Przygotowywać sałatkę

 

 

 
Synonimy: Przygotowywać sałatkę, Przygotowywać surówkę….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Przygotowywać sałatkę – istota snu poprzez przygotowania prostego i skromnego posiłku jakim jest sałatka odnosi się do wzajemnych stosunków na zasadzie wzajemności postaw jako konieczności do umiejętności wspólnego stawiania czoła w niektórym nieoczekiwanym lub zaskakującym sytuacjach. Istota snu lokuje się w warstwie emocji. To właśnie poprzez uświadomienie sobie emocji drzemiących w procesie przygotowywania sałatki czy surówki sen ujawnia łatwość lub trudność stawienia czoła w każdej zaskakującej dla nas w życiu sytuacji przy jednoczesnej umiejętności wzajemnego się wspierania w działaniach. Radosna postawa ujawnia optymizm życiowy nacechowany jednak pewną dawką beztroski nad która dobrze jest rozsądnie panować.  Przygotowywanie z konieczności lub z niechęcią we śnie dla kogoś sałatki oznacza, że cechuje nas merkantylizm i że prawie zawsze spodziewamy się otrzymać coś w zamian za to, co robimy dla osób z własnego otoczenia. Sen wtedy wskazuje na nasze złudne przekonanie, że dokonywane przez nas proste czyny w sposób niepodważalny powinny nam przynieść nagrodę lub szczególne przywileje. To właśnie taką postawę piętnuje sen o przymusowym dbaniu o czyjeś potrzeby i z tym w samym sobie należy walczyć….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »