Przyodziewek

 

 

 

 

 

Synonimy: Przyodziewek, Odzienie….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Przyodziewek – to powierzchowność danej osoby, jako jej społeczny wizerunek, wrażenie jakie chcemy wywrzeć na otaczających nas ludziach na jawie. Przyodziewek ukrywa wady, braki i niedociągnięcia ale też podkreśla zalety, w snach bardzo często akcentują nasze wewnętrzne zdolności i talenty. Odpowiedni przyodziewek na jawie potrafi sprawić że wydajemy się być kimś innym niż jesteśmy w rzeczywistości w snach jest dokładnie na odwrót, to nasza podświadomość odziewa nas w zgodzie ze swoją logiką uzewnętrzniając te cechy charakteru które ją meczą, oczywiście robi ta w swoim przewrotnym stylu, skupiając się na emocjach jakie ma spowodować senny obraz. Rodzaj i stan naszego odzienia widziany we śnie świadczy jak widzimy sami siebie w świetle oddartych ze złudzeń i fałszu wewnętrznych prawd. W tym kontekście zmiana odzienia wskazuje na zmianę kierunku w życiu, nowy jego etap, zrozumienie własnej głębi. Lśniące, błyszczące lub z lekkim poblaskiem odzienie to symbol wpływu wyższej jaźni, symbol uświęcenia świadczący o przekroczeniu granic materii. Odzienie pobrudzone ziemią czy błotem jest symbolem nadchodzącego duchowego olśnienia jako następstwa czarnej nocy zmysłów ? Nigredo, okresu przekraczania granicy własnego wnętrza i wzrostu siły oddziaływania ducha na ciało. Sny w których widzimy kogoś nam bliskiego przyodziewającego nowe odzienie jest przeczuciem i symbolem śmierci kogoś z rodziny. W takim śnie człowiek który ma umrzeć zazwyczaj pojawia się w nowym odzieniu. Jest to symbol ostatniej przemiany w alchemii nazywanej Coagulatio ? wzejście nieśmiertelnego ciała….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »