w natrę zjawisk związanych z otaczająca nas przyrodą, kontakt pomiędzy dusza roślinna a duszą świata jest nieprzerwany i władcza nas w ten sposób w nierozerwalny krąg istot żywych na naszej planecie i nie tylko……, W obrębie naszego ciała fizycznego “Dusza Roślinna” czyli nasza podświadomość jest związana z autonomicznym układem nerwowym, która zarządza metabolizmem, trawieniem, biciem serca i innymi podstawowymi procesami nierozerwalnie związanymi z istotą życia a przebiegającymi w naszym ciele….., Dusza roślinna wyobraża w ten sposób najgłębsze poziomy podświadomości gdzie znajdują się jej najgłębsze korzenie nasze własnej prawdziwej jaźni, a skąd bierze się nasza elementarna i podstawowa siła życia jako podstawowy mechanizm napędzający wszelkie istoty gdyż dusza roślinna czerpie pożywienie jako siły dla naszego istnienia z energii żywiołów,ognia- słońce, powietrza – tlen a z nim prana, wody i ziemi jako pożywienie dla naszych ciał……., dzięki swojej fundamentalnej i materialnej podstawie opartej na naturalnych procesach wegetatywnych oraz możliwości czerpania pożywienia z otaczającej nas natury człowiek jest nierozerwalnie związany z przyroda i natura na każdym jej poziomie oddziaływania……, W starożytnych misteriach bogowie wegetacji sa nierozerwalnie związani z procesami przyrody i natury, z tajemnicami życia i śmierci, narodzin, wzrostu, śmierci i ponownego odrodzenia…., Ciągłe przemiany roślin między wzrostem, kwitnieniem, dojrzewaniem i śmiercią, między siewem i zbiorami czynią z całego królestwa roślin symbol cyklicznej odnowy. Rośliny w płodnej pełni są często kwintesencją pojęcia naszej “matki ziemi”……, Właśnie takie symboliczne skojarzenie w sennej rzeczywistości czynią z roślin najszerzej rozpowszechniona przenośnie duchowego rozwoju, u swojej podstawy mroczna i tajemnicza, swoimi korzeniami czerpie z pokładów zgnilizny, rozkładu i śmierci by z udziałem wody i powietrza sięgnąć świetlistej istoty słońca i wydać na świat doskonałe owoce jako szczyt swojego rozwoju, stając się w ten symboliczny sposób podstawą ożywczej siły wszechświata w długim łańcuch istnień na drodze do doskonałości…….., W naszej sennej rzeczywistości rośliny swoimi korzenia mi nie sięgają takich głębi, jednak ich niepozorna obecność przy interpretacji marzenia sennego nie powinna być lekceważona ponieważ możne mieć głęboki i bardzo ważny sens. Rośliny w snach często utożsamiają się z naszym domem rodzinnym, opisują więzi miedzy poszczególnymi domownikami, obrazują cała wspólnotę otoczenia, w tym również relacje z sąsiadami, obrazują symbolicznie transcendentalna mądrość lub głupotę……, Jedzenie warzyw symbolizuje potrzeby naszych ciał, dobrze rozumiane gdy warzywa są dorodne, źle gdy sa zgniłe lub suche, Kwiaty i niektóre owoce są symbolem naszej duchowości i wzniosłości, chwast prostactwa i przyziemności, Orzechy to wiedza, mądrość i siły rozwoju, Pestki to zalążek nowego życia i nowych idei, pąki symbolem dziecięcego rozwoju, liście utożsamiając liczne dzieci, Jarzyny sprawiają nasz wzrost, górnolotne plany i idee, drzewa są złotem alchemików, szczytem rozwoju świata roślin, prawdziwą doskonałością i majestatem, dowodem na cykliczność naszego życia, rosną niestrudzenie do słońca, mając korzenie głęboko w ziemi, pobierają wodę z ziemi, opierają się wiatrom, niespiesznie trwają, żywe i piękne, majestatyczne, zaszczycają nas wszystkich swoim bytem, i od wieków żyją obok nas i dla nas, są symbolicznym dopełnieniem i zamknięciem rozwoju dla tego poziomu Duszy roślinnej…….., Równie symboliczne w naszych snach są czynności jakimi otaczamy świat roślin, gotowanie to proces alchemicznej przemiany jaka się w nas odbywa…, Uprawa oznacza nasza płodność i gotowość do założenia rodziny, posiadania dzieci i opieki nad nimi…, Gnijące, popsute oznaczają czas śmierci części naszej jaźni i narodziny nowej świadomości…, wyrywanie chwastów i pielenie grządek zmysł porządku i sposób organizacji swojego życia…, Mrożone warzywa i owoce oznaczają letarg i hibernacje obecnego stanu rzeczy w naszym życiu…, Dzikie sady i ogrody pełne roślin to chaos natury, nieład życiowy i liczenie na zrządzenie losu…, Brak w ogródkach czy sadach roślin to symbol leków egzystencjalnych i utrata sił i chęci do przemian w życiu…,Przetworzone rośliny symbolizują wyjałowienie naszej strawy duchowej i zagubienie głównego kierunku naszej drogi rozwoju…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Similar Posts:


« »