Popłoch

 

 

 

 
Synonimy: Popłoch, Uciekać w popłochu, Zdziwić się wywołanym popłochem….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Popłoch – sen ma swe źródło w instynkcie przetrwania. Stan silnego emocjonalnego napięcia, pojawiający się w sytuacjach realnego zagrożenia, jest naturalną reakcją obronną naszego organizmu. Spowodowany jest zdolnością zapamiętywania i kojarzenia podobnych sytuacji w szczególności gdy podobna sytuacja w przeszłości miała groźne dla nas konsekwencje oraz w przypadku ludzi z umiejętnością abstrakcyjnego myślenia które powoduje swoiste wizjonerstwo, że z tej właśnie decyzji wyniknie problem która spowoduje groźny skutek. Popłoch jest nierozerwalnie połączony z naszymi doświadczeniami gdzie odstęp czasowy jest nieistotny gdyż wszystkie zdarzenia z przeszłości nasza podświadomość przechowuje jako swój potencjał na wszelkie przyszłe ekstremalne sytuacje w przyszłości przez całe nasze życie. To bardzo ważna zdolność ludzkiej jaźni, że z pozoru oderwanych od siebie przeżytych sytuacji newralgicznych w życiu potrafi w stanie emocjonalnego napięcia wysublimować kreatywną nową wartość i obdarzyć nas potencjałem do rozwiązania problemu. Dlatego też w sytuacji podobnej nasza podświadomość uruchamia sygnały zarejestrowane wcześniej a w nas budzi sie popłoch który ma nas przygotować do nadchodzącej w mniemaniu naszej podświadomości konfrontacji. W tym kontekście popłoch może mieć skutek pozytywny gdy efektem jego działania jest ochrona nas lub naszego interesu albo negatywny gdy powstrzymuje nas przed konsekwentnym dążeniem do celu. Popłoch wiąże się z odczuwaniem sytuacji jako niebezpiecznej, a źródło tej reakcji stanowi aktualny, określony stan naszej szeroko pojmowanej jaźni. Szybko wygasa jeżeli po wystąpieniu bodźca, który go wywołał, nie ma przykrych skutków jego działania. Wtedy reakcja zanika, a organizm przystosowuje się do zaistniałej sytuacji. W sytuacji, kiedy szkodliwe działanie bodźca trwa, przeżywanie popłochu rozwija się i nasila a nasza jaźń szuka zadowalającego rozwiązania. W naszych snach jest symbolem popełnionych w przeszłości błędów których naprawienie tylko na pozór wydaje się trudne i wróżący dokładnie przeciwieństwo, pokazuje że swoje leki jesteś w stanie pokonać gdyż już wstąpiłeś na drogę zrozumienia natury swoich problemów, rozpoznając leki które Tobą dotychczas manipulowały i manipulują….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »