"Alienis delectari malis – voluptas inhumana"...
Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka...
Autor Mi Nieznany

Ręka

 

 

 

Synonimy:     Ręka, Dłoń, Graba, Grabula, Rąsia, Łapa…..
Antonimy:       Noga……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Podawać rękę –  nowa znajomość…
Silne –  zrobisz dobry interes…
Brudne –  Popadniesz w kłopoty finansowe…
Mała –  nie wierz tym, którzy zawsze Ci przytakują…
Atrakcyjna –  będziesz się cieszyć z sukcesu w pracy…
Całować –  zazdrość i podejrzliwość pomiesza Ci szyki…
Zranić –  bądź ostrożny…
Opalona –  masz silnego opiekuna….
Widzieć czyjeś –  kłopoty i cierpienie…
Mocno owłosione –  niepowodzenie i straty…
Mieć wiele rąk –  spotka cię zaszczyt….
Nie mieć prawej ręki –  Twój ojciec podupadnie na zdrowiu…
Nie mieć lewej ręki –  Twoja matka będzie mieć kłopoty ze zdrowiem…
Myć je –  zdobędziesz uznanie i szacunek otoczenia…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Ręka jest symbolem Opatrzności jako obecności Boga w naszym życiu i jego łaski, wiary i błogosławieństwa, władzy boskiej, ojcowskiej, siły, działania, ochrony, daru…., Ręka, ramię, dłoń Boga to wcielony Logos, potęga Opatrzności, moc obrończa, karząca, twórcza, błogosławiąca, pomocna, sprawcza, zwyciężająca wrogów, natchnienie proroków i patriarchów. Hebrajski wyraz „iad” oznacza zarazem rękę i potęgę, wyrazem jej dobroczynnego działania są promienie słoneczne kończące się zazwyczaj wyobrażeniem dłoni. Dłoń to połączenie zasady męskiej i żeńskiej, pasywna w stosunku do tego, co zawiera w sobie i aktywna w stosunku do tego, co chwyta, w tym kontekście jest bronią i narzędziem, w obu rolach daje się wzmocnić i przedłużyć przez wykonane przez siebie bronie i narzędzia…., „Dłoń jest narzędziem narzędzi”…., Reka i dłonie to najbardziej ekspansywna część naszego ciała, wyrażające za pomocą symboli nasze emocje, uczucia, i czynności…., Istnieje niewiele emocji i uczuć których nie można było by przedstawić symbolicznie za pomocą rąk, dlatego ręka to symbol aktywności, ekspansji, porozumienia i władzy. Znajdować się w ręku Boga lub władcy, znaczy być wydanym na jego łaskę, ale także pozostawać pod jego opieką. Uchwycenie względnie podanie ręki lub obu rąk jest oznaką przyjacielskiej otwartości, oddania się lub wybaczenia, dlatego od dawien dawna jest to istotny symbol zawarcia związku małżeńskiego ma znaczenie mistyczno-symboliczne. W buddyzmie zamknięta dłoń oznacza utrzymanie w milczeniu ezoterycznych tajemnic, toteż otwarta dłoń Buddy wskazuje na to, że nie przemilczał żadnych tajemnic. Buddyzm i hinduizm znają ponadto wiele gestów dłoni o ustalonym znaczeniu symbolicznym, które odgrywają ważną rolę, mogą one wyrażać groźbę, oddanie, medytację, podziw i modlitwę, argumentację, brak bojaźni. Mowa dłoni i palców w większości kultur odgrywają rolę jako środki porozumienia się i ekspresji, i tak po części w Afryce za oznakę poddania się i szacunku uchodzi położenie lewej dłoni z zamkniętymi palcami w dłoń prawą, podobne znaczenie miał w Rzymie gest ukrycia dłoni w rękawach. W starożytności dłonie przykrywano lub przysłaniano, gdy zbliżano się do wysokich dostojników lub otrzymywano od nich dary. Gesty te później spotykamy niekiedy również w sztuce, jako wyraz czci religijnej….., W Kościele, pojawiają się one w czynnościach liturgicznych, kiedy święte przedmioty niesione są przez kapłanów…., Bardzo szeroko rozpowszechnione jest rozróżnienie między symbolicznymi znaczeniami prawej i lewej ręki. Odgrywa ono rolę w geście błogosławieństwa przez nałożenie rąk, co wykonywane jest prawą ręką i często rozumiane jako rzeczywiste przeniesienie sił….., Ingerencja Boga symbolizowana jest często przez rękę wychylającą się z chmur, ogólnie rękę Boga interpretowano niejednokrotnie jako symbol wcielonego Logosu. Gestem modlitewnym jest od czasów średniowiecza złożenie dłoni. Za prawnie obowiązujące uchodzi jeszcze dziś podniesienie prawej ręki przy składaniu przysięgi……, Prawa ręka i praworęczność symbolizuje myślenie racjonalne, konstruktywne. Posługiwanie się prawą ręką we śnie symbolizuje poleganie na przede-wszystkim na racjonalnym myśleniu lub funkcjonowanie naszego umysłu na tym właśnie poziomie……., Jeśli na jawie jesteś osobą leworęczną, może to znaczyć, że potrzebujesz więcej racjonalnego myślenia a mniej emocji….., Zasadniczo prawa ręka jest strona naszych umiejętności twardego stąpania po ziemi i pełnego potencjału która daje, pomaga i powierza w oparciu o znane aksjomaty….., Lewa ręka i leworęczność to podświadomość. Posługiwanie się lewą ręką we śnie, zwłaszcza jeśli jest się osobą praworęczną oznacza potrzebę otwarcia się na podświadomość, a z nią związane emocje i uczucia…..,W prostszym symbolizmie lewa ręka jest symbolem uległości i podporządkowania, ma związek z nieuczciwością i machlojkami, w alchemii natomiast oznacza pierwiastek żeński, myśl intuicyjną, podświadomą….., Jeśli w śnie jesteś osobą leworęczną, może to oznaczać, że potrzebujesz więcej prawidłowo przebiegających przez Twoje życie uczuć i emocji….., Uścisk dłoni w alchemii symbolizuje mistyczne małżeństwo przeciwieństw, którego wynikiem jest całość i pełnia a także porozumienie pomiędzy podświadomością i świadomościowa jako prawa i lewa strona…….., Również stan dłoni ma znaczenie symboliczne…., Delikatne dłonie mogą oznaczać łagodność i troskę, okazywana własnemu fizycznemu ja…., szorstkie mogą oznaczać coś przeciwnego, że zaniedbujemy swoje ciało na rzecz ducha, kanciaste toporne mogą oznaczać prostackie i obcesowe traktowanie innych……., puste ręce symbolizują niedostatek, samotność, klęskę i pustkę,podczas gdy pełne ręce symbolizują obfitość, dostatek i pomyślność……., Ręce symbolizują również twórczą aktywność danej osoby w świecie materialnym, jej sposób postępowania i rozwiązywania problemów, czyny i osiągnięcia…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
I ogień, i woda są nieczułe na ludzkie cierpienia...
- Anonim...

« »