Przemoc

 

 

 

Synonimy:     Przemoc, Presja, Przymus, Nacisk, Siła, Agresja…..
Antonimy:       Delikatność, Subtelność….

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być świadkiem –   wściekłość i gniew na innych którego nie możesz opanować…
Brać udział w –   utracisz nad sobą kontrolę…
W domu –   złość za swoje niepowodzenia wyładowujesz na członkach rodziny…
Być ofiarą przemocy –   nie potrafisz dać sobie rady z problemami…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Pojęcie przemocy pomimo obecnych w historii przeobrażeń znaczeniowych zawsze połączone było z relacjami między płciami, a więc z tym, co znaczy w danym społeczeństwie być mężczyzną i kobietą i z tym, jakie zależności ekonomiczne, społeczne i psychologiczne przypisywano tym kategoriom. Do niedawna co najmniej nierówny podział władzy między kobietami i mężczyznami uzasadniano między innymi odmiennym podziałem “namiętności” oraz innym potencjałem przemocy. Realna, gotowa do zastosowania przemocy władza miałaby się koncentrować po stronie mężczyzn, podczas gdy zadanie kobiet miałoby polegać na neutralizowaniu męskiej gotowości do stosowania przemocy poprzez własne podporządkowywanie się im. Zgodnie z takim obecnym u Hobbesa i Freuda podejściem teoretycznym opanowanie przemocy, która zawsze istnieje w stanie potencjalnym, jest warunkiem zachowania porządku politycznego i zabezpiecza w ten sposób wszechwładzę męską. Przemoc w jakiej kol-wiek postaci uderza w godność jednostki, i wykracza poza przyjęte przez społeczeństwo normy, możemy podzielić ją na fizyczną i psychiczną……, Dodatkowo do tego dochodzi przemoc w rodzinie jako zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkom rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody w sytuacji kiedy jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy……, Przemoc, morderstwo, rozlew krwi, okaleczanie, masakra i wszelkie przejawy potwornej przemocy fizycznej symbolizują alchemiczny stan morlificatio, w trakcie którego składniki podstawowe naszej ciemnej strony natury zostają rozdrobnione na czynniki pierwsze, aby następnie mogło powstać z nich coś lepszego, by na koniec przyjąć własne doświadczenie jako rozwijające nas pouczenie……, Przemoc okazywana otoczeniu może więc oznaczać początkowe etapy przemiany, w trakcie której stare musi zostać rozdarte na strzępy, aby zrobić miejsce na stworzenia nowego, gdzie ostatnim etapem zrozumienia może być przyjecie przemocy na swoje barki jako ofiara która umie wybaczyć wyrządzoną krzywdę……, Sny o przemocy często symbolizują poczucie utraty kontroli albo wrażenie przytłoczenia na skutek poważnych wstrząsów w życiu. Mogą także wyobrażać wściekłość i złość na innych….., Sny o padaniu ofiarą przemocy są często także objawem ciężkiej depresji, na przykład po rozstaniu lub rozwodzie. Takie sny oznaczają obwinianie siebie samego za wszystko, co ułożyło się źle. Sny o byciu gnębionym mogą także symbolizować poczucie bycia prześladowanym przez innych lub los, brak realnego zrozumienia przyczyn swojej sytuacji, swoistym piętnem które obarcza nas los za nasze wcześniejsze postępowanie………

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »