Posiłkować się wsparciem

 

 

 

 
Synonimy: Posiłkować się wsparciem….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Posiłkować się wsparciem – sen przedstawia pracę, jaką należy podjąć, aby odkryć głębokie znaczenie sytuacji, mniej lub bardziej tragicznej, jaką przeżywają osoby z naszego otoczenia. Nakazuje przy tym zachowanie czujności i uświadomienie sobie, że sytuacja ta nie jest całkowicie ujawniona z powodu nakazu milczenia narzuconego przez to otoczenie. Odzwierciedla przekraczanie własnych możliwości, jeżeli chodzi o postawę wobec otoczenia lub grupy. Przedstawia odwagę ujawniającą się podejmowaniem swojej części odpowiedzialności w nowej orientacji, determinację, jaką okazujemy, skutecznie regulując jakiś problem, rzadką siłę charakteru, jakiej dajemy dowód, opierając się naciskom, których jesteśmy przedmiotem. To, z czym się wznosimy, wskazuje sprawę, w jakiej odznaczamy się odwagą i determinacją. Wznoszenie się, wspinanie na wyższe szczeble, pokonując jakąś przeszkodę, odnosi się do naszej zdolności działania w procesie osobistego rozwoju….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »