Podświadomość ma niezawodne sposoby na rozwiązanie każdego problemu.
Ty jesteś jedynie kapitan przy sterze na statku pełnym niesfornych marynarzy.
Twoim zadaniem jest dawać im właściwe polecenia.
Dlatego musisz myślami i wyobrażeniami wydawać odpowiednie rozkazy podświadomości, która kieruje całym twoim losem….

 

Podświadomość Nasze Niższe „ja”…….
Droga Do życia W Pełni……

 

Podświadomość jest jednym z zaledwie kilku stanów naszego „umysłu”, odmiennym niż świadomość z którą przeciętny człowiek się utożsamia.   Podstawowym zadaniem podświadomości jest kierowanie mechanizmami ciała za pomocą mózgu, i w tym można ją przyrównać do doskonałego zarządcy.   Steruje ona wszystkimi narządami i gruczołami, także takimi procesami jak bicie serca, oddychanie czy przemiana materii.   Podświadomość dosłownie utrzymuje nas przy życiu. Odpowiada za nieświadome funkcje, dla nas jednak najważniejsze jest to, że nasza podświadomość steruje także naszą osobowością, naszym charakterem, pragnieniami oraz najgłębszymi i najbardziej skrytymi marzeniami…. Podświadomość potrafi kierować też reakcjami chemicznymi oraz elektrycznymi w naszych organizmach. Odbywa się to po przez rozliczne bodźce układu nerwowego docierające do pewnych części mózgu…..   Charakterystycznym stanem naszej podświadomości jest to że zawsze nam „służy”, zawsze „czynna” nigdy bierna…..  To co najbardziej szokujące zawiera się w  tempie dokonywanych przez nią operacji. Bo nasza podświadomość działa 10 000 razy szybciej niż Twoja świadomość. Podświadomość jest nierozerwalną i niezbędna częścią naszej psychiki utrzymującą nasz organizm przy życiu od poczęcia aż do definitywnego końca, 24h na dobę i to co do ułamka sekundy. Zanim Ty zdążysz przemyśleć problem, podświadomość przygotuje kilka tysięcy scenariuszy rozwiązań tego problemu. Zanim Ty dostrzeżesz zagrożenie, Twoja podświadomość wie już którędy najlepiej uciekać. Zanim Ty dostrzeżesz zagrożenie podświadomość wie już jak na nie zaradzić. To prawdziwa potęga i olbrzymi potencjał.   Oprócz naszego racjonalnego i logicznego myślenia istnieje kilka innych poziomów mających wpływ na nasze „niby” świadome decyzje, jest to emocjonalność, seksualność, myślenie instynktowne, myślenie obrazowe, wzorce znaczeniowe, życiowe projekcje na temat nas samych i naszych ról w życiu, poczucie witalności……   Podświadomość tak jak i inne „wzorce zachowań” nie ma własnej wolnej woli. Jest podporządkowana świadomości. Nie umie analizować i oceniać.   Dla podświadomości wyjątki są dozwolone tylko w nieuniknionych sytuacjach. Kontakt z nią u normalnego człowieka odbywa się za pomocą stworzeniem różnych nawyków które z pozoru wspomagają nas na naszej drodze rozwoju by z czasem stać się zbędnymi a nawet szkodliwymi….   Jednak bez polecenia świadomości nasza podświadomość jest bezużyteczna wycofała by się tylko do roli „mechanizmu” podtrzymującego życie, wycofała by się i niczego by nie doświadczała bo dla niej to najlepszy sposób zabezpieczenia…..   Tak więc Podświadomość zapamiętuje polecenia wraz z całym zdarzeniem, i przy każdym następnym podobnym zdarzeniu, odtwarzana będzie właśnie ta pierwotna reakcja. Dlatego niższe „ja” słucha uważnie swojego pana średniego „ja”. Gdzie Niższe „ja” jest najbliżej ciała fizycznego, jest swoistym oprogramowanie wszelkich procesów życiowych oraz zachowań mających na celu utrzymanie nas przy życiu, zbieranie wszelkich przydatnych informacji o całości życia które w sytuacjach emocjonalnie napiętych mogą na zasadzie kreatywnego i abstrakcyjnego kojarzenia zostać z wielkim powodzeniem użyte……   Podświadomość słucha swego pana bez krytyki i bez oceniania. Jest jak służący, który wypełnia jak najlepiej polecenia swojego pana. W tym co robi jest bezbłędna tylko polecenia nie zawsze są jasne.  Dlatego niektórzy sądzą, że podświadomość sama w sobie jako „instrument” jest idealna. To prawda, działa doskonale, tylko nie zawsze ma wprowadzone prawidłowe wzorce zachowania. Taki sposób funkcjonowania naszej istoty sprawia że jesteśmy stworzeni do idealnego zdrowia. Niższe „ja” potrafi to wprowadzić w życie i utrzymać taki stan. Istotna jest tylko nasza świadomość byśmy nauczyli się prawidłowo wydawać polecenia które uruchomią wszelkie procesy naprawcze w naszym organizmie. Byśmy stali się świadomi…..   Musimy też wiedzieć że te „wzorce” choć by i były najlepsze są tylko „wyuczone” i obecnie korzystne „kiedyś” nam sprawią kłopoty, nasza droga to dążenie do coraz większej świadomości……   Podświadomości jest jak pustynny kamień który ciągnie nas do wody…..do ocalenia…..Ale w wodzie ciąży nam niezmiernie i by dale przeżyć musimy zrzucić ten ciężar…..  Działanie podświadomości można z powodzeniem przyrównać do „automatycznej pracy” jeżeli kilka razy wykonamy pewne czynności to informacja o tym zostanie zapisana w podświadomości i to w całej swojej postaci a to oznacza że nasza podświadomość przechowa zarówno myśli i emocje związane z danym wydarzeniem jak i sposób zachowania a nawet sposób w jaki mają się poruszać nasze mięśnie i stawy, gdyż rejestruje każdy nasz zmysł w każdej chwili, przez całe życie…..   poprzez wielokrotne powtarzanie programujemy naszą podświadomość do określonych zadań, powoduje to automatycznie powstawanie odruchu , czyli funkcje świadome stają się funkcją podświadomości przechodzącą w nawyk, wraz z powtarzaniem pewnych czynności podświadomość uczy się. Idzie jej coraz łatwiej i sprawniej.   W końcu podświadomość przejmuje całkiem kontrolę, to znaczy, że już umie sobie poradzić…..   jest to przydatne do pewnego etapu rozwoju potem staje się zbędne a nawet szkodliwe….   Podświadomość moglibyśmy nazwać wewnętrzną mocą życia, czymś co ma bardzo istotny wpływ na naszą codzienność w każdej sprawie, gdzie o skuteczności działania decyduje zarówno nasze świadome decyzje, jak i nasze podświadome uwarunkowania……

Podświadomość rejestruje wszystkie wydarzenia w naszym życiu, wszelkie gesty, słowa, obrazy, dźwięki, absolutnie wszystko nawet to co w danej chwili umyka naszej świadomości podczas gdy świadomy umysł ocenia i osądza te wydarzenia, uczucia i doznania. Oba umysły, świadomy i podświadomy działają jednocześnie. Przy czym świadomość wiele z tego (albo wszystko) zapomina, natomiast podświadomość przeciwnie wszystko „zapisuje”…..   Podświadomość można porównać do specyficznego magazynu przechowującego wszystkie nasze potrzebne czy niepotrzebne doświadczenia.

Twoja podświadomość rozporządza nieograniczona siłą. To ona inspiruje, prowadzi i przywraca twojej świadomości wszystkie przechowywane w zakamarkach pamięci nazwiska, fakty i sceny. Ona steruje biciem serca, krążeniem krwi, całym procesem trawienia i wydalania. Kiedy jesz kromkę chleba, podświadomość przeobraża ją w tkankę organiczną, mięśnie, kości i krew. Prawdziwa tajemnica tego procesu wymyka się obserwacji nawet najwnikliwszych i najmądrzejszych ludzi. Podświadomość kontroluje wszelkie procesy i funkcje życiowe organizmu i zna rozwiązanie wszelkich problemów.

Twoja podświadomość nie ma chwili wytchnienia. Zawsze stoi na posterunku. O jej niezwykłej sile możesz przekonać się sam, stawiając jej tuż przed zaśnięciem konkretne zadanie. Z radością odkryjesz, że ów akt woli wyzwala wewnętrzne siły, które powodują pożądany rezultat. Tutaj więc leży źródło wszelkiej siły i mądrości; tu znajdziesz dostęp do Wszechmocy, która porusza światem, wytycza tory planet i rozpala słońce.

Podświadomość jest źródłem wszystkich twoich ideałów, dążeń i bezinteresownych postanowień. Okiem tego subiektywnego umysłu Szekspir poznał wszelkie prawdy, w jego czasach niedostępne zwykłym zjadaczom chleba. I niewątpliwie to reakcja podświadomości natchnęła greckiego rzeźbiarza Fidiasza, by w marmurze i brązie wykuć swoje wyobrażenia piękna, ładu, harmonii i proporcji. Ta sama siła uskrzydlała Rafaela, kiedy malował swoje madonny, i natchnęła Beethovena do napisania dziewięciu symfonii.

Takie składowanie wszelkich naszych doświadczeń ma na celu ich”ewentualne” konstruktywne użycie w sytuacjach skrajnych i nietypowych…..   W tym zakresie podświadomość służy nam jako źródło wyobraźni dzięki której jesteśmy w stanie z pozoru niezwiązanych elementów naszego „życiowego doświadczenia” znaleźć jednak sensowne rozwiązanie. W podobny sposób podświadomość oddziaływając na naszą twórczość i przy wcielaniu nowych idei czy nowatorskich nieraz abstrakcyjnych pomysłów……   Podświadomość nie ocenia, wszystko traktuje dosłownie, gdyż nie zna pojęć dobra i zła, słuszne czy niesłuszne, myśli płynące od świadomości traktuje jako sugestie do wykonania. W podobny sposób traktuje nasze emocjonalne stany, a nawet nasze marzenia. Akceptuje ona sugestie płynące od świadomości i sprawia, że w jej sferze staja się rzeczywistością. Umysł podświadomy informuje umysł świadomy, że pojawiły się nowe dane, zgodnie z którymi należy działać wpływając na emocje całego organizmu. Świadomość działa na podstawie tego, co jest jej znane, dlatego działa chętnie na podstawie danych dostarczonych przez podświadomość. Podświadome treści decydują o jakości naszego życia nie mniej, niż rozumowe myślenie. Podświadomość kojarzona jest najczęściej z prawą półkulą mózgową, podczas gdy świadomość z półkulą lewą. Obrazowana jest też z podobną dziecku naturą, skłonną ku zabawom, twórczą i spontaniczną o abstrakcyjnym nieraz zabarwieniu ale niezbyt rozgarniętą…..   Oprócz tego, co świadomie sądzimy o sobie i o tym, czego chcemy i do czego dążymy, posiadamy całą masą podświadomych opinia i nastawień o siebie, o innych ludziach, o życiu…..   Podświadomość jest niezwykle chłonna i pragnie „zebrać” jak najwięcej informacji o otaczającej ją przestrzeni na zasadzie „nie wiadomo co, i kiedy może się przydać”….   U większości osób świadomość oddzielona jest od podświadomości, i obie te sfery naszego istnienia mimo że się ze sobą komunikują to jednak umyka to naszej świadomości…..   Podświadomość działa inaczej niż nasza świadomość – nie wystarczy jej raz czegoś powtórzyć, by to zrozumiała. Do podświadomości przedostają się te treści, które są wielokrotnie powtarzane i one funkcjonują najmocniej. To dlatego wszelkie nasze nawyki i nałogi najtrudniej jest nam zwalczyć, gdyż są trwale zapisane w naszej podświadomości.  W nawiązywaniu kontaktu ze swoja podświadomością może nam się przysłużyć monotonny ruch ciała, w którym wyciszamy myśli  ( wyciszający rytmiczny spacer, bieg, pływanie, rytmiczny taniec)… Wszelkie monotonne bodźce sprzyjają nawiązaniu kontaktu z podświadomością takie jak słuchanie spokojnego transowego rytmu, czy powtarzanie monotonne mantry, modlitwy, wielokrotne powtarzanie ulubionej piosenki….. Istotnym sposobem dotarcia do podświadomości jest oddech, obserwowanie własnego spokojnego miarowego oddechu wyzwala kontakt z podświadomością oraz działa na nią równoważąc, wyciszając i uzdrawiając…..

Nasze życie a w nim nasze decyzje i motywy działań, jego jakość i szeroko pojmowane życie psychiczne, w bardzo małym stopniu zależą od świadomych decyzji i racjonalnych przemyśleń. Bardzo duża część naszej „świadomości” to właśnie ukryta pod powierzchnią podświadomość. Każda negatywna myśl przyniesie niekorzystne skutki. Jak często sam siebie raniłeś gniewem, strachem, zazdrością i żądzą zemsty? Te groźne trucizny zarażają twoją podświadomość. Jako noworodek byłeś wolny od wszystkich negatywnych postaw. Pozwól, by do twojej podświadomości napływały życiodajne myśli, a zmażą one bez śladu wszelkie negatywne nawyki myślowe i wyobrażenia z przeszłości.Dopiero dotarcie świadomością do własnej podświadomości umożliwia, zrozumienie człowieka i jego wewnętrznych problemów, pozwala na prawidłowy rozwój emocjonalny a co za tym idzie i rozwija nas duchowo……

Jedną z innych bardzo ważnych i pomijanych przez naukę właściwości naszej podświadomości jest zdolność do swoistego rejestrowania elektor-magnetycznego wpływu otoczenia. Nasza świadomość w ogóle o tym nawet nie wie, iż coś takiego ma miejsce…..

Człowiek nie ma żadnych oczywistych receptorów do odbioru energii czy oddziaływania pól elektromagnetycznych ale jesteśmy w stanie właśnie za pośrednictwem podświadomości wyuczyć się postrzegać subtelne sygnały płynące z głębi naszego organizmu, to za pośrednictwem naszych komórek, a dokładniej poprzez napięcia błon komórkowych możemy nauczyć się wyczuwać różne subtelne energię, oddziaływanie pól elektromagnetycznych i różne inne subtelne emanacje płynące z naszego otoczenia…..,

Tylko niewielką część naszych przeżyć potrafimy sobie przypomnieć. Większość ludzi ma niewiele świadomych wspomnień, tymczasem podświadomość jest właśnie magazynem naszych wspomnień, w którym każde wrażenie natychmiast zostaje utrwalone tak jak byśmy nagrywali dźwiękowy film, i to z kilku kamer. Przy czym jednocześnie są zachowywane inne nasze wrażenia zmysłowe: nie tylko to, co słyszymy i widzimy, lecz i to, czego dotykamy, co smakujemy i wąchamy. A wszystko to jest wyraziste i precyzyjne, nawet to co wtedy naszej świadomości umknęło, przez podświadomość może być odtworzone. Świadomość może zapomnieć, ale podświadomość nigdy. W czasie hipnozy stany zakodowane w naszej pamięci mogą zostać odtworzone. Wiele z tego, co umknęło świadomości, oddziałuje na nas przez całe nasze życie….  Hipnoza dostarcza dowodu na to, jak duży jest zasięg naszej podświadomej pamięci…..

W procesie hipnotycznym przenosimy uwagę na prawą półkulę, na nieświadomy umysł, omijając procesy świadomego umysłu. W ten sposób hipnoza kierując uwagę w stronę podświadomości, umożliwia dostęp do informacji zawartych w podświadomości…..   Sugestie jakich używa hipnoza muszą być pozytywne, konstruktywne i przynosić korzyści. Jest to podyktowane tym, że podświadomość nie odróżnia dobrych sugestii od złych. Przez sugestię hipnotyczną można wpłynąć na krążenie krwi, przyśpieszyć bądź spowolnić pracę serca, zmienić funkcjonowanie gruczołów i narządów, zaleczyć ranę albo znacznie skrócić czas jej gojenia, podnieść lub obniżyć temperaturę ciała,- a więc spowodować wiele różnorodnych zmian w organizmie. Hipnoza jest mechaniczną formą usiłowania uregulowania skomplikowanego mechanizmu, dlatego nie chce się na ten temat rozpisywać…… Wierze tylko w „naturalny” proces rozwoju, czyli jeżeli coś w naszej psychice czy zdrowiu szwankuje to powinniśmy się z tym zmierzyć na „ubitej ziemi”….  w życiu, nie stosując drogi na skryty dla „leniwych”, bo jaką duchowa istotą się staniemy? Leniwą……  czy niedoskonałą? ponadto złożoność naszej całej istoty jest tak wielka że niema chyba z byt wielu ludzi na świecie którzy mogli by „coś” w nas podregulować i na pewno nie poczynić przy tym żadnej szkody…..   Na pewno hipnoza załatwia „jakieś” problemy „teraz” w tym życiu, ale z pewnością jest to „sztuczne” załatwienie „sprawy” i odbije się nam czkawką w następnym życiu kiedy będziemy musieli podchodzić do tego samego problemu raz jeszcze…..

w moim przekonaniu Ważne jest, aby nauczyć swoją podświadomość, jak ma się kontaktować z świadomością i jakie informacje zbierać. Wbrew pozorom, to nie wszystko jedno jakie emocje są naszym świadomym udziałem. Można pozwalać sobie w życiu na niskie uczucia i emocje, i skupiać się na nienawiści, złości , żalu, bólu i smutku, ciągłym utyskiwaniu i pretensjach do całego świata, a wtedy możemy z całą pewnością liczyć że nasza podświadomość odda nam to samo…… Możemy również iść w górę, ” po drabinie” emocji i uczuć zmierzając do coraz lepszego funkcjonowania całej naszej istoty…..   Jednego możemy być pewni nasza podświadomość zabierze sie z nami, ona nigdy nas nie opuści….. może jednak za nasza przyczyną wyewoluować do poziomu…….  pełnej świadomości Boga-Człowieka…….  Można też koncentrować się na boskości w sobie, czyli wyższym „Ja” z całym mu przypisanym potencjałem by w końcu osiągnąć pełnię swojej istoty tu w świecie materii……..

 

Rady Joseph Murphy z książki „Potęga podświadomości” odnoszące się do nawiązania swoistego dialogu z podświadomością….

„Niezwykłe moce twojej podświadomości istniały, zanim się urodziłeś; istnieniem wyprzedzają wszelkie kościoły, a nawet istnienie świata. Wielkie, wieczne zasady i prawdy życiowe są starsze od wszelkich religii. Będąc o tym głęboko przeświadczony zachęcam cię – opatrując tę zachętę tytułem z R. W. Emersona – do lektury poniższych rozdziałów; obdarzą cię one bowiem niezwykłą, magiczną mocą przemiany, mocą, która leczy wszystkie rany, jaki życie zadaje umysłowi i ciału; mocą, która pociesza duszę dręczoną lękiem i która na zawsze uwolni cię od nędzy, niepowodzeń, niedostatku i rozczarowań. Wystarczy, abyś utożsamił się z tym dobrem, jakie pragniesz urzeczywistnić – a twórcze moce twojej podświadomości odpowiednio zareagują. Zacznij jeszcze dzisiaj, od zaraz, a w twoim życiu zdarzą się cuda! Nie ulegaj zniechęceniu, idź niestrudzenie naprzód, aż światło dnia wypłoszy cień.

 1. Jeśli boisz się, że zaśpisz, podaj podświadomości porę, o jakiej ma cię zbudzić. Ona nie potrzebuje budzika. Tak samo postępuj w każdym kłopocie – podświadomość upora się z wszelkimi problemami.

 2. Twoja podświadomość nigdy nie śpi. Wciąż pracuje dla ciebie. Kieruje wszystkimi żywotnymi funkcjami. Przed snem pojednaj się ze sobą i z ludźmi, a wszystko będzie dobrze.

 3. Śpiąc otrzymasz radę, być może w formie marzenia sennego. Siły uzdrowicielskie też przepływają przez ciebie we śnie, dzięki czemu rano budzisz się odświeżony i odmłodzony.

 4. Jeśli nawet we śnie prześladują cię przykrości i kłopoty dnia, odpręż umysł i pomyśl o mądrości i rozeznaniu, jakie ma twoja podświadomość, zawsze gotowa ci pomóc. Taka myśl ześle ci spokój, siłę i ufność.

 5. Sen ma decydujące znaczenie dla psychicznego spokoju i fizycznego zdrowia. Niewyspanie pociąga za sobą pobudliwość, przygnębienie i zaburzenia równowagi psychicznej. Potrzebujesz ośmiu godzin snu.

 6. Najnowsze badania medyczne dowiodły, że bezsenność bywa często wstępem do załamań nerwowych. Sen jest źródłem radości i siły.

 7. Przemęczony mózg odczuwa tak nieprzepartą potrzebę snu, że poświęci dla niego wszystko inne. Wielu ludzi, którzy zasnęli za kierownicą, może to potwierdzić – jeśli przeżyli.

 8. Niewyspanie prowadzi często do osłabienia pamięci i pogorszenia kondycji fizycznej. Człowiek przemęczony nie jest w stanie jasno myśleć.

 9. Sen niesie radę. Przed zaśnięciem wpajaj sobie, że we wszystkich sprawach będzie tobą kierować twoja podświadoma mądrość. Uważaj wtedy na znak, jaki dostaniesz-być może już po obudzeniu.

 10. Miej do podświadomości pełne zaufanie. Pamiętaj, że ona służy zawsze dobrym siłom. Czasem przemawia do ciebie przez proroczy sen albo wizję. Często w ten sposób podświadomość ostrzega człowieka – czego doświadczył autor tej książki.

 11. Już w twoich zwykłych myślach i uczuciach zawiera się przyszłość. Uwierz mocno i powtarzaj sobie, że we wszystkich sprawach kieruje tobą powszechna mądrość, że zaznasz obficie dobrodziejstw życia i czeka cię szczęśliwa przyszłość. Uwierz w to niezachwianie, jak w sprawdzony fakt. Spodziewaj się zawsze najlepszego, a spotka cię najlepsze.

 12. Jeśli pracujesz twórczo, przemawiaj przed snem do podświadomości, zapewniając ją, że w swojej mądrości i twórczej sile podsunie ci bezbłędne rozwiązania. Kogoś, kto modli się z taką ufnością, spotkają rzeczy niezwykłe.

  Kiedy wejrzysz umysłem w swoje wnętrze, odkryjesz skarbnice niewyczerpanych bogactw. Twoja dusza kryje tajemnice, której odkrycie zapewni ci wszelkie dostatki, jakich spodziewasz się po szczęśliwym życiu. Wielu ludzi dlatego przypomina lunatyków, że wewnętrzne zasoby mądrości pozostają przed nim ukryte. A przecież każdy może czerpać z tego źródła, ile dusza zapragnie. Namagnesowany kawałek żelaza unosi ciężary, które dwunastokrotnie przekraczają jego własny ciężar – kiedy go jednak rozmagnesować, ten sam kawałek metalu nie ruszy z miejsca nawet piórka. Porównanie to można odnieść do człowieka. Ktoś przepełniony magnetyczną siłą pełen jest wiary we własne siły. Wie że urodził się po to, by zwyciężać i odnosić kolejne sukcesy. Ktoś inny „rozmagnesowany” natomiast nękają lęki i wątpliwości. Kiedy nadarza mu się jakaś okazja, powiada sobie: „Nic z tego nie wyjdzie. W najlepszym razie będzie mnie to kosztowało majątek. Wystawie się tylko na pośmiewisko.” Ludzie o tym sposobie myślenia nigdy do niczego w życiu nie dojdą, brak im odwagi, by iść naprzód, przez co bezradnie pozostają na lodzie. Ty jednak poznasz rozwiązanie zagadki i jak magnes przyciągać będziesz pomyślność, bogactwo i władze.

  Co, twoim zdaniem, jest największą tajemnicą wszech czasów? Tajemnica energii jądrowej? Wyzwolenie ogromnych sił poprzez rozbicie atomu? Bomba neutronowa? Podróż do gwiazd? Nie? O, co więc chodzi? Gdzie szukać tej największej tajemnicy? Jak ją rozwikłać? Jak zastosować? Odpowiedź na te pytania jest tyleż niesłychana, co zaskakująca. Tajemnica, o której mówimy, tkwi wyłącznie w niezwykłych mocach twojej podświadomości. Któż właśnie w niej szukałby tylu zagadek?

  Gdy tylko nauczysz się wyzwalać moc podświadomości, twoje życie wypełni nieprzeczuwane prawda o samym sobie, pomyślność i radość.

  Mocy tej nie musisz zdobywać – ty ją masz. By z powodzeniem stosować ją we wszystkich dziedzinach i we wszystkich aspektach własnego  życia, musisz jedynie pojąć własną naturę i sposób jej działania.

  Potrzebną po temu wiedzę i zrozumienie posiądziesz sam, zagłębiając się w siebie. Wszystko wtedy ukaże ci się w nowym świetle, z własnego wnętrza uzyskasz siłę, która pomoże ci urzeczywistnić twoje nadzieje i marzenia. Postanów więc mocno, że odtąd ułożysz sobie życie  wspanialsze i szlachetniejsze niż dotychczas.

  Najgłębsze warstwy twojej podświadomości kryją nieskończoną mądrość, nieskończoną moc i niewyczerpalne uzdolnienia i możliwości, które czekają tylko na to, by je rozwinąć i przejawić. Musisz sobie uświadomić że owe wewnętrzne moce naprawdę istnieją i mogą objawić się w twoim życiu. Jeśli tylko będziesz chciał zagłębić się w siebie by odczytać swoje prawdziwe pragnienia, ukryta w twojej podświadomości mądrość zawsze i wszędzie uczyć cię będzie ciekawych rzeczy. Podświadomość jest źródłem nowych pomysłów i idei – być może drzemie w tobie odkrywca lub wynalazca, a może pisarz czeka na swoje natchnienie i jego realizacje. W każdym razie bezgraniczna mądrość podświadomości pouczy cię na pewno o prawdziwych cechach twojego charakteru, o twoich prawdziwych talentach i o tym , jak je najlepiej udoskonalić i spożytkować, abyś zdobył w życiu miejsce, jakie ci przysługuje i jakie ty – i tylko ty – zdołasz najlepiej zapełnić.

  Moce podświadomości mogą też zetknąć cię z idealnym towarzyszem życia albo partnerem w interesach. Idąc za głosem podświadomości znajdziesz sojuszników i zyskasz finansową niezależność, która pozwoli ci wreszcie być sobą i robić to, o czym zawsze marzyłeś.

  Masz prawo odkryć ten wewnętrzny świat myśli i uczuć, ową niewyczerpalną moc, postrzegania, prawdy o sobie i otoczeniu. Siła podświadomości jest wprawdzie niewidzialna, ale właściwie wezwana i wykorzystana na pewno przemożne. Twoja własna podświadomość daje rozwiązanie każdego problemu i kryje przyczynę każdego skutku. Nauczywszy się zaś odkrywać owe ukryte siły, posiądziesz rozeznanie i moc potrzebną, aby żyć w bezpieczeństwie, radości i dostatku, będąc panem własnego losu.

  Sam byłem świadkiem, jak moc podświadomości przywracała chorym i kalekim zdrowie i dawną siłę, dzięki czemu mogli znowu odnaleźć w świecie szczęście i powodzenie. Twoja podświadomość ma przedziwną, leczniczą moc uzdrawiającą ciało i duszę; potrafi rozerwać więzy krępujące twój umysł i wyzwolić cię z niewoli ograniczeń materialnych i fizycznych.”

  Więcej….
  Joseph Murphy z książki „Potęga podświadomości”
  http://www.murphy.waldasektor.pl/index.html

 

 Zredagował……
Marek Kopacz