"Alienis delectari malis – voluptas inhumana"...
Cieszyć się z cudzego nieszczęścia to radość nieludzka...
Autor Mi Nieznany

Puchar

 

 

 

Synonimy:    Puchar, Czara, Kielich…..
Antonimy:      Szklanka, Kubek…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Otrzymać w darze srebrny –   będziesz piastował wysoki urząd…
Złoty –   dostaniesz spadek…
Pić z skromnego wodę –   powrót do zdrowia…
Nie-móc wypić –   oznacza ciężkie załamanie zdrowia…
Nie przyjąć –   możliwa poważniejsza choroba…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Puchar to symbol chłonnego naczynia o charakterze biernym, żeńskim, niczym łono……., Pucharów używa się w wielu obrzędach inicjacji, dlatego we śnie może mieć związek z duchowym wtajemniczeniem……., Puchary symbolizują obfitość i nieśmiertelność, oznaczają tajemnice Bogini Matki, narodziny, śmierć i odrodzenie……, Puchar to atrybut króla i arcykapłana Melchizedecha, który pobłogosławił Abrahama, dając mu chleb i wino proroka Eliasza, którego anioł karmił podpłomykami i wodą, dlatego w czasie sederu paschalnego stawia się na stole kielich dla proroka Eliasza jako niewidzialnego gościa, gdzie jego odwiedziny są zapowiedzią przyjścia Mesjasza….., W mitologii święte puchary są niewyczerpanym źródłem pokarmu, orzeźwienia i magicznego eliksiru wiecznego życia. W alchemii puchar symbolizuje kamień filozoficzny….., Święty Graal jest świętym pucharem, kosmicznym środkiem, sercem wszechświata i źródłem wszelkiego życia……., Trzy kielichy napełnione, Pierwszy mlekiem….., Drugi winem….., Trzeci wodą……, Symbolizują dla muzułmanów…., l. islam gdyż mleko reprezentuje tu religię naturalną i właściwą i powrót do wartości koczowniczego życia pasterskiego jako prawdziwych źródeł Abrahamowicz……, 2. chrześcijaństwo ze względu na kultowe, transcendentne znaczenie wina….., 3. judaizm w którym woda jest straszliwą karą, jak w potopie, lub cudowną pomocą, jak przy przekraczaniu Morza Czerwonego…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Mądry mężczyzna potrafi zbudować miasto, mądra kobieta jest zdolna doprowadzić do jego upadku...
- Anonim...

« »