Pracować od poniedziałku do piątku

 

 

 

 

 

Synonimy: Pracować od poniedziałku do piątku, Pracować od świtu do zmierzchu….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Pracować od poniedziałku do piątku – sen reprezentuje życiowy trud, znój codzienności, szablon, schemat który trzeba zacząć delikatnie zmieniać. To miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie służącego mu dobra, w tym kontekście sennej rzeczywistości taki sen to ukierunkowana świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku, działaniu lub oddziaływaniu człowieka na swoje otoczenie w celu osiągnięcia założonego przez niego celom i przekształcenia otoczenia do swoich potrzeb. Istnieją trzy główne postawy wobec codziennej pracy od poniedziałku do piątku które mimo że widzimy w sennej rzeczywistości odzwierciedlają nasze prawdziwe nastawienie na jawie, co jest wyraźnym krzykiem naszej podświadomości do poważnego traktowania swoich obowiązków:
1) Nastawienie punitywne – człowiek postrzega pracę jako przymus, co wiąże się z traktowaniem pracy jako niezgodnej z jego wolą, stanowiącej efekt przemocy fizycznej, moralnej lub ekonomicznej. Takie nastawienie częściej wykazują osoby, wykonujące proste prace fizyczne i posiadające stosunkowo niskie wykształcenie.
2) Nastawienie instrumentalne – człowiek traktuje pracę jako źródło zaspokojenia własnych potrzeb i daje od siebie tylko tyle ile musi by otrzymać za swoja prace wynagrodzenie.
3) Nastawienie autoteliczne – gdy praca jest postrzegana jako wartość, cel sam w sobie, źródło rozwoju osobistego, służy wartościom wyższym, jest sposobem życia i wiąże się ze sferą samorealizacji w pracy zawodowej.
Praca od poniedziałku do piątku to nasza rola, nasze obowiązki, czyli to co człowiek robi, aby się utrzymać aby przeżyć, to co musi robić czy mu się to podoba czy nie, a mimo to, robi to najlepiej jak potrafi – stara się lub nie. Sen może symbolizować znaczący okres przejściowy w życiu, który ma związek z samookreśleniem i wizerunkiem samego siebie w otaczającej nas rzeczywistości…..

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »