Pole zboża

 

 

 

 
Synonimy: Pole zboża….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Pole zboża – ma ścisły związek z płodnością i cyklem wegetacyjnym roślin a po przez głębszą symbolikę z duszą roślinną człowieka. To właśnie w cyklu uprawy zbóż można doszukać się podobieństwa do etapów ludzkiego życia, gdzie zasiew odpowiada narodzinom, wzrost i rozwój dorastaniu, żniwa do śmierci ciała , a młócka to symboliczny okres dla naszej duszy w który „Młócą się” wszelkie przeżyte uprzednio doświadczenia gdzie „ziarna” zostają odsiane od „plew” i w ten sposób zarysowuje się koncepcja na następne życie. Symbolika pola pełnego dorodnego zboża odnosi się również do następnego zasiewu, gdyż tak jak na roli po młócce następuje nowy zasiew, tak w życiu po śmierci naszego ciała i okresie miedzy życiami następują następne narodziny. Przemienność umierania i odrodzenia to właśnie symbolika zboża, gdyż zawsze konsekwencją narodzin człowieka jest śmierć, ale i tylko ona gwarantuje nam powrót do następnego życia. Kiełkowanie nowej rośliny z obumarłego kłosa jako ziarna które zostaje złożone w ziemi, jest podstawowym symbolem ponownego życia po śmierci jako generalnej zasady istnienia materii. Zboże w sennej rzeczywistości związane jest również z sytuacją naszej rodziny. W prostej linii to symbol dobrobytu, samo ziarno zboża może utożsamiać pieniądze, a wiec im go więcej tym lepiej, im w lepszym stanie, tym uczciwiej zarobione. Dorodne pole zboża symbolizuje powodzenie i szczęście rodzinne. Widzieć w swoim śnie dojrzałe i złociste zboże na rosnące polu symbolizuje radość ze swego życia i spokojna przyszłość. Słabo rosnące lub karłowate, oznacza, że przeżywamy rodzinne kłopoty oraz wskazuje, że wiele relacji rodzinnych nie jest na swoim naturalnym miejscu. Położone na ziemi, za sprawą wiatru, wskazuje na potężną kłótnie wynikającą z zazdrości. Pole zniszczone, symbolizuje biedę, kłopoty materialne, ale i wewnętrzny chaos, jak i niemożność zrozumienia samego sobie i innych….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »