Politechnika

 

 

 

 

 
Synonimy: Politechnika, Dostać się na politechnikę, Studiować na politechnice….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Politechnika – sen ma głębokie znaczenie i związek z tym co kształtuje nie możemy jednak zapominać co jest dla nas naprawdę najważniejsze. Politechnika to symbol naszej podświadomości która przywołuje wspomnienia swojej dotychczasowej drogi doprowadzającej nas do teraźniejszość i przyszłość. Sen wskazuje na szkołę życia, na ilość przydzielonej pracy, na oczekujące na nas sprawdziany umysłowe i duchowe. Politechnika, studia czy szkoła to przeżywanie pouczających doświadczeń, pobieranie ważnych nauk mających za zadanie przygotowanie nas na spotkanie z naszym przeznaczeniem. Całe nasze życie jest drogą i nauką, sposobem odbierania lekcji od życia, uczenia się, upadania i powstawania. Chodzenie do Politechniki we śnie może odzwierciedlać uczucie, że danej osobie jest brak pewnego rodzaju doświadczeń niezbędnych do zbilansowania własnych doświadczeń na swojej drodze życia a podpowiadanie i wagary w tej szkole są niemożliwe i nie do przyjęcia. Jeżeli jednak tak się zdarzy, może dojść do duchowej katastrofy. Sny o Politechnice są z reguły najczęstsze w okresie poważnych zmian, transformacji duchowe lub istotnych z perspektywy dalszego rozwoju przejść w życiu. Uczenie się w takiej szkole życia często symbolizuje przyswojenie sobie bardzo istotnych elementów wiedzy której nam na chwilę obecną brak, co pozwala zdobyć niezbędną mądrość do dalszych przekształceń. To właśnie symbolika Politechnika wzywa nas do dalszej nauki na drodze do doskonałości….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »