Popiół

 

 

 

Synonimy:     Popiół, Pył, Proch…..
Antonimy:      Piasek ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Posypywać głowę  –  żałoba w rodzinie…
Zbierać z ziemi –   niespodziewany zysk…
Wysypywać na drogę –   igrasz z przyszłością…
Deptać po   –   chcesz zbyt wiele osiągnąć, a takimi sposobami nie zyskasz nic…
Opadający na wszystko –   Spodziewaj się strat finansowych…
Wyrzucić do śmieci –    zdobędziesz pewną sumę gotówki…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Symboliczne znaczenie popiołu łączy się z jego podobieństwem do pyłu i z faktem, że jest on zimną i niejako oczyszczoną pozostałością procesu spalania po wygaśnięciu ognia, toteż popiół uchodzi w wielu kulturach za symbol śmierci, przemijalności, skruchy i pokuty, ale także oczyszczenia i zmartwychwstania. Posypanie głowy popiołem lub tarzanie się w nim uchodziło u Greków, Egipcjan, Żydów, Arabów i niekiedy jeszcze dzisiaj u ludów pierwotnych za wyraz żałoby. Indyjscy jogini na znak rezygnacji ze świata pokrywają popiołem swe ciała……, Popiół symbolizuje los człowieka, krótkość, kruchość i marność życia, wypalone namiętności…., Popiół przypominający pył ziemi, z którego człowiek, jest zrodzony…., Popiołem posypywano głowę wysypując go z worka, na znak rozpaczy, boleści, zgryzoty, żalu. żałości, żałoby……, Popiół z ofiarnych zwierząt, który zabierano w naczyniach mosiężnych, był popiołem świętym, w odróżnieniu od zwykłego popiołu z ogniska. Do ceremonii oczyszczenia używano popiołu ze spalonej czerwonej krowy, popiół ten. przechowywany przez zgromadzenie synów Izraelowych, służył do pokrapiania wody, bo krowa za grzech jest spalona”….., Posypywanie popiołem głowy pana młodego przy zaślubinach miało przypominać o zniszczeniu Jerozolimy….., Posypywano też popiołem głowy rodziny zmarłego na znak poddania się woli bożej……, Jeść popiół to krańcowa nędza i niedola losu ludzkiego – “Bo popiół jako chleb jadałem, a napój mój mieszałem z płaczem”….., Popioły to surowiec duchowego odrodzenia i nowego życia odradzającego się po klęsce lub zniszczeniu starej osobowości, która spłonęło w ogniu calcinatio, a popioły pozostają, aby zasilić nową jaźń i stać się naszym zwycięstwem nad przeciwnościami naszej drogi……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Similar Posts:


« »