Podzielić się z kimś

 

 

 

 
Synonimy: Podzielić się z kimś….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Podzielić się z kimś – sen oznaczają następującą integrację Ciebie jako jednostki ze swoim otoczeniem. W samej swej istocie sen oznacza świadomość dość precyzyjnego, wyrażanie swojego światopoglądu i postawy, zachowania niezależności przy jednoczesnej asymilacji co do głównego nurtu życia. Symbolizuje także życzenia, marzenia i wspomnienia które urealnione stanowią o naszej indywidualności. Uczucia i odczucia związane ze snem bezpośrednio odzwierciedlają pragnienie przyjaźni i miłości. W dużej mierze interpretacja zależna jest od odczuwanych przez Ciebie uczuć lub okazywanych emocji w trakcie dzielenia się czymś w śnie. Przyjmuje się, iż dzielenie się przeżyciami odnosi się do sfery emocjonalnej człowieka natomiast dzielenie się przedmiotami ujawnia trochę płytszą płaszczyznę życia….

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Similar Posts:


« »