Rewolucja

 

 

 

Synonimy:    Rewolucja,  Przewrót, Pucz, Rebelia, Rewolta, Zamach stanu, Zamach…..
Antonimy:      Pokój…..

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Brać udział –   nastąpi definitywna zmiana zdania….
Być zaskoczonym –   zmiany poszły za daleko w Twoim mniemaniu…
Straty na skutek rewolucji –   nie jesteś przygotowany na nadciągające zmiany…
Cieszyć się z –   może to Ty powinieneś się zmienić…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Termin rewolucja używany do określania wielkich zmian w społeczeństwie, kulturze, filozofii i technologii, to najczęściej zmiany systemów politycznych, które mogą swoim zasięgiem obejmować oddziaływanie globalne, podczas gdy inne mogą obejmować struktury lokalne……, Rewolucja z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio to nic innego jak przewrót, co oznacza definitywną zmianę, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie i raczej przy użyciu siły i presji. Słowo pochodzi z wczesnośredniowiecznej łaciny “revolutio” ? “toczenie się do tyłu, powrót”, z łacińskiego “revolvere” ? przewracać, obracać….., W sennej rzeczywistości rewolucja jest zmianą sposobu myślenia, ba całego sposobu funkcjonowania, to obalenie starych skostniałych stereotypów i tym samym wyjście poza dotychczasowe ograniczone horyzonty myślenia a co za tym idzie i postępowanie….., Jest to proces przebiegający gwałtownie, niezgodny z dotychczasowymi zasadami, najczęściej na skutek traumatycznych przeżyć, jednak pozwalający nam sie spod ich wpływu wyzwolić by rozwinąć w krótkim czasie skrzydła do górnolotnych idei…….., Mała rewolucja od czasu do czasu to dobra żecz….., Może i w Twoim wypadku rewolucja duchowa pozwoli wyzwolić się spod wpływu materii by podążać droga własnego rozwoju……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »