Popręg

 

 

 
Synonimy: Popręg….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Popręg – sen przedstawia kruchość motywacji, nietrwały, niepewny charakter stabilności w naszym życiu w następstwie traumatycznych mocno wymuszonych przeżyć, odnosi się do stymulującego wkładu, do nakłaniania, aby w jakiejś sytuacji okazać więcej własnej incjatywy lub samodzielności. Ściągniety zbyt mocno oznacza, że czyjaś zła wola, nieżyczliwość mniej lub bardziej poważnie narusza naszą równowagę. Wiszący na haku, na ścianie oznacza, że doznajemy wielkiej niechęci, aby zaufać zarówno komuś innemu, jak i samemu sobie, odczuwamy konieczność posiadania dowodów swojej własnej przedsiębiorczości na równi z dowodami samowystarczalności innych osób z naszego własnego otoczenia które są postrzegane jako dowody przedsiębiorczości. To oczywiste poszukiwanie własnej drogi do niezależności…..

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »