Półnegliż

 

 

 

 
Synonimy: Półnegliż, Półnagość….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Półnegliż – sen może ujawniać różne płaszczyzny naszego życia, niezdecydowanie, stan naturalnego niezrozumienia siebie lub konieczność poddania się ascezie na jakiejś z ważnych dla nas płaszczyzn własnego życia. Półnagość to swoista magia wywoławcza ukrytych pod naszym ubiorem kształtów naszej istoty. W starożytności półnagim miesiączkującym dziewczętom kazano tańczyć w zielonym zbożu dla zapewnienia urodzaju, półnagie kobiety biczowano gałązkami na wiosennych polach, aby “pobudzić do działania!!!” bóstwa płodności i urodzaju. Według starożytnych przekazów, bezdzietna kobieta powinna w noc świętojańską półnago wyjść na pola by narwać dziurawca lub ziela świętojańskiego, aby urodzić dziecko jeszcze przed następnym św. Janem. Od dawien dawna nagość jest pod względem symbolicznym wieloznaczna. Z racji wyraźnie uwydatnionych cech cielesnych nagość jest symbolem uwodzenia i żądzy, często jest włączana do praktyk związanych z seksualną częścią życia człowieka. Jako brak osłony i otwartość nagość jest symbolem czystości i prawdy. Nagość Adama i Ewy w Raju jest symbolem ich niewinności przed upadkiem. Przez rezygnację z ubrania, symbolu powiązania ze światem, nagość i półnagość oznacza także ascezę, jako przypomnienie, że wszyscy rodzimy się nadzy, jest symbolem bezwarunkowego poddania się woli Boga. Sny o ukazywaniu półnagiego ciała zawierają przesłanie od podświadomości, że powinniśmy być bardziej otwarci na innych ludzi i ich odczucia. W marzeniu sennym bycie półnagim oznacza nadciągającą jakąś biedę której już teraz możemy swoją mądrością zaradzić. Natomiast widok kogoś półnagiego to zazwyczaj skandal lub oszczerstwo jakiego możemy doświadczyć z jego udziałem. W snach wzniosłych półnaga, eteryczna, piękna istota jest symbolem duszy i początku drogi do doskonałości….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »