Pokraka

 

 

 

 
Synonimy: Pokraka….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Pokraka – Poprzez odrażającą powierzchowność nasza podświadomość ukazuje aspekt naszego wewnętrznego wypaczenia i wynaturzenia. Symbolicznie może to oznaczać wewnętrzny lęk przed dopuszczeniem do głosu skrywanych w głębi jaźni niemoralnych pragnień. To obawa że ktoś pozna nasze sekrety i zdyskredytuje nas w otoczeniu do rangi pokraki. Sen wskazuje, że bez ustawicznej pracy nad samym sobą nigdy nie osiągniemy równowagi wewnętrznej i zewnętrznej. Tylko pełna świadomość własnych braków, wad i ograniczeń, tych najbardziej nawet wynaturzonych jest jedyną drogą do ich wyzbycia się. Fakt, nieraz droga biegnie przez pole minowe, ale to jedyna droga i kroczyć nią trzeba ciągle starając się popełniać jak najmniej błędów….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »