Posążek

 

 

 

 

 
Synonimy: Posążek….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….
Posążek – w snach jest personifikują mocy tego co w nas niewidzialnego. Stanowi inspirację dla naszej osobistości pragnącej osiągnąć konkretne cele i wywiera wpływ na tych, którzy powinni działać w wskazywanym przez niego kierunku. Istota snu wskazuje, iż posążek swoją formą opisuje i obejmuje decyzje, jakie należy podejmować by osiągnąć określoną postawę….

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »