Pomiary

 

 

 
Synonimy: Pomiary….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Pomiary – sen wprost odzwierciedla korzystną lub niekorzystną umiejętność zachowywania tego samego w sposobie własnego działania. Przedstawia potrzebę oparcia się na pewnych normach własnej egzystencji, która może okazać się nad wyraz trafną diagnozą, jeżeli zdamy sobie sprawę ze swoich prawdziwych potrzeb i możliwości. Wskazuje, że jesteśmy zdecydowani zdobyć dzięki swoim zabiegom to, czego pragniemy. Jednak silna determinacja i błędnie wykonane pomiary mogą wypalić naszą energię doprowadzając nas do utraty realizmu. Ważne jest więc zinterpretowanie przyczyny pomiarów lub odnaleźć ukryty sens powodów ich dokonywania, aby się zorientować, czy należy wytrwać w zamiarze, czy dla uregulowania problemu lepiej będzie porzucić tę drogę. Istota snu wkraczając na drogę dosłowności pozostaje na niej aż do końca obrazu sennego. Dlatego też ukazuje nam także w sposób bezpośredni poziom trudności, jakie napotykamy w naszym śnie, aby się uwolnić od jakiegoś życiowego przyzwyczajenia, przeszkody, która wstrzymuje nasz dalszy rozwój. W przypadku skomplikowanych lub porostu trudnych pomiarów przedstawia ciężką, żmudną pracę, jaką wykonujemy, aby zdobyć pewien poziom osobistej niezależności, co można osiągnąć, pokonując liczne przeszkody. Stopień zawziętości przy pomiarach ukazuje rozmiar tego zadania jakie sobie wyznaczamy i odnosi się wprost do wielkość pracy jaką należy wnieść by osiągnąć sukces….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »