Poprzeczka

 

 

 
Synonimy: Poprzeczka….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Poprzeczka – będąca nad naszą głową, wskazuje, że jesteśmy posłuszni kryteriom narzuconym nam przez otoczenie co wewnętrznie nas przerasta lub jest sprzeczne z naszymi prawdziwymi kryteriami. Wskazuje na niezdolność uwolnienia się od swojego pochodzenia, postawy, która odbija się w naszych sądach i czynach. Pokazuje, że nieświadomie akceptujemy rolę pośrednika lub mediatora między wolą wpływowego przedstawiciela naszego środowiska, który ma zwyczaj rządzić, a innymi osobami, które nie chcą mu przyznać tego prawa. Oznacza, że mamy trudność z przeciwstawianiem się autorytetowi i czujemy się w obowiązku być jego rzecznikiem lub wykonawcą jego poleceń. Będąca poniżej naszego wzroku, przy ziemi przedstawia nieuchronność zasady życia „od decyzji przez przyczyny do skutku”. Istota snu wskazuje iż należy się liczyć z tym, że wcześniej czy później poznamy skutki naszych działań. Jeżeli posuniemy się za daleko, bez zastanowienia spotkamy na swojej drodze przeszkody, które sprawią, że sytuacja obróci się przeciwko nam….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »