Prometeusz

 

 

 

 

 

 
Synonimy: Prometeusz….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Prometeusz – myślący tylko w przód. Tytan. Syn tytana Japetona, brat Atlasa i Epimeteusza, ojciec Deukaliona. Według jednego z mitów Prometeusz ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze łzami. Duszę zaś dał mu z boskiego ognia, którego parę iskier ukradł z rydwanu boga Heliosa. W sztuce, postawa Prometeusza to symbol buntu przeciwko autorytetowi. Postawa prometejska to postawa nacechowana poświęceniem się jednostki dla dobra ogółu, dla idei bez względu na osobiste konsekwencje. Taką postawę określa się mianem prometeizmu. Jednak głównym pojęciem, które wiąże się z snami jest ludzka postawą Prometeusza którą jest tzw. kompleks Prometeusza, czyli dążenie do poznania bez względu na konsekwencje. Sen najczęściej jest niestety tylko przestrogą by w żadnym ze swoich planów nie być zatwardziałym i upartym, by próbować być bardziej elastycznym w swoich poglądach i czynach nawet jeżeli ma się czyste dobro w sercu

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »