Przyczynić się do zwycięstwa

 

 

 
Synonimy: Przyczynić się do zwycięstwa, Mieć swoje zasługi w osiągniętym przez kogoś sukcesie….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….
Przyczynić się do zwycięstwa – sen odzwierciedla możliwość, jakie nie wykorzystujemy prawidłowo lub w niewystarczającym stopniu do osiągnięcia upragnionego przez nas celu. Istota snu pozwala poznać przyczyny i ujawnia w ten sposób kierunek koniecznych zmian w postawie osobistej jakie muszą nastąpić by doszło do osiągnięcia celu….

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »