Pokusa

 

 

 

 
Synonimy: Pokusa, Pokusy….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Pokusa – rodzaj oddziaływania, które ma skłonić kogoś do zrobienia czegoś złego, zazwyczaj w znaczeniu moralnym lub negatywnych konsekwencji. W rozumieniu chrześcijańskim jest to działanie Szatana, mające na celu zagubienie człowieka, zamazanie prawdy w jego sercu i zmniejszenie dostępu łask Ducha Świętego do człowieka. Grozi upadkiem i zaprzeczeniem Bożej miłości, czyli grzechem. Choć w języku potocznym kuszenie kojarzy się niemal wyłącznie z nakłanianiem do zła przez kusiciela, pierwotny sens biblijny tego słowa oznacza także poddawanie kogoś próbie. Istota snu symbolizuje ukryte żądze, pragnienia posiadania, poszukiwanie poklasku i sławy które prowadzą nas na manowce. Rodzaj pokusy odsłania nam płaszczyznę życia na jakiej jesteśmy słabi. Uświadomienie sobie tego powinno nas popchnąć do uporządkowania tej płaszczyzny i zmiany wszystkiego w ten sposób na prawdziwa korzyść dla siebie….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »