Poplamiony garnitur

 

 

 

 
Synonimy: Poplamiony garnitur….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Poplamiony garnitur – ujawnia, że jesteśmy po wpływem kogoś z naszego otoczenia lub że jesteśmy posłuszni kryteriom narzuconym przez to otoczenie. W ten sposób sen wskazuje na niezdolność uwolnienia się od swojego pochodzenia lub postawy, która odbija się w naszych sądach i czynach. Pokazuje, że nieświadomie akceptujemy rolę pośrednika lub mediatora między wolą wpływowego przedstawiciela naszego środowiska, który ma zwyczaj rządzić, a innymi osobami, które nie chcą mu przyznać tego prawa. Oznacza, że mamy trudność z przeciwstawianiem się autorytetowi i czujemy się w obowiązku być jego rzecznikiem lub wykonawcą jego poleceń. Czas zdjąć z siebie poplamiony garnitur i założyć mniej sztywne ubranie by stać się sobą i pokazać otoczeniu co naprawdę kryjemy pod garniturem….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »